Print | A A A | Report a bug | 43 176 349 chars | 94665 photos | 886 video | 118 audio | 1958 towns

Świętochłowice

Polska / śląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:śląskie / śląskie autonomiczne (before 1939)
County:miasto na prawach powiatu / świętochłowicki (before 1939)
Community:Świętochłowice / Świętochłowice (before 1939)
Other names:Śwjyntochlowicy [j. śląski]
Schwientochlowitz [j. niemiecki]
Свентохловице [j. rosyjski]
 
GPS:
50.2928° N / 18.8539° E
50°17'34" N / 18°51'14" E

Location

Adam Marczewski

Świętochłowice są miastem na prawach powiatu, położonym w centralnej części województwa śląskiego. Miasto leży nad rzeką Rawą, w południowej części Wyżyny Śląskiej. Są najgęściej zaludnionym miastem w Polsce – 4 084,1 osób/km².

More

History

Małgorzata Grzenda /

The town of Świętochłowice is situated about eight kilometers to the east of Katowice (Kattowitz). A small Jewish community was established here relatively late, as it was not until around 1900. It numbered no more than a hundred members, most of whom fell prey to the Holocasut (Hebrew: Shoa).
In 1943-1945, in Świętochłowice, there was a camp which came under the Auschwitz concentration camp. It was a forced labor camp where weapons were produced by even as many as 1,300 prisoners. .
 

More

Local history

Adam Marczewski

Pierwsza wzmianka historyczna o wsi Świętochłowice pochodzi z 1313 r. Prawdopodobnie osada powstała pod koniec XIII w. w wyniku akcji osiedleńczej na prawie niemieckim. Świętochłowice zawsze dzieliły się na kilka mniejszych osad: Górne, Dolne i Średnie. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. nastąpiło zespolenie wszystkich części w jedną wieś. Od 1742 r. Świętochłowice znajdowały się w Prusach.
W 1825 r. uruchomiono tutaj pierwszą kopalnię węgla kamiennego "Król Saul", a w 1826 r. kopalnię "Quintofro". Równocześnie z nimi powstała cynkownia. "Dawid". W następnych latach powstały kolejne trzy kopalnie, a w 1830 r. uruchomiono hutę żelaza "Bethlen-Falva" (dzisiejsza huta "Florian"). W 1873 r. Donnersmarck połączył swoje cztery kopalnie w jedną, która otrzymała nazwę "Deutschland". W 1857 r. połączono huty cynkowe i stworzono jedną pod nazwą "Silesia".

W okresie międzywojennym, w wyniku plebiscytu 1921 r. Świętochłowice przyłączono do Polski.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Świętochłowice zajęły wojska niemieckie. W 1943 r. utworzono tutaj obóz Eintrachthütte, będący filią obozu hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau. W obozie zginęło około 2500 więźniów. W styczniu 1945 r. Świętochłowice zostały zajęte przez wojska sowieckie.

1 stycznia 1947 r. Świętochłowice otrzymały prawa miejskie.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

People who like this city: