Print | A A A | Report a bug | 42 431 111 chars | 94791 photos | 886 video | 118 audio | 1951 towns

Ryglice

Polska / małopolskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:małopolskie / krakowskie (before 1939)
County:tarnowski / tarnowski (before 1939)
Community:Ryglice / Ryglice (before 1939)
Other names:Riglitz [j.jidysz],
 
GPS:
49.8803° N / 21.1374° E
49°52'49" N / 21°08'14" E

Location

izrael.badacz.org

Miasto Ryglice leży w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim.

More

History

izrael.badacz.org

Tablica pamiątkowa w Bełżcu | Adam Marczewski

History of the Jewish community The first references concerning the Jewish population of the town of Ryglice are connected with one of the legends about the beginning of the town. According to the legend, the name Ryglice derives from the town’s wealthiest Jew, Rygel. Yet the legend does not seem to be probable, because in the period when Ryglice was mentioned for the first time, there are no references to the Jewish population. The version which seems to be more reliable is the one according to which the name derived from “ryglowanie drogi” (“barricading the road”) . The Jews settled down in the town in the first or the second half of the 14th century. It is believed that the Jews had been living here since the time king Kazimierz Wielki (Casimir III the Great) granted town privileges to Ryglice. It was he who had to issue proper privileges allowing for the Jewish settlement, however, there are no documents that could confirm this information . The visitation records of the Ryglice parish mentioned Jews in 1699. On Sundays and during holidays, a Jew of unknown name used to build a booth where vodka and beer were also sold. Consequently, the parson was ordered to get rid of the Jew from the bell tower, so as not to profane it. The Jew had to be on very good terms with the then parson, Sebastian Pawlikowicz, if he was allowed to trade and to sell alcohol in the church bell tower. Unfortunately, the documents give us no insight into how the history ended. It is known, however, that a new parson of Ryglice, Walentyn Dymalski, was appointed the same year . A new wave of Jews from Germany came to Ryglice Municipality toward the end of the 18th century; in 1830, there were 375 Jews in Ryglice. The peasant uprising took place in 1846. Rumors about planned murders of the peasants and the Jews were spread in the region. The inhabitants of Ryglice were frightened. Two Jewish bakers, Mendel Fenchel and Mojżesz Klappholz, as well as Izrael Salamon informed the cyrkuł (in the past, a territorial unit) about the situation. As a result, on February 10, a few people were arrested in Ryglice, and the presbytery of the parson Józef Orłowicz was searched. For the denunciation, the starost (county governor) Breinl offered a reward to the three Jews . The report of the hearing of the Chevau-légers Wachtmeister from Ryglice, Antoni Kopecki, dates from

More

Local history

Dorota Szczepanowicz

Rynek w Ryglicach | Dorota Szczepanowicz

Nazwa Ryglice wywodzi się z faktu, że wraz z osadą właściciel otrzymał prawo do pobierania opłat ze przejazd miejscową drogą – aby uprościć pobór drogę ryglowano na noc.

Pierwsze wzmianki o Ryglicach pochodzą już z 1301 r. 50 lat później istniała tu parafia. Od poł. XIV w. zauważalny był rozwój gospodarczy wsi, spowodowany jej dogodnym położeniem przy szlaku prowadzącym na Ruś Halicką. Prawdopodobnie już wtedy przebywali tu pierwsi Żydzi, którzy w późniejszych latach znacznie się przyczynili do rozwoju tutejszego rzemiosła i handlu.

Miasteczko zbiegiem lat rozrastało się, powstał rynek, na którym, co drugi tydzień w środę, odbywały się jarmarki. W tym czasie właścicielem Ryglic był Mikołaj z Burzyna, w XV w. przeszły częściowo w ręce Sulimczyków mających w okolicy swoje posiadłości. W 1581 r. były w posiadaniu Piotra Łyczko.

Od 1423 r. w Ryglicach istniało sołectwo, jest to dowód na wzrost rangi osady. Po powstaniu gospodarstwa folwaryczno-pańszczyźnianego w miasteczku zmniejszyła się gospodarka towarowa. Sytuacja chłopów pogarszała się, ciągle zwiększał się wyzysk ze strony właścicieli, co doprowadziło do wybuch powstań chłopskich. Spór ostatecznie został zażegnany w 1846 r., kiedy doszło do wybuchu rabacji chłopskiej, będącej zemstą chłopów za lata pańszczyźnianego upokorzenia. W roku 1848 dekretem cesarskim zniesiono pańszczyznę, co spowodowało zmiany w stosunkach społeczno-ekonomicznych w Galicji.   

W XVII w. na Polskę napadli Szwedzi (potop szwedzki w latach 1655-1660), którzy dotarli także do Ryglic. Miasteczko zostało złupione i częściowo zniszczone. Dużą rolę w walce z najeźdźcą odegrała ludność chłopska. W regionie ryglickim rozwinął się ruch partyzancki. Na pomoc Szwedom w 1657 r. przyszedł książę Jerzy II Rakoczy ze swoim wojskiem. Ponownie zdobyli i zniszczyli południową Polskę, w tym także Ryglice, paląc miejscowy kościół i mordując mieszkańców. Potop szwedzki spowodował w całej Polsce wiele zniszczeń, a w konsekwencji sprawił upadek gospodarczy kraju. 

Sto lat później na tych samych ziemiach doszło do utworzenia konfederacji barskiej w 1768 r. To właśnie na Pogórzu w powiecie bieckim, do którego należały Ryglice, konfederaci mieli swoje obozy. W Pilznie oddalonym 25 km od Ryglic aż czterokrotnie konfederaci bili się z Rosjanami. Można przypuszczać, że mieszkańcy miasteczka brali czynny udzia

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: