Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / stanisławowskie (before 1939)
County:rejon rohatyński / rohatyński (before 1939)
Community:Rohatyn / Rohatyn (before 1939)
Other names:Rohatin [j. niemiecki]; רוהאטין [j. hebrajski]
 
GPS:
49.4094° N / 24.6100° E
49°24'33" N / 24°36'35" E

Location

Martyna Sypniewska

Rohatyn (ukr. Рогатин) – miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, siedziba rejonu rohatyńskiego, oddalone od Lwowa o 69 km i Iwano-Frankowska o 60 km.

More

History

Martyna Sypniewska /

Uczniowie szkoły żydowskiej w Rohatynie w 1937 r. | Marla Raucher Osborn

During World War II, in June 1941, Rohatyń was seized by the German army. At this time, the Germans shot dead a few thousand Jews from the neighboring villages. In April and September 1942, the Nazis transported the Jews of Rohatyń to the Bełżec death camp.

The exact time of the arrival of Jews to Rohatyń is difficult to date but already in the nineteenth century the people of Judaic faith started to arrive at the terrains of Red Ruthenia from Silesia, the West of Poland and Hungary. The first mention about any Jews in Rohatyń dates back to 1463. The document names Shimshon from Żydaczów or Shimshon me-Zhydachiv who sold cattle on the Rohatyń market. Since 1447-1467, he was the richest merchant in the town. The first information about the Jewish settlement in Rohatyń come from 1564 but till the end of the sixteenth century the Jewish population in the city was not large and underwent the Jewish Community Council in Lvov .

In 1582, a Jew called Medel Isakowicz leased the right to taxation on the sale of alcohol in Rohatyń. At that time, Rohatyń was a royal city so only the Christian inhabitant were granted any privileges. In 1523, the provincial governor of Sandomierz named Otto from Chodecz was soliciting for a special permission to organise fairs in Rohatyń every Saturday, between Passover and the 24th of June, the celebration of the Nativity of Saint John the Baptist . After Otto’s death, the city again became the property of the king and was administered by district governor Ivan Boratyński. In 1535, the king Sigismund I of Poland confirmed municipal rights of Rohatyń and in 1539, he permitted fortifications to be built around the town.

In 1663, the king Władysław IV Vasa granted municipal rights to Rohatyń Jews. For example, they could settle in the city or build a synagogue and a cemetery there. Moreover, they became equal with the Christians in trade rights. Thanks to the privileges obtained, Jews could also run taverns, sell alcoholic beverages (vodka, beer, mead), cattle etc. They also received right to produce vodka and selling their products on the city marketplace. Over time, they were also granted the right to buy houses on the market. In 1669, these privileges confirmed the king Michał Korybut Wiśniowiecki .

During that period, it was the Sejm of Polish Jews (or Va'ad Arba' Aratzot, The Council of Four Lands) which dea

More

Local history

Martyna Sypniewska

Pierwotnie w miejscu obecnego miasta Rohatyn znajdowała się wieś Filipowce. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1184 roku. W Latopisie halicko-wołyńskim zapisano, że należała do Jarosława Osmomysła. Najstarszy dokument dotyczący osady datowany jest na 15 maja 1390 roku i wystawiony został biskupowi przemyskiemu Erykowi. W 1349 roku wraz z Rusią Czerwoną wieś została przyłączone przez Kazimierza Wielkiego do Królestwa Polskiego. W końcu XIV wieku rządy namiestnicze sprawował tu książę Władysław Opolczyk. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w Archiwum Krajowym Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie, w 1414 roku stara wieś Filipowce została przeistoczona przez dziedzica Wołczka Przesłuszyca na gród nazwany Rohatynem. Rok później, w 1415 roku miasto otrzymało prawa magdeburskie.

Grzegorz Rąkowski podaje, że Rohatyn określany był mianem miasta już w 1390 roku i należał wówczas do dóbr arcybiskupa halickiego. Prawdopodobnie został ponownie zniszczony (pierwszy raz osada została zniszczona w latach 1240-1241 w wyniku najazdu tatarskiego), ponieważ w 1415 roku Wołczko Przesłużyc* lokował nowe miasto Rohatyna na polach swojej wsi Filipowice**. Erygowano wówczas parafię katolicką, a Wołczko i jego potomkowie przyjęli nazwisko rodowe Rohatyński. W 1431 roku Władysław Jagiełło skonfiskował dobra Bohdanowi Rohatyńskiemu jako karę za udział w buncie Świdrygiełły. Następnie Rohatyn został nadany aktem królewskim z 24 czerwca 1433 Mikołajowi Parawie z Lublina. W 1461 r. Kazimierz IV Jagiellończyk nadał Rohatynowi przywilej organizowania corocznych jarmarków. W 1462 roku Jakub Parawa, spadkobierca i brat Mikołaja, sprzedał starostwo rohatyńskie swemu krewnemu – kasztelanowi lwowskiemu, późniejszemu wojewodzie ruskiemu – Stanisławowi z Chodcza Chodeckiemu. W 1477 roku w Rohatynie zmarł Grzegorz z Sanoka arcybiskup lwowski,znakomity humanista i pisarz.

W 1509 r. Rohatyn ucierpiał w wyniku najazdu hospodara mołdawskiego Bogdana, którego wojska splądrowały i spaliły miasto. Do niewoli dostała się Barbara, wdowa po Stanisławie Chodeckim, oraz jej dwaj synowie. Po podpisaniu pokoju zostali uwolnieni rok później.

W 1520 roku Rohatyn doświadczył kolejnego najazdu tatarskiego. Według podania Zegota Pauli oraz zgodnie z obowiązującą tradycją, została wówczas wzięta w jasyr córka miejscowego popa Anastazja Lisowska. Istnieją również przekazy, że 

More

Miastem zaopiekowali się:

Julian J. Bussgang

In memory of the Jewish community of Rohatyn, the birthplace of my father, Jozef Bussgang. In memory of all my relatives who perished in the Holocaust, my wife, Fay, and I translated into English the first two volumes of Dzieci Holocustu mówią, the memoirs of the "Children of the Holocaust" in Poland.

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: