Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / inne (before 1939)
County:Вінницька область [ obwód winnicki ], Шаргородський район [ rejon szarogrodzki ] / Вінницька область [ obwód winnicki ], Вінницький район [ rejon winnicki ] (before 1939)
Community:Шаргород [ Szarogród ] / Шаргород [ Szarogród ] (before 1939)
Other names:Шаргород [j. rosyjski]; Шаргород [j. ukraiński]; שריגרוד [j.jidysz]
 
GPS:
48.7347° N / 28.8383° E
48°44'04" N / 28°50'17" E

History

Michał Czajka

W 1939 r. w Szarogrodzie mieszkało 1664 Żydów (74% ogółu ludności). Po wkroczeniu do miasteczka wojsk niemieckich, w dniu 22.07.1941 r., liczba Żydów wynosiła ok. 1800 osób (liczba uchodźców nadciągających z zachodu przewyższała liczbę Żydów ewakuowanych przez władze radzieckie na wschód). Powołana przez Niemców pomocnicza policja ukraińska prześladowała Żydów i znęcała się nad nimi. Jesienią 1941 r. Szarogród został przekazany przez Niemców Rumunom i wszedł w skład tzw. Transnistrii. Rumuni utworzyli w Szarogrodzie getto, do którego do końca 1941 r. przesiedlili ok. 7000 Żydów z Besarabii i Bukowiny. W getcie powołano Judenrat, na którego czele stał Meir Teich, były przełożony gminy żydowskiej w Suczawie. Utworzono sąd gminny i straż porządkową, funkcjonował system rozdziału żywności. W domu dziecka przebywało 186 sierot. Otwarto główną synagogę (w pozostałych synagogach byli zakwaterowani przesiedleńcy). Do czerwca 1942 r. zmarło na tyfus 1449 osób (w tym 23 spośród 27 lekarzy). W dniu 30.06.1942 r. do Szarogrodu przesiedlono Żydów z okolicznych miejscowości. Mieszkańcy getta byli zatrudniani przy różnych rodzajach przymusowych robót, w maju 1943 r. wywieziono 175 osób do obozu pracy w miejscowości Trychaty. W getcie działała organizacja podziemna, która rozprzestrzeniała ulotki. Szarogród został wyzwolony 20.03.1944 roku.

More

Bibliographies

Albert Stankowski

  • Al admat Bessarabia; divrew mehkar, zikhronot, reshimot, teudot ve-divrei safrut le-kviat hadmut shel yahaduta (Upon the Land of Bessarabia; Studies, Memoirs, Articles, Documents and Essays Depicting its Image), red. Bertini K.A., Tel Awiw 1959; http://www.jewishgen.org/yizkor/Bessarabia02/Bessarabia02.html [dostęp 10.10.2012].
  • Altman I.A., Szargorod, [w:] Holokost na territorii SSSR, red. Altman I.A., Moskwa 2009.
  • Teich M., The Jewish self-administration in Ghetto Shargorod (Transnistria), [w:] Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance, t. 2, red. Esh S., Jerusalem 1958.

 

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: