Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Skała

Polska / małopolskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:małopolskie / kieleckie (before 1939)
County:krakowski / olkuski (before 1939)
Community:Skała / Skała (before 1939)
Other names:Skala [j. jidysz]; Skała [j. niemiecki]
 
GPS:
50.2305° N / 19.8538° E
50°13'49" N / 19°51'13" E

Location

Marcin Sosik

Miasto Skała położone jest w województwie małopolskim (w odległości 21 km na północ od Krakowa, 24 km na wschód od Olkusza, 20 km na południe od Wolbromia i 17 km na zachód od Słomnik). Wchodzi w skład Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz regionu zwanego Płaskowyżem Ojcowskim. Jest siedzibą gminy obejmującej swym obszarem 7340 ha.

More

History

izrael.badacz.org

Uroczystości ku czci Maurycego Gottlieba na cmentarzu żydowskim w Krakowi | Nieznany

In 1862 Jews were granted permission to settle in Skała and it was not long before a Jewish community was established here.

In the interwar period, in 1921, 604 Jews lived in Skała.

Since September 1939 Skała was under Nazi occupation. In the spring of 1941 Germans established a ghetto in Skała. In August 1942 most of the inhabitants of the ghetto were deported to the ghetto in Słomniki. The remaining Jews were transported to the ghetto in Wolbrom in November of the same year. During the deportation some of the Jews were executed at the main square of Skała.
 

More

Local history

Marcin Sosik

Pierwsze wzmianki o Skale sięgają XIII wieku. Są one związane z walką o tron pomiędzy Henrykiem Brodatym i Konradem Mazowieckim. Założenie miasta można jednak łączyć z działalnością prawno-gospodarczą księcia Bolesława Wstydliwego. W latach 1257–1259 Bolesław przeznaczył Grodzisko na siedzibę konwentu Klarysek. 2 marca 1257 r. na wiecu w Korczynie nadał im w Skale znaczne dobra.

Przywilej lokacyjny dla Skały został wystawiony 10 listopada 1267 roku. Dokument ten miał charakter dyplomu lokacyjnego wydanego na rzecz klasztoru klarysek. Był to przywilej wydany klaryskom nieodpłatnie – nie zastrzegał korzyści dla skarbu książęcego, zezwalał natomiast klasztorowi na założenie miasta. Na podstawie dekretu, klaryski zawarły kontrakt z zasadźcą, w którym określały bezpośrednio prawa i obowiązki wójta oraz obywateli. Miasto powstało na terenie wsi Stawków, a nazwę przyjęło prawdopodobnie od grodu leżącego w pobliżu Grodziska, nazywanego w dokumentach „lapis sancte Mariae” czyli „Skała Świętej Marii”.

Nie później niż w XIV w. wykształciła się w Skale rada miejska, która z czasem przejęła zarząd nad miastem. Pierwszą wiadomość na jej temat odnaleźć można w zapisie sądowym z 1406 r. o Maćku i Kryspinie -- mieszczanach i rajcach, a w 1410 r. o Pawle Rogatce, Wawrzyńcu, Janie Nadwasie i Staszku – ławnikach skalskich. W 1583 r. wymieniani są: burmistrz Skały Józef oraz rajcy miejscy, Jan Marszałek, Maciej Dyba, Jakub Żołądek, a także Jan Ksiąski – pisarz miejski.

Pod rządami klarysek Skała nie osiągnęła dużego znaczenia gospodarczego. W mieście koncentrował się handel płodami rolnymi i hodowlanymi. W XVI w. Skała pozostawała w ścisłym związku handlowym z Krakowem. Głównymi towarami handlowymi było zboże, mąka i miód.

Wiek XVII okazał się czasem niezwykle niepomyślny dla miasta. W 1611 r. zostało ono strawione przez pożar. Kolejne zniszczenia przyniósł ze sobą najazd szwedzki w latach 1655–1660.

Z drugiej połowy XVII w. pochodzą pierwsze dokumenty świadczące o istnieniu w Skale cechów. W 1669 r. król Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdził statut szewców skalskich. Dokument ten został potwierdzony ponownie przez Jana III Sobieskiego w 1687 roku. Cech szewski nie był jednak jedynym zrzeszeniem rzemieślniczym w Skale. W 1791 r. w mieście swoją działalność prowadziło 48 rękodzielników w tym: 15 szewców 12 tkaczy o

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: