Print | A A A | Report a bug | 42 194 464 chars | 94937 photos | 879 video | 118 audio | 1889 towns

Ostrów Mazowiecka

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / białostockie (before 1939)
County:mazowiecki / ostrowski (before 1939)
Community:Ostrów Mazowiecka / Ostrów Mazowiecka (before 1939)
Other names:Острув-Мазовецка [j.rosyjski]
אסטראוו-מאזאוויעצק[j.jidysz]
 
GPS:
52.8062° N / 21.8944° E
52°48'22" N / 21°53'39" E

Location

yarek shalom /

Ostrów Mazowiecka – a city with county rights in central Poland, in Masovia Province. It lies 96 km north-east of Warsaw.

More

History

Aneta Szeliga

Pierwsze wzmianki o Żydach, którzy osiedlili się w Ostrowi Mazowieckiej, pochodzą z XVIII wieku. Wcześniej z powodu przyjętego przez miasto dekretu, wzorowanego na wydanym w 1525 r. przez księcia warszawskiego Janusza, Żydzi nie mogli się tu osiedlać ani trudnić handlem. Mimo tego formalnego zakazu w 1765 r. w Ostrowi mieszkało 68 Żydów, którzy zajmowali się rzemiosłem. Poza nimi było jeszcze 45 osób wyznania mojżeszowego, którzy mieszkali w pobliskich wsiach. Siedem rodzin żyło, trudniąc się rzemiosłem, inni uprawiali handel detaliczny lub też byli dzierżawcami. Początkowo Żydzi, którzy osiedlali się w powiecie ostrowskim, zajmowali się rolnictwem. Jednak stopniowo ich gospodarstwa przejmowali chłopi, a oni sami migrowali do osad miejskich, gdzie trudnili się głównie handlem i rzemiosłem. Pierwszy cmentarz żydowski powstał pomiędzy dzisiejszymi ulicami Broniewskiego i Targową, data jego założenia nie jest znana. Najprawdopodobniej został założony pod koniec XVIII w., kiedy to powstała w mieście gmina żydowska. Do dziś nie zachowały się jednak tam żadne nagrobki. Wiadomo, że w 1795 r. ostrowscy Żydzi posiadali własną gminę wyznaniową, której początkowo podlegali wierni między innymi z Broku i Wyszkowa. W XIX w. liczba Żydów na Północnym Mazowszu, także i w Ostrowi, systematycznie rosła – w 1790 r. było ich w mieście 75, w 1808 r. już 382. Było to konsekwencją prowadzonej przez władze Królestwa Kongresowego polityki, mającej na celu pozbycie się Żydów z wiosek. Żydzi, którzy osiedlali się w Ostrowi, pochodzili głównie z centralnej Polski i z Litwy. Posługiwali się specyficznym dialektem języka jidysz, w którym silnie zaznaczył się wpływ języka litewskiego. W 1827 r. ludność żydowska stanowiła prawie 40 proc., a w 1857 r., ponad 60 proc. ludności. W latach 1910–1957 Żydzi tradycyjnie zajmowali się drobnym handlem, krawiectwem oraz przewozami. W 1850 r. w Ostrowi powstała jesziwa, w 1858 r. łaźnia żydowska, której inicjatorami i sponsorami byli członkowie miejscowego dozoru bożniczego – Abraham Grosman i Zelek Bengelsdorff. Łaźnia powstała na ich działce przy ul. Komorowskiej. W XIX w. nasiliły się w mieście wpływy chasydyzmu. Większość tutejszych chasydów pozostawała pod wpływem cadyków z dynastii z Góry Kalwarii oraz Warki. W 1863 r. mieszkańcy miasta brali udział w powstaniu styczniowym, wśród nich byli także obywatele wyznania mojżeszowego: Herszko F

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: