Print | A A A | Report a bug | 39 349 251 chars | 94873 photos | 877 video | 118 audio | 1885 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / stanisławowskie (before 1939)
County:Івано-Франківська область [obwód iwanofrankowski], Рогатинський район [rejon rohatyński] / rohatyński (before 1939)
Community: / Rohatyn (before 1939)
Other names:Рогатин [j. ukraiński]; רוהאטין [j. hebrajski]
 
GPS:
49.4094° N / 24.6100° E
49°24'33" N / 24°36'35" E

Location

Martyna Sypniewska

Rohatyn (ukr. Рогатин) – miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, siedziba rejonu rohatyńskiego, oddalone od Lwowa o 69 km i Iwano-Frankowska o 60 km.

More

History

Adam Marczewski

Uczniowie szkoły żydowskiej w Rohatynie w 1937 r. | Marla Raucher Osborn

During World War II, in June 1941, Rohatyń was seized by the German army. At this time, the Germans shot dead a few thousand Jews from the neighboring villages. In April and September 1942, the Nazis transported the Jews of Rohatyń to the Bełżec death camp.

More

Local history

Martyna Sypniewska

Pierwotnie w miejscu obecnego miasta Rohatyn znajdowała się wieś Filipowce. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1184 roku. W Latopisie halicko-wołyńskim zapisano, że należała do Jarosława Osmomysła. Najstarszy dokument dotyczący osady datowany jest na 15 maja 1390 roku i wystawiony został biskupowi przemyskiemu Erykowi. W 1349 roku wraz z Rusią Czerwoną wieś została przyłączone przez Kazimierza Wielkiego do Królestwa Polskiego. W końcu XIV wieku rządy namiestnicze sprawował tu książę Władysław Opolczyk. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w Archiwum Krajowym Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie, w 1414 roku stara wieś Filipowce została przeistoczona przez dziedzica Wołczka Przesłuszyca na gród nazwany Rohatynem. Rok później, w 1415 roku miasto otrzymało prawa magdeburskie.

Grzegorz Rąkowski podaje, że Rohatyn określany był mianem miasta już w 1390 roku i należał wówczas do dóbr arcybiskupa halickiego. Prawdopodobnie został ponownie zniszczony (pierwszy raz osada została zniszczona w latach 1240-1241 w wyniku najazdu tatarskiego), ponieważ w 1415 roku Wołczko Przesłużyc* lokował nowe miasto Rohatyna na polach swojej wsi Filipowice**. Erygowano wówczas parafię katolicką, a Wołczko i jego potomkowie przyjęli nazwisko rodowe Rohatyński. W 1431 roku Władysław Jagiełło skonfiskował dobra Bohdanowi Rohatyńskiemu jako karę za udział w buncie Świdrygiełły. Następnie Rohatyn został nadany aktem królewskim z 24 czerwca 1433 Mikołajowi Parawie z Lublina. W 1461 r. Kazimierz IV Jagiellończyk nadał Rohatynowi przywilej organizowania corocznych jarmarków. W 1462 roku Jakub Parawa, spadkobierca i brat Mikołaja, sprzedał starostwo rohatyńskie swemu krewnemu – kasztelanowi lwowskiemu, późniejszemu wojewodzie ruskiemu – Stanisławowi z Chodcza Chodeckiemu. W 1477 roku w Rohatynie zmarł Grzegorz z Sanoka arcybiskup lwowski,znakomity humanista i pisarz.

W 1509 r. Rohatyn ucierpiał w wyniku najazdu hospodara mołdawskiego Bogdana, którego wojska splądrowały i spaliły miasto. Do niewoli dostała się Barbara, wdowa po Stanisławie Chodeckim, oraz jej dwaj synowie. Po podpisaniu pokoju zostali uwolnieni rok później.

W 1520 roku Rohatyn doświadczył kolejnego najazdu tatarskiego. Według podania Zegota Pauli oraz zgodnie z obowiązującą tradycją, została wówczas wzięta w jasyr córka miejscowego popa Anastazja Lisowska. Istnieją również przekazy, że 

More

Miastem zaopiekowali się:

Julian J. Bussgang

In memory of the Jewish community of Rohatyn, the birthplace of my father, Jozef Bussgang. In memory of all my relatives who perished in the Holocaust, my wife, Fay, and I translated into English the first two volumes of Dzieci Holocustu mówią, the memoirs of the "Children of the Holocaust" in Poland.

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: