Print | A A A | Report a bug | 41 737 560 chars | 94648 photos | 879 video | 118 audio | 1947 towns

Milicz

Polska / dolnośląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:dolnośląskie / inne (before 1939)
County:milicki / milicki (before 1939)
Community:Milicz / Milicz (before 1939)
Other names:Militsch [j.niemiecki]
 
GPS:
51.5190° N / 17.2760° E
51°31'08" N / 17°16'33" E

Location

Miłosz Gudra

Milicz – miasto powiatowe, położone na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim. Odległe 58 km na północ od Wrocławia, 322 km na południowy zachód od Warszawy. Przez miasto przepływa rzeka Barycz.

More

History

Małgorzata Grzenda /

Milicz is a town located about 55 km. north of Wrocław (German: Breslau). In the Middle Ages, it was probably inhabited by no Jews, however starting from the XVI-th century, due to its location near a significant trade route, Milicz became a stopover for Jewish merchants, heading for Wrocław. It should be thereby mentioned, that the Jews, passing through Milicz, were obliged to pay a special toll. In the second half of the XVII-th century, a few Jewish families made a temporary stop-off in Milicz. The families were mainly expelled from the nearby Krotoszyn and were later allowed to return to the city. The first permanent Jewish settlement in Milicz dates back to th beginning of the XVIII-th century, when the town was settled by Jews, who had special privileges. Their primary source of income was fur and skin-trade. The Jews were all subject to the rabbinate in Głogów (German: Glogau), whereas the municipal statute of the synagogal community in Milicz, stems from 1860. Initially, the number of Jews inhabiting Milicz was small. Between 1794 and 1812, the town was inhabited by 5 to 10 Jewish families, thus maximally by 50 people. The municipality was most numerous in 1848 and 1864, when the total number of its inhabitants amounted respectively to 105 and 197. Starting from 1871, the Jewish community gradually began to decline from 64 members in 1871 to 46 members in 1937. The turn of 1924 and 1925 marked a temporary increase, as the town was then inhabited still by 91 Jews. However in 1939, Milicz and its neighboring areas were inhabited by merly 5 people. It was then when the Jewish community was dissolved. .

More

Local history

Miłosz Gudra

Po raz pierwszy Milicz został oficjalnie wymieniony w bulli papieża Innocentego II z 1136 r. jako Miliche. W latach 1164–1358 należał do Księstwa Wrocławskiego. W 1358 r. biskupstwo sprzedało miasto wraz z kasztelanią księciu Konradowi I Oleśnickiemu. Za panowania tej dynastii wybudowano zamek, otoczony później fosą.

Ostatni z Piastów oleśnickich zmarł w 1492 r., a miasto z warownią przeszło w ręce króla Czech, Władysława Jagiellończyka, który przekazał je Zygmuntowi Kurzbachowi. Jego synowie podzielili między siebie Dolinę Baryczy. Dzięki temu powstały baronaty milicki i żmigrodzki.

W 1526 r. Księstwo Oleśnickie wraz z Miliczem weszło w posiadanie Habsburgów. Ród Kurzbachów sprawował rządy w Miliczu do 1590 r., kiedy to ostatnia z rodu – Ewa Popelia – wyszła za mąż za barona Joachima III Maltzana. Maltzanowie wznieśli m.in. pałac klasycystyczny (1790–1799), założyli pierwszy na Śląsku park w stylu angielskim. Dzięki Maltzanom doszło do uprzemysłowienia miasta i regionu. Powstały manufaktury bawełny i wełny, zakład sukienniczy i przędzalnie.

W 1740 r. Milicz przeszedł pod panowanie pruskie, które trwało do 1945 r. 22 stycznia 1945 r. miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Milicz od tego momentu stał się ponownie miastem polskim, a zamieszkującą go dotychczas ludność niemiecką wysiedlono.

 

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

People who like this city: