Print | A A A | Report a bug | 47 279 770 chars | 91264 photos | 882 video | 118 audio | 1969 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:Рівненська область [obwód równieński], Ровно / równieński (before 1939)
Community:Ровно / Równe (before 1939)
Other names:Рівне [j. ukraiński]; Ровно [j. rosyjski]; ראוונע [j. jidysz]; רובנו [j. hebrajski]
 
GPS:
50.6168° N / 26.2577° E
50°37'00" N / 26°15'27" E

Location

Anna Mirkowska

Poczta w Równem | Adam Łukaszewski

Równe – miasto na zachodniej Ukrainie, stolica obwodu rówieńskiego oraz rejonu w tym obwodzie. Odległe 328 km na zachód od Kijowa. Leży nad rzeką Uście.

More

History

Eugeniusz Riadczenko

Parada uczennic przysposobienia wojskowego w Równem | Nieznany.

RÓWNE, stolica obwodu rówieńskiego na Ukrainie, do 1793 r. i w latach 1920-1939 należało do Polski. Pierwsza wzmianka o Żydach w tym mieście pochodzi z 1566 r., istnieją również  świadectwa w dokumentach z 1571 r. (w związku z pożyczkami pieniężnymi). Szybki rozwój Równego zaczął się po 1723 r., kiedy przeszło ono pod władanie książąt Lubomirskich, którzy zachęcali Żydów do osiedlania się w mieście. Stanisław Lubomirski opublikował w 1749 r. akt urzędowy, rozszerzający prawa wspólnoty żydowskiej i Chewry Kadisza, książę Józef Lubomirski w 1786 r. wyznaczył zaś Żydom ziemię na powiększenie cmentarza i pozwolił na zbudowanie synagogi, a w 1789 r. potwierdził żydowskie przywileje księcia Stanisława i je rozszerzył. W 1765 r. w Równem mieszkało 890 Żydów, a w okolicznych wsiach – 296.

W 1793 r., w konsekwencji drugiego rozbioru Polski, Równe zostało przyłączone do Rosji. W 1801 r. w mieście było 2137 mieszczan-Żydów, w tym 10 kupców. W 1847 r. w Równem mieszkało 3788 Żydów, w 1897 r. – 13 780, co stanowiło 56% ludności. Napływ Żydów do miasta był związany z jego szybkim rozwojem, który nastąpił po zakończeniu budowy dwóch przechodzących przez miasto linii kolejowych.

W drugiej połowie XIX w. Równe stało się dużym ośrodkiem ruchu Haskali. Zostały tutaj otwarte prywatne szkoły z wykładowym językiem hebrajskim i jeden z pierwszych w Rosji reformowanych chederów. W 1884 r. w Równem powstała grupa ruchu Chowewej Syjon, później zostały utworzone oddziały różnych partii syjonistycznych (ich przedstawiciele brali udział w kongresach syjonistycznych), a także partii żydowskich dalekich od syjonizmu. W 1903 r. w mieście została założona organizacja Bund.

W 1909 r. społeczność żydowska w Równem wynosiła 18 631 osób (55,8% ludności miasta). Do Żydów należało pięć fabryk, odlewnia żeliwa, dziewięć drukarni miejskich. Z 16 miejskich lekarzy 7 było Żydami. W Równem znajdował się szpital żydowski i organizacja pomagająca biednym Żydom. W 1911 r. został otwarty oddział Stowarzyszenia Miłośników Języka Hebrajskiego.

W czasie wojny domowej, w dniach 14 i 19 maja 1919 r., ukraińskie wojska Dyrektoriatu, którego przewodniczącym był Semen Petlura, dokonały w Równem pogromu. W latach 1920-1939 Równe – w tym

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wzmiankowane 1282; w XIII w. w Księstwie Halicko-Wołyńskim; w 2. poł. XIV w. włączone do W. Księstwa Litew., 1569 do Korony; od XVI w. duża gmina żyd.; XV–XVII w. niszczone przez Tatarów i Kozaków; własność m.in. Ostrogskich i od 1723 Lubomirskich; od 1793 w zaborze ros.; prawa miejskie 1797. W okresie międzywojennym w granicach Polski; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką; deportacje ludności pol. w głąb ZSRR; IX 1939 dwa obozy dla jeńców pol., V 1940 połączone (ok. 1,3 tys. osób, VI 1941 ok. 600 jeńców ewakuowano na Wschód); w poł. 1940 NKWD rozbiło miejscowe ZWZ; wiosną 1941 NKWD przeprowadziło masowe aresztowania Polaków (24 VI 1941 ok. 650 osób wywieziono na Wschód, ponad 240 NKWD rozstrzelało na miejscu). W 1941–44 pod okupacją niem., siedziba Komisariatu Rzeszy; X 1941–1942 getto (5–6 XI 1941 Niemcy przy współudziale policji ukr. wymordowali ok. 18 tys. Żydów, a 13 VII 1942 ok. 5 tys. Żydów rozstrzelali w lasach k. Kostopola); ogółem Niemcy rozstrzelali ponad 100 tys. mieszkańców R. i okolic, w tym ponad 28 tys. Żydów (1939 stanowili ok. 54% mieszkańców R.), oraz jeńców wojennych; ośrodek konspiracji AK (XI 1941–II 1943 siedziba odcinka II Wołyń Wachlarza). W 1944–45 dokonywane przez NKWD masowe aresztowania i deportacje w głąb ZSRR ludności cyw. i członków pol. organizacji niepodległościowych; 1945–91 w Ukr. SRR.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: