Print | A A A | Report a bug | 42 194 464 chars | 93502 photos | 879 video | 118 audio | 1889 towns

Świebodzice

Polska / dolnośląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:dolnośląskie / inne (before 1939)
County:świdnicki / (before 1939)
Community:Świebodzice / (before 1939)
Other names:Freiburg in Schlesien [j.niem. do 1945]
 
GPS:
50.8718° N / 16.3312° E
50°52'18" N / 16°19'52" E

Location

Miłosz Gudra

Świebodzice – miasto położone na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, powiat świdnicki. Odległe 14 km na zachód od Świdnicy, 73 km na południowy zachód od Wrocławia, 432 km na południowy zachód od Warszawy.

More

Local history

Miłosz Gudra

Najazdy czeskie, które dość często nawiedzały ziemię śląską w latach 1039-1137 przyczyniły się do powstania licznych grodów warownych wzdłuż pogranicza polsko-czeskiego. Właśnie jedna z takich warowni dała początek dzisiejszym Świebodzicom (koniec XI wieku).

Historyczne, udokumentowane źródłami pisanymi początki Świebodzic, oraz dzisiejszych dzielnic miasta, niegdyś odrębnych wsi – Pełcznicy i Cierni, sięgają początków XIII wieku.

W miastach średniowiecznych przy miejscowych kościołach odbywały się jarmarki. Dotyczyło to także Świebodzic, zwłaszcza ze względu na położenie osady obok ważnego szlaku handlowego wiodącego z Wrocławia do Czech. W 1241 roku całą niemal południowo-wschodnią Polskę nawiedziła groźna nawała tatarska.

Po najeździe tatarskim Świebodzice przechodzą jako lenno w ręce niejakiego Merboto de Czetaros. Na miejscu zniszczonej osady właściciel buduje swój własny zamek, który znajdował się przypuszczalnie w obrębie dzisiejszego Placu Legionów Polskich.

Niestety z okresu średniowiecza nie są znane żadne źródła bezsporne poświadczające istnienie tu takiego obiektu. Wzmiankują o nim dopiero źródła z następnych stuleci.

Ranga Świebodzickiego zamku obniżyła się pod koniec XIII wieku. Po włączeniu w 1291 roku przez Bolka I Surowego, księcia jaworskiego, w granice swego księstwa dużych terenów, między innymi z ważnymi miastami Świdnicą, Strzegomiem i Strzelinem, zaczną on umacniać południową granicę księstwa silnymi grodami warownymi.

W połowie XIII wieku na Dolny Śląsk zaczęły napływać liczne grupy kolonistów z Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemców. Wprawdzie ich osadnictwo objęło także okolice Świebodzic, ale nie nabrało ono tak dużego rozmachu, jak w innych regionach Śląska. Wraz z przybyciem zapewniono im dużą swobodę.

W 1648 r. zakończyła się wojna 30-letnia. Miasto powoli wracało do normalnego życia – stopniowo rozwijała się produkcja rzemieślnicza i zwiększała się liczba cechów poprzez krystalizowanie się nowych zawodów. Miasto stało się znowu ośrodkiem handlu dla okolicznych wsi.

Od 1706 r. w Świebodzicach odbywały się targi zbożowe. W 1722 r. hrabia Konrad Maksymilian Hochberg nadał miastu pełną władzę rozstrzygania w sprawach straceń.

W XIX wieku w Świebodzicach rozwinęła się także na szeroką skalę produkcja fabryczna zegarów. Pierwszą fabrykę uruchomił w mieście 1847 roku przybyły

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Video

People who like this city: