Print | A A A | Report a bug | 39 577 059 chars | 94051 photos | 879 video | 118 audio | 1910 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:obwód równieński [Рі́вненська о́бласть], ostrogski [ukr. Острозький район] / zdołbunowski (before 1939)
Community: / (before 1939)
Other names:Острог (ukr. i ros.)
 
GPS:
50.6251° N / 26.4111° E
50°37'30" N / 26°24'40" E

Location

Eugeniusz Riadczenko

Ostróg – miasto na zachodniej Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie rówieńskim. Odległe 45 km na południe od Równego, 334 km na zachód od Kijowa. Leży nad ujściem Wilii do Horynia.

More

History

Eugeniusz Riadczenko

Ostróg. Synagoga | Eugeniusz Ichelzon

 W wiekach XIV-XVI Ostróg należał do Litwy, od 1569 roku – w składzie Rzeczypospolitej. Żydzi, najwidoczniej, osiedlili się w Ostrogu w pierwszej połowie XV wieku. Najwcześniejsze pochówki żydowskie pochodzą z 1445 roku. Dokumenty dotyczące Żydów Ostroga są datowane na 1495 rok. Dekret o wygnaniu Żydów z Litwy dotknął również Żydów Ostroga, jednak w 1503 roku pozwolono im wrócić. W 1536 roku król Zygmunt I (Stary; 1506-48) podjął uchwałę, określającą podatki, które powinni byli płacić Żydzi Ostroga.

W XVI i pierwszej połowie XVII wieku wielu Żydów Ostroga prowadziło handel z Wołoszczyzną, dostarczając odzież i inne towary w zamian za bydło rogate. Wywozili oni także z Polski do Gdańska drewno, wosk, potaż, skóry, wyroby skórzane. Skuteczny handel doprowadził do szybkiego wzrostu liczby żydowskiej ludności Ostroga. Wspólnota stała się jedną z największych na Wołyniu i została przedstawiona w Sejmie Czterech Ziem (Waad Arba Aracot).

Żydzi żyli w osobnym kwartale – getcie. W 1603 roku w Ostrogu było 73 żydowskich domów, 50 z nich znajdowało się na ulicy Starożydowskiej. W połowie XVI wieku w Ostrogu została zbudowana kamienna synagoga. Na początku XVII wieku następował szybki wzrost liczby ludności żydowskiej. W czasie powstania pod przewodnictwem B. Chmielnickiego wspólnota żydowska Ostroga została zlikwidowana. W 1648 roku zostało zabitych 600 Żydów, w lutym 1649 roku – 300. Wielka synagoga została zamieniona na stajnię, domy Żydów zostały zburzone do fundamentów, ponieważ Kozacy i miejscowi mieszczanie szukali skarbów, jakoby zakopanych przez Żydów. Wspólnota żydowska Ostroga nieprędko doszła do siebie po następstwach strasznej rzezi. W 1660 roku w mieście było tylko pięć domów, należących do Żydów. Jednak w 1666 roku w Sejmie Czterech Ziem znów zjawił się przedstawiciel Ostroga. W 1678 roku Sejm Polski postanowił pomóc „zburzonemu do fundamentów i zrównanemu z ziemią” miastu, potwierdziwszy przywileje, nadane mieszczanom przez polskich królów Ostroga – zarówno chrześcijanom, jak i Żydom.

W połowie XVII wieku hajdamacy próbowali urządzić pogrom w Ostrogu, jednak Żydów obronili żyjący w mieście Tatarzy. Przez długi czas Żydzi Ostroga, na pamiątkę tego dnia czytali pijutim i modlitwy w głównej synagodze.

Miasto ucierpiało również w 1792 roku, w czasie jego oblężenia przez rosyjskie wojska. Jednak Żydom

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: