Print | A A A | Report a bug | 42 194 464 chars | 93381 photos | 879 video | 118 audio | 1888 towns

Syców

Polska / dolnośląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:dolnośląskie / inne (before 1939)
County:oleśnicki / sycowski (before 1939)
Community:Syców / Syców (before 1939)
Other names:Groß Wartenberg/Grosswartenberg [j.niemiecki]
 
GPS:
51.2997° N / 17.7209° E
51°17'58" N / 17°43'15" E

Location

Miłosz Gudra

Syców – miasto położone na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, powiat oleśnicki. Odległe 26 km na północny wschód od Oleśnicy, 58 km na północny wschód od Wrocławia, 289 km na południowy zachód od Warszawy. Leży nad Młyńską Wodą.

 

More

History

Małgorzata Grzenda

Syców is a small town, located about 20 km West of Kępno (German: Kempen). It is known that a Jewish community existed in Syców in the first half of the XVII-th century and that in 1860 it consisted of nearly 30 families. After the seizure of power by the National Socialists, Syców was still inhabited by about 50 people of Jewish origin. Most of them left the city before the outbreak of World War II .

More

Local history

Miłosz Gudra

Na podstawie znalezisk archeologicznych można sądzić, że już w czasach rzymskich Syców mógł być osadą na szlaku bursztynowym. Syców wraz z pobliskim terytorium, na którym pełnił zmienne ustrojowo, lecz zawsze centralne funkcje administracyjne, należy geograficznie do Śląska i ze Śląskiem podzielał swe losy historyczne. Ten zaś od zarania państwa polskiego stał się terenem sporów i walk z Czechami i Niemcami. Najstarszą historyczną wzmiankę o istnieniu Sycowa znajdujemy w dokumencie księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa z roku 1276 w staropolskiej wersji "Syczowe", później występują nazwy: Wartenberg, Polnisch Wartenberg, Gross Wartenberg. Z tego dokumentu można wyciągnąć wniosek, że Syców należał wówczas do księstwa wrocławskiego. W wyniku rozpadu Śląska, Syców znalazł się w księstwie oleśnickim, które niebawem poddało się zwierzchnictwu lennemu Królestwa Czeskiego. Pod koniec XV w. ówczesny Król Węgier i Czech Maciej Korwin, mający swe porachunki z Konradem Białym – księciem oleśnickim, odebrał od niego teren Sycowa i awansował go w dniu 7 października 1489 r. do rangi tak zwanego wolnego państwa stanowego, oddając jednemu ze swoich zasłużonych rycerzy Janowi von Haugwitz. Wolne państwo stanowe traktowane jako prywatna posiadłość, mogło być, za zgodą króla przedmiotem kupna i sprzedaży. Kolejni panowie stanowi wywodzili się z rodzin von Maltzan, von Braun, von Dohna, Biron von Curland. Ci ostatni pozostali tu do roku 1945, kiedy Syców znalazł się w nowych granicach polski. Wcześniej w sytuacji politycznej Śląska nastąpiła zasadnicza zmiana, związana z losem państwa czeskiego. U progu XVII w. Czechy utraciły status niezawisłego państwa Rzeszy niemieckiej i zostały wcielone do Austrii. Tym samym pod bezpośrednie rządy Austrii przeszedł cały Śląsk wraz z sycowskim państwem stanowym. Dopiero w połowie XVIII w. kilkunastoletnia wojna, przerywana układami i ustępstwami ze strony Austrii, zakończyła się zagarnięciem przez Prusy całego Śląska. W Sycowskiem instytucja państwa stanowego została zniesiona, a na jej miejsce wprowadzono powiat z administracją sprawowaną przez mianowanych starostów. Dawni panowie stanowi zostali pozbawieni władzy. Oprócz prywatnego majątku rodzinnego korzystali jedynie z przywileju zasiadania w pruskiej Izbie Panów. W państwie pruskim, a następnie niemieckim Syców pozostał do roku 1945.

W styczniu 1945 r. prawie

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: