Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:rejon ostrogski / zdołbunowski (before 1939)
Community:Ostróg / Ostróg (before 1939)
Other names:Острог [j. ukraiński]; Острог [j. rosyjski]; אוסטרוה [j. hebrajski]; אוסטראה [j. jidysz]
 
GPS:
50.6251° N / 26.4111° E
50°37'30" N / 26°24'40" E

Location

Eugeniusz Riadczenko

Ostróg – miasto na zachodniej Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie rówieńskim. Odległe 45 km na południe od Równego, 334 km na zachód od Kijowa. Leży nad ujściem Wilii do Horynia.

More

History

Eugeniusz Riadczenko

Ostróg. Synagoga | Eugeniusz Ichelzon

 W wiekach XIV-XVI Ostróg należał do Litwy, od 1569 roku – w składzie Rzeczypospolitej. Żydzi, najwidoczniej, osiedlili się w Ostrogu w pierwszej połowie XV wieku. Najwcześniejsze pochówki żydowskie pochodzą z 1445 roku. Dokumenty dotyczące Żydów Ostroga są datowane na 1495 rok. Dekret o wygnaniu Żydów z Litwy dotknął również Żydów Ostroga, jednak w 1503 roku pozwolono im wrócić. W 1536 roku król Zygmunt I (Stary; 1506-48) podjął uchwałę, określającą podatki, które powinni byli płacić Żydzi Ostroga.

W XVI i pierwszej połowie XVII wieku wielu Żydów Ostroga prowadziło handel z Wołoszczyzną, dostarczając odzież i inne towary w zamian za bydło rogate. Wywozili oni także z Polski do Gdańska drewno, wosk, potaż, skóry, wyroby skórzane. Skuteczny handel doprowadził do szybkiego wzrostu liczby żydowskiej ludności Ostroga. Wspólnota stała się jedną z największych na Wołyniu i została przedstawiona w Sejmie Czterech Ziem (Waad Arba Aracot).

Żydzi żyli w osobnym kwartale – getcie. W 1603 roku w Ostrogu było 73 żydowskich domów, 50 z nich znajdowało się na ulicy Starożydowskiej. W połowie XVI wieku w Ostrogu została zbudowana kamienna synagoga. Na początku XVII wieku następował szybki wzrost liczby ludności żydowskiej. W czasie powstania pod przewodnictwem B. Chmielnickiego wspólnota żydowska Ostroga została zlikwidowana. W 1648 roku zostało zabitych 600 Żydów, w lutym 1649 roku – 300. Wielka synagoga została zamieniona na stajnię, domy Żydów zostały zburzone do fundamentów, ponieważ Kozacy i miejscowi mieszczanie szukali skarbów, jakoby zakopanych przez Żydów. Wspólnota żydowska Ostroga nieprędko doszła do siebie po następstwach strasznej rzezi. W 1660 roku w mieście było tylko pięć domów, należących do Żydów. Jednak w 1666 roku w Sejmie Czterech Ziem znów zjawił się przedstawiciel Ostroga. W 1678 roku Sejm Polski postanowił pomóc „zburzonemu do fundamentów i zrównanemu z ziemią” miastu, potwierdziwszy przywileje, nadane mieszczanom przez polskich królów Ostroga – zarówno chrześcijanom, jak i Żydom.

W połowie XVII wieku hajdamacy próbowali urządzić pogrom w Ostrogu, jednak Żydów obronili żyjący w mieście Tatarzy. Przez długi czas Żydzi Ostroga, na pamiątkę tego dnia czytali pijutim i modlitwy w głównej synagodze.

Miasto ucierpiało również w 1792 roku, w czasie jego oblężenia przez rosyjskie wojska. Jednak Żydom

More

Local history

Justyna Filochowska

Castle of Ostroh  | Napoleon Orda

Stary gród ruski, wzmiankowany 1100; od 2. poł. XII w. w księstwie wołyńskim; w XIV w. obiekt walk pol.-litew.; 1386 włączony do Litwy; własność m.in.: Ostrogskich, Zasławskich, Wiśniowieckich, Sanguszków, Jabłonowskich; prawa miejskie 1528; na przeł. XVI i XVII w. ośrodek kult.; od XV w. liczne skupisko Żydów, jedna z 4 gmin żydowskich Wołynia posiadająca przedstawicieli w Sejmie Żydów Korony; 1609–1753 ośrodek ordynacji; 1648 spalony przez Kozaków; od 1793 w zaborze ros., siedziba powiatu; 1–10 VII 1920 pod O., podczas wojny pol.-bolszewickiej 1919–21, walki grupy gen. F. Krajowskiego z oddziałami armii konnej S.M. Budionnego; w okresie międzywojennym w granicach Polski; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką; wiele rodzin pol. i żydowskich (1939 ok. 10,5 tys. Żydów — ok. 61%) wywiezionych na Syberię; 1941–44 pod okupacją niem. (1941–42 rozstrzelano ok. 8,5 tys. Żydów); 1945–91 w Ukr. SRR.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: