Print | A A A | Report a bug | 47 692 340 chars | 89321 photos | 870 video | 118 audio | 1933 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / inne (before 1939)
County:Вінницька область [ obwód winnicki ], Шаргородський район [ rejon szarogrodzki ] / Вінницька область [ obwód winnicki ], Вінницький район [ rejon winnicki ] (before 1939)
Community:Шаргород [ Szarogród ] / Шаргород [ Szarogród ] (before 1939)
Other names:Шаргород [j. rosyjski]; Шаргород [j. ukraiński]; שריגרוד [j.jidysz]
 
GPS:
48.7347° N / 28.8383° E
48°44'04" N / 28°50'17" E

History

Michał Czajka

W 1939 r. w Szarogrodzie mieszkało 1664 Żydów (74% ogółu ludności). Po wkroczeniu do miasteczka wojsk niemieckich, w dniu 22.07.1941 r., liczba Żydów wynosiła ok. 1800 osób (liczba uchodźców nadciągających z zachodu przewyższała liczbę Żydów ewakuowanych przez władze radzieckie na wschód). Powołana przez Niemców pomocnicza policja ukraińska prześladowała Żydów i znęcała się nad nimi. Jesienią 1941 r. Szarogród został przekazany przez Niemców Rumunom i wszedł w skład tzw. Transnistrii. Rumuni utworzyli w Szarogrodzie getto, do którego do końca 1941 r. przesiedlili ok. 7000 Żydów z Besarabii i Bukowiny. W getcie powołano Judenrat, na którego czele stał Meir Teich, były przełożony gminy żydowskiej w Suczawie. Utworzono sąd gminny i straż porządkową, funkcjonował system rozdziału żywności. W domu dziecka przebywało 186 sierot. Otwarto główną synagogę (w pozostałych synagogach byli zakwaterowani przesiedleńcy). Do czerwca 1942 r. zmarło na tyfus 1449 osób (w tym 23 spośród 27 lekarzy). W dniu 30.06.1942 r. do Szarogrodu przesiedlono Żydów z okolicznych miejscowości. Mieszkańcy getta byli zatrudniani przy różnych rodzajach przymusowych robót, w maju 1943 r. wywieziono 175 osób do obozu pracy w miejscowości Trychaty. W getcie działała organizacja podziemna, która rozprzestrzeniała ulotki. Szarogród został wyzwolony 20.03.1944 roku.

More

Bibliographies

Albert Stankowski

  • Al admat Bessarabia; divrew mehkar, zikhronot, reshimot, teudot ve-divrei safrut le-kviat hadmut shel yahaduta (Upon the Land of Bessarabia; Studies, Memoirs, Articles, Documents and Essays Depicting its Image), red. Bertini K.A., Tel Awiw 1959; http://www.jewishgen.org/yizkor/Bessarabia02/Bessarabia02.html [dostęp 10.10.2012].
  • Altman I.A., Szargorod, [w:] Holokost na territorii SSSR, red. Altman I.A., Moskwa 2009.
  • Teich M., The Jewish self-administration in Ghetto Shargorod (Transnistria), [w:] Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance, t. 2, red. Esh S., Jerusalem 1958.

 

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: