Print | A A A | Report a bug | 43 090 362 chars | 94688 photos | 886 video | 118 audio | 1958 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / inne (before 1939)
County:Вінницька область [ obwód winnicki ], Шаргородський район [ rejon szarogrodzki ] / Вінницька область [ obwód winnicki ], Вінницький район [ rejon winnicki ] (before 1939)
Community:Шаргород [ Szarogród ] / Шаргород [ Szarogród ] (before 1939)
Other names:Шаргород [j. rosyjski]; Шаргород [j. ukraiński]; שריגרוד [j.jidysz]
 
GPS:
48.7347° N / 28.8383° E
48°44'04" N / 28°50'17" E

History

Michał Czajka

W 1939 r. w Szarogrodzie mieszkało 1664 Żydów (74% ogółu ludności). Po wkroczeniu do miasteczka wojsk niemieckich, w dniu 22.07.1941 r., liczba Żydów wynosiła ok. 1800 osób (liczba uchodźców nadciągających z zachodu przewyższała liczbę Żydów ewakuowanych przez władze radzieckie na wschód). Powołana przez Niemców pomocnicza policja ukraińska prześladowała Żydów i znęcała się nad nimi. Jesienią 1941 r. Szarogród został przekazany przez Niemców Rumunom i wszedł w skład tzw. Transnistrii. Rumuni utworzyli w Szarogrodzie getto, do którego do końca 1941 r. przesiedlili ok. 7000 Żydów z Besarabii i Bukowiny. W getcie powołano Judenrat, na którego czele stał Meir Teich, były przełożony gminy żydowskiej w Suczawie. Utworzono sąd gminny i straż porządkową, funkcjonował system rozdziału żywności. W domu dziecka przebywało 186 sierot. Otwarto główną synagogę (w pozostałych synagogach byli zakwaterowani przesiedleńcy). Do czerwca 1942 r. zmarło na tyfus 1449 osób (w tym 23 spośród 27 lekarzy). W dniu 30.06.1942 r. do Szarogrodu przesiedlono Żydów z okolicznych miejscowości. Mieszkańcy getta byli zatrudniani przy różnych rodzajach przymusowych robót, w maju 1943 r. wywieziono 175 osób do obozu pracy w miejscowości Trychaty. W getcie działała organizacja podziemna, która rozprzestrzeniała ulotki. Szarogród został wyzwolony 20.03.1944 roku.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: