Print | A A A | Report a bug | 43 342 444 chars | 94854 photos | 882 video | 118 audio | 1963 towns

Milicz

Polska / dolnośląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:dolnośląskie / inne (before 1939)
County:milicki / milicki (before 1939)
Community:Milicz / Milicz (before 1939)
Other names:Militsch [j. niemiecki]
 
GPS:
51.5190° N / 17.2760° E
51°31'08" N / 17°16'33" E

Location

Miłosz Gudra

Milicz – miasto powiatowe, położone na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim. Odległe 58 km na północ od Wrocławia, 322 km na południowy zachód od Warszawy. Przez miasto przepływa rzeka Barycz.

More

History

Małgorzata Grzenda /

Milicz is a town located about 55 km. north of Wrocław (German: Breslau). In the Middle Ages, it was probably inhabited by no Jews, however starting from the XVI-th century, due to its location near a significant trade route, Milicz became a stopover for Jewish merchants, heading for Wrocław. It should be thereby mentioned, that the Jews, passing through Milicz, were obliged to pay a special toll. In the second half of the XVII-th century, a few Jewish families made a temporary stop-off in Milicz. The families were mainly expelled from the nearby Krotoszyn and were later allowed to return to the city. The first permanent Jewish settlement in Milicz dates back to th beginning of the XVIII-th century, when the town was settled by Jews, who had special privileges. Their primary source of income was fur and skin-trade. The Jews were all subject to the rabbinate in Głogów (German: Glogau), whereas the municipal statute of the synagogal community in Milicz, stems from 1860. Initially, the number of Jews inhabiting Milicz was small. Between 1794 and 1812, the town was inhabited by 5 to 10 Jewish families, thus maximally by 50 people. The municipality was most numerous in 1848 and 1864, when the total number of its inhabitants amounted respectively to 105 and 197. Starting from 1871, the Jewish community gradually began to decline from 64 members in 1871 to 46 members in 1937. The turn of 1924 and 1925 marked a temporary increase, as the town was then inhabited still by 91 Jews. However in 1939, Milicz and its neighboring areas were inhabited by merly 5 people. It was then when the Jewish community was dissolved. .

More

Local history

Miłosz Gudra

Po raz pierwszy Milicz został wymieniony w bulli papieża Innocentego II z 1136 r. jako Milich. W latach 1164–1358 należał do księstwa wrocławskiego. Nie wiadomo, kiedy nastąpiło nadanie praw miejskich, niemniej już w tym okresie mieściła się tu siedziba kasztelana. W 1358 r. biskupstwo sprzedało miasto wraz z kasztelanią księciu Konradowi I Oleśnickiemu. Za Piastów oleśnickich wybudowano zamek, otoczony później fosą.

Ostatni z Piastów oleśnickich zmarł w 1492 r., a miasto z warownią przeszło w ręce króla Czech Władysława Jagiellończyka, który z kolei przekazał je Zygmuntowi Kurzbachowi. Jego synowie podzielili między siebie dolinę Baryczy. Dzięki temu powstały baronaty milicki i żmigrodzki. Mając w Miliczu status wolnego państwa stanowego, ród Kurzbachów sprawował rządy do 1590 r., kiedy to ostatnia z rodu – Ewa Popelia – wyszła za mąż za barona Joachima III Maltzana. Maltzanowie wznieśli w Miliczu m.in. pałac klasycystyczny (1790–1799), założyli pierwszy na Śląsku park w stylu angielskim. Dzięki nim doszło do uprzemysłowienia miasta i regionu. Powstały manufaktury bawełny i wełny, zakład sukienniczy i przędzalnie.

W 1742 r. wraz z całym Śląskiem Milicz przeszedł pod panowanie pruskie. W 1809 r. zniesiono feudalną zależność od hrabiów Maltzanów. W 1816 r. powołano powiat milicki.

Koniec XIX w. przyniósł, tak jak w całych Prusach, boom gospodarczy i infrastrukturalny. W mieście rozwijał się drobny przemysł, powstawały nowe obiekty, rozbudowywano sieć komunikacyjną. Dość powiedzieć, że w 1914 r. były tutaj aż trzy hotele. W 1850 r. wystawiono nowy ratusz, następnie powstała sieć wodociągowa i kanalizacja. W 1875 r. uruchomiono stację kolejową na linii Oleśnica – Chojnice. W 1894 r. Milicz zyskał połączenie ze Żmigrodem za pomocą wąskotorowej Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej (Trachenberg-Militscher Kreisbahn Aktiengesellschaft), która z kolei w 1899 r. połączyła się z wąskotorówką Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicką (Breslau-Trebnitz-Prausnitzer Kleinbahn Aktiengesellschaft). Łącznie dawało to bezpośredni szlak do Wrocławia, o ogromnym znaczeniu gospodarczym i kulturalnym. Przed wybuchem I wojny światowej Milicz zamieszkiwało 3780 osób. Na tutejszym zamku znajdowała się największa w Niemczech kolekcja miedziorytów.

W okresie międzywojennym Milicz nadal p

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

People who like this city: