Print | A A A | Report a bug | 45 668 628 chars | 92158 photos | 882 video | 118 audio | 1973 towns

Sulejówek

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / warszawskie (before 1939)
County:miński / miński (before 1939)
Community:Sulejówek / Sulejówek (before 1939)
Other names:Сулеювек [j. rosyjski]
 
GPS:
52.2491° N / 21.2682° E
52°14'56" N / 21°16'05" E

Location

yarek shalom

It has 18.656 inhabitants (2007).

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wieś szlachecka Sulewo, wzmiankowana w XVI w.; od 1795 w zaborze prus., od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); w 2. poł. XIX w. rozwój osady letniskowej; od 1866 połączenie kol. z Warszawą; w czasie okupacji niem., do 1942 getto (ok. 500 osób wywieziono do getta warsz.); od 1958 osiedle miejskie, prawa miejskie 1962. Ośrodek usługowy i mieszkaniowy (także dla pracujących w Warszawie) przy międzynar. szlaku Warszawa–Terespol–Moskwa (droga wzdłuż pd. granicy, linia kol. w centrum); rozwinięta drobna wytwórczość i rzemiosło (artykuły spoż., metalowe, z tworzyw sztucznych, elektrotechn., odzież, ozdoby choinkowe, zabawki, galanteria); liczne firmy usługowe (poligraf., motoryzacyjne, inżynieryjno-instalacyjne, bud., transportowe) i handl.; działają: Tow. Przyjaciół Sulejówka, Stow. Wspierania Rozwoju Sulejówka, Stow. Forum Gosp. Sulejówek, Ośr. Szkoleniowy Centr. Ośr. Doskonalenia Nauczycieli, Miejski Klub Sport. „Wiktoria” (stadion); Muzeum Rodzinne Marszałka Józefa Piłsudskiego Dworek „Milusin”, w budynku wzniesionym (1923, K. Skórewicz) ze składek Kom. Żołnierskiego — dar dla Piłsudskiego, który mieszkał tu 1923–26. Przeważa zabudowa jednorodzinna, pośród zieleni, z centrami handl.-usługowymi wokół 2 stacji kol.; najbardziej reprezentacyjną częścią S. jest dzielnica związana z twórcami państwa pol. (II RP), na obszarze której 1988 utworzono strefę hist.; znaczną część powierzchni (ok. 1/3) zajmują lasy i użytki rolne (stopniowo przekształcane w tereny mieszkaniowo-usługowe); kilka niewielkich stawów oraz teren wyrobiskowy Glinianki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

People who like this city: