Print | A A A | Report a bug | 41 039 530 chars | 94503 photos | 879 video | 118 audio | 1911 towns

Sulejówek

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / warszawskie (before 1939)
County:miński / miński (before 1939)
Community:Sulejówek / Sulejówek (before 1939)
Other names:Сулеювек [j.rosyjski]
 
GPS:
52.2491° N / 21.2682° E
52°14'56" N / 21°16'05" E

Location

yarek shalom

It has 18.656 inhabitants (2007).

More

History

K. Bielawski

During 1921 census, 143 people from Cechówka – a village which was later included into an administrative area of Sulejówek – declared their Jewish origin.


According to "The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust”, on March 27, 1942 Nazis deported all Jews from Cechówka to Warsaw ghetto.
 

 

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wieś szlachecka Sulewo, wzmiankowana w XVI w.; od 1795 w zaborze prus., od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); w 2. poł. XIX w. rozwój osady letniskowej; od 1866 połączenie kol. z Warszawą; w czasie okupacji niem., do 1942 getto (ok. 500 osób wywieziono do getta warsz.); od 1958 osiedle miejskie, prawa miejskie 1962. Ośrodek usługowy i mieszkaniowy (także dla pracujących w Warszawie) przy międzynar. szlaku Warszawa–Terespol–Moskwa (droga wzdłuż pd. granicy, linia kol. w centrum); rozwinięta drobna wytwórczość i rzemiosło (artykuły spoż., metalowe, z tworzyw sztucznych, elektrotechn., odzież, ozdoby choinkowe, zabawki, galanteria); liczne firmy usługowe (poligraf., motoryzacyjne, inżynieryjno-instalacyjne, bud., transportowe) i handl.; działają: Tow. Przyjaciół Sulejówka, Stow. Wspierania Rozwoju Sulejówka, Stow. Forum Gosp. Sulejówek, Ośr. Szkoleniowy Centr. Ośr. Doskonalenia Nauczycieli, Miejski Klub Sport. „Wiktoria” (stadion); Muzeum Rodzinne Marszałka Józefa Piłsudskiego Dworek „Milusin”, w budynku wzniesionym (1923, K. Skórewicz) ze składek Kom. Żołnierskiego — dar dla Piłsudskiego, który mieszkał tu 1923–26. Przeważa zabudowa jednorodzinna, pośród zieleni, z centrami handl.-usługowymi wokół 2 stacji kol.; najbardziej reprezentacyjną częścią S. jest dzielnica związana z twórcami państwa pol. (II RP), na obszarze której 1988 utworzono strefę hist.; znaczną część powierzchni (ok. 1/3) zajmują lasy i użytki rolne (stopniowo przekształcane w tereny mieszkaniowo-usługowe); kilka niewielkich stawów oraz teren wyrobiskowy Glinianki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

People who like this city: