Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Stryków

Polska / łódzkie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:łódzkie / łódzkie (before 1939)
County:zgierski / brzeziński (before 1939)
Community:Stryków / Stryków (before 1939)
Other names:Стрыкув [j. rosyjski]; סטריקוב [j. hebrajski]
 
GPS:
51.9018° N / 19.6063° E
51°54'06" N / 19°36'22" E

Location

simon

Stryków jest dziś niewielką miejscowością. Główne atrakcje związane są z przyrodą gminy Stryków. Gmina może się poszczycić terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Są to przede wszystkim doliny rzek i cieków wodnych z obszarem ochronnym jako strefą krajobrazową. Na terenie gminy występują cztery większe kompleksy leśne. Największy znajduje się na terenie sołectwa Wola Błędowa oraz  Kalinów,  Dobieszków i Ługi. Ponadto na terenie gminy jest 5 parków wiejskich, które obejmują cenne pod względem przyrodniczym okazy drzew i  krzewów. Spośród 79 pomników przyrody większość  występuje na terenie tych parków. Na terenie gminy we wsi Niesułków  Kolonia ochroną w formie stanowiska dokumentacyjnego zostało objęte odsłonięcie pochodzenia antropogenicznego o długości 50 m  i wysokości 6 m ukazujące  strukturę osadów fragmentu doliny rzeki Mrożycy. Jedną z najciekawszych  atrakcji gminy Stryków jest preferowany wypoczynek na łonie przyrody. W tym celu zapraszamy do Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich. Wypoczynek może być zorganizowany w formie pieszej, rowerowej a także autokarowej. Na terenie parku znajdują się cenne walory przyrodnicze,  krajobrazowe, kulturowe i historyczne, a zwłaszcza malowniczy pejzaż oglądany z punktów widokowych. Najcenniejsze walory przyrodniczo-krajobrazowe tego obszaru to:  wyżynny krajobraz strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich naturalna szata roślinna, czyste rzeki: Moszczenica wraz z dopływami: ,Strugą Dobieszkowską i Borchówką, Mrożycą oraz towarzyszące im źródliska, łąki, torfowiska i szuwary, różnorodna i bogata flora i fauna, stare zabytkowe drzewa.

More

Local history

szymon pawlak

Synagoga w Strykowie. Rysunek na podstawie archiwalnej fotografii | Alicja Skowrońska

Pierwsza wzmianka o Strykowie pochodzi z 1387 roku. Była to wieś leżąca na szlaku ze Zgierza do Łowicza, łącząc Mazowsze z Wielkopolską i Śląskiem. Stryków prawa miejskie otrzymał w 1394 roku z rąk króla Władysława Jagiełły na prośbę dziedzica strykowskiego Deresława Tłuka, podskarbiego łęczyckiego. W połowie XVIII wieku miasto ze swymi 45 rzemieślnikami (13 sukienników, 5 kupców i kramarzy oraz 5 szynkarzy) stanowiło lokalny ośrodek handlu i rzemiosła. Było też ośrodkiem dóbr szlacheckich. W 1744 roku otrzymało przywilej organizowania ośmiu jarmarków rocznie. Stryków należał do miast średnich, co udowadnia wystawienie sześciu zbrojnych na wojnę pruską. Próbowano podjąć inicjatywę zorganizowania produkcji tekstylnej za sprawą ówczesnego właściciela Feliksa Czarneckiego – bez powodzenia. Powstała co prawda manufaktura, lecz Stryków nadal pozostał miasteczkiem rzemieślniczo-rolniczym. Ówczesne działania pozostawiły ślad w postaci istniejącego do dziś półkolistego placu w centrum miasta.

Po II rozbiorze Polski Stryków znalazł się w zaborze pruskim, by potem w latach 1807-15 być w Księstwie Warszawskim, a następnie w Królestwie Polskim. W XIX wieku Stryków traci prawa miejskie. Powodem stagnacji i zahamowania przyrostu ludności był między innymi żywiołowy rozwój pobliskiej Łodzi oraz szybko rozwijający się Zgierz i Pabianice. Ale już w roku 1902 Stryków otrzymuje połączenie kolejowe z Warszawą i Łodzią – następuje wzrost ludności. Niedługo po otrzymaniu niepodległości, w 1923 roku Stryków odzyskuje prawa miejskie, a od czasu wybuchu II wojny światowej rozwija się bardzo dobrze istniejące od wieków rzemiosło, tym razem szewstwo, krawiectwo i grabarstwo. Również na początku XX wieku stał się dużym ośrodkiem mariawitów.

W Strykowie działała przędzalnia, fabryka tekstylna, cegielnia i papownia – miasto w 1939 roku liczy ok. 5.000 mieszkańców. Działania wojenne, w tym eksterminacja ludności pochodzenia żydowskiego oraz opuszczenia tych terenów przez ludność niemiecką podążającą na zachód wraz z wycofującą się armią, spowodowały zmniejszenie zaludnienia o 45 %. Na północny zachód od centrum Strykowa, znajdują się pozostałości po cmentarzu żydowskim, na którym ostatni pochówek został przeprowadzony w 1946 roku. Na pozostałościach cmentarza ewangelickiego znajduje się kilkanaście grobów protestanckich w większości niemiecki

More

Other

Krzysztof Bielawski /

The production of Strykowska Slivovitz began, in 2011, in the Łódż Provincial town of Chociszewy. The 18th century recipe of this once-popular beverage is now available to the Łódż Jewish Community. The Chociszew slivovitz, in strengths of 40% or 72%, is being produced under mashgiyach supervision and is certified "Kosher for Pesach".

More

Gallery

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: