Print | A A A | Report a bug | 45 823 448 chars | 92979 photos | 882 video | 118 audio | 1971 towns

Przemyśl

Polska / podkarpackie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:podkarpackie / lwowskie (before 1939)
County:przemyski / przemyski (before 1939)
Community:Przemyśl / Przemyśl (before 1939)
Other names:פשמישל [j. jidysz]; פשמישל [j. hebrajski]; Premissel [j. niemiecki]
 
GPS:
49.7837° N / 22.7687° E
49°47'01" N / 22°46'07" E

Location

Andrzej Potocki /

Przemyśl – a city in north-east of Poland, a district capital in the Subcarpathian Province. It lies 85 km southeast of Rzeszów and 362 km southeast of Warsaw, by the San River.

More

History

Andrzej Potocki

ul. Jagiellońska - część żydowskiego miasta | Nieznany

Jews were here already in the 1030s. This is earliest record of Jews living in Poland. The next recorded mention of them staying in this town dates back to 1367. There are 305 records concerning Jews in the documents of the court of assessors from the period 1402 – 1452. By 1419, there was a Jewish street in Przemyśl, most probably in the part of the town designated for Jewish settlement. The first mention of a synagogue is in 1518. In 1521, there were five Jewish houses, while the first record of a mikvah comes from 1538. In 1542, there were 18 Jewish families in the town. There is a record of a wooden synagogue which dates back to 1550. In 1559, King Zygmunt II August granted the local Jewish community separate rights, which allowed them, among other things, to carry out business activities in the town. The first conflict involving the Jews occured on 28 March 1561, when the common people burst into the synagogue, set it on fire and plundered Jewish apartments.

In 1563, 169 Jewish families lived in the town, while in 1578 – as many as 206. In 1568, a cemetery was established outside the town walls. King Stefan Batory issued regulations which standardized the relationship between the Przemyśl kehilla and the national authority. In the years 1590 – 1594, with the permission of Bishop Wawrzyniec Gostyński, a brick synagogue was built in the place where there had been a wooden one for 20 years. In 1595, the Przemyśl municipality concluded a contract with the elders of the kehilla concerning the co-financing of the fortifications of the town by the Jews. In 1618, the Jews in Przemyśl accused Wojciech Wojna and Łukasz Trzebnicki of an armed raid on Żydowska street and the occupation of a house where the elders conducted their debates at that time. According to the pre-Sejm instructions from Wisznia, there were more Jews in the town than Christians. In 1629, they owned 64 tenements and houses in the town. There was a charitable society. According to estimates, in the 1650s there were around 900 Jews in the town.

In the 17th century, the Red Russian Jewish Zemstvo was led by the Przemyśl Jewish community. In 1638, King Władysław IV granted a privilege to the Przemysl kehilla which obliged the surrounding Jewish communities to “… recognize the town as the oldest; bury the dead there; perform rituals in the Przemyśl synagogue; pay taxes

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Przemyśl. Bazary przy ulicy Kazimierzowskiej. | nieznany

We wczesnym średniowieczu pograniczny gród obronny, wzmiankowany 981; przedmiot walk pol.-rus.; ośrodek handlu na drodze z Krakowa na Ruś, w X w. kolonia kupców żydowskich; 1018 zajęty przez Bolesława I Chrobrego, 1031 odebrany przez książąt rus., na przeł. XII i XIII w. stolica odrębnego księstwa rus.; w XIII w. stolica biskupstwa prawosławnego, od 1375 — diecezji katolickiej, od 1992 — archidiecezji; 1340 włączony przez Kazimierza III Wielkiego do Polski; prawa miejskie przed 1359 (1323?), potwierdzone 1389; od XIV w. duża gmina żydowska (1670 na Sejmie Żydów Korony najważniejsza gmina Rusi Czerwonej); 1498 Przemyśl zniszczony w wyniku najazdu hospodara wołoskiego Stefana. Do końca XVIII w. stolica ziemi przemyskiej, kasztelania i starostwo grodowe. Największy rozkwit miasta w XV i XVI w.; ośrodek kult. i oświat. (m.in. 1432 założono szkołę katedralną), powstało wiele kościołów, zbudowano kamienice mieszczańskie, rozwinęła się produkcja rzem. i wymiana towarowa, miasto otrzymało wodociągi i kanalizację. W XVI–XVII w. w Przemyślu i pobliskim Dubiecku ośrodek reformacji. W 1656 bezskutecznie oblegany przez Szwedów, a 1657 przez wojska Jerzego II Rakoczego. W 1772–1918 w zaborze austr.; po 1831 rozwój ruchu spiskowego (m.in. organizacja Wolnych Haliczan, związanych ze Stow. Ludu Pol.); ożywienie gosp. w 2. poł. XIX w. związane z budową 1860 linii kol. do Krakowa (warsztaty kol., fabryka maszyn roln., handel), 1861 do Medyki (Lwów), 1872 do Malhowic. Od 1854 budowa twierdzy — w czasie I wojny świat. oblegana IX 1914–III 1915) i zdobyta przez wojska ros., VI 1915 odzyskana przez wojska austr.-węgierskie i niem.; na pocz. XI 1918 Przemyśl przejściowo opanowany przez Ukraińców. W okresie międzywojennym drobny przemysł; strajki robotn. i chłopskie; siedziba Dowództwa Okręgu Korpusu X; ośrodek nauk.-wydawniczy i prasowy. 11–14 IX 1939 walki obronne załogi Przemyśla z Niemcami; IX 1939–1941 Przemyśl podzielony wzdłuż Sanu na części okupacyjne sowiecką i niem.; w strefie sowieckiej deportacje ludności w głąb ZSRR, w tym ok. 7 tys. Żydów; w czasie ewakuacji więzienia VI 1941 NKWD wymordowało kilkuset więźniów pol. i ukr.; 22–28 VI 1941 rejon walk sowiecko-niem.; następnie do VII 1944 cały Przemyśl pod okupacją niem.; IX–XI 1939 dwa obozy przejściowe i punkt zborny dla jeńców pol. (ok. 10 tys. osób); 1941–44 obóz dla jeńców, głównie sowieckich, także w

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Video

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: