Print | A A A | Report a bug | 43 275 883 chars | 94810 photos | 882 video | 118 audio | 1963 towns

Maków Podhalański

Polska / małopolskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:małopolskie / krakowskie (before 1939)
County:suski / suski (before 1939)
Community:Maków Podhalański / Maków Podhalański (before 1939)
Other names:Maków Podhalański [j. niemiecki]
 
GPS:
49.7296° N / 19.6768° E
49°43'46" N / 19°40'36" E

Location

Anna Rutkowski

Herb miasta Maków Podhalański | Poznaniak

Maków Podhalański to miasto położone nad rzeką Skawą, w Beskidzie Makowskim, u stóp Makowskiej Góry, w woj. małopolskim, w powiecie suskim. 46 km na południe od Krakowa, przy drodze krajowej nr 28. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Maków Podhalański, obejmującej 6 sołectw: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. Przed 1939 r. administracyjnie należał do woj. krakowskiego, a w latach 1975–1998 – do woj. bielskiego.

More

History

Anna Rutkowski /

Dom handlowy Dawida Schanzera | Nieznany

Jews began settling in Maków in the first half of the 19th century. In this period, several families leased and ran wayside inns . No doubt, Jews had come to the town earlier, especially during the horse fairs which were famous throughout the area, but there are no sources which can confirm that fact.

Up to the 1890's, the Jewish population in Maków did not exceed 100. By the end of the century, a total of 45 families lived there. At that time, there was a wooden synagogue and the community was subject to the Jewish Community Council in the nearby Jordanów. That is where the dead were buried, as Maków did not have its own cemetery. This situation continued until the outbreak of World War II and the liquidation of Jewish life in the town.

The Jews of Maków were not rich and were therefore helped by the Jordanów community. Thanks to their efforts, an aid and loan society, Gemilut Chesed, was established which supported artisans and small traders in Maków. Their situation deteriorated even more in 1916 when as the result of a dangerous fire in the town centre, many families suffered. Jewish life had been concentrated around the market square.

Following World War I, conditions for the development of the Jewish community were not favourable. There was a number of anti-Semitic incidents, during which the police intervened. In November 1918, peasants from the surrounding villages looted the houses of several Jewish families in Maków. The perpetrators went before a court and were sentenced to a fine. The authorities also took action against Jewish competition. In 1919, traders in luxury goods and alcohol were required to have the appropriate authorization. This was aimed at limiting the number of Jewish shops in the town .

In the 1920's, the number of Jews in Maków increased to around 200 people, which constituted about 5% of the population. The main source of their livelihood was petty trade and hawking in the surrounding villages. By the end of the 1920's, Jews occupied leading positions in the fields of fabrics, timber and iron materials. Fabric shops were run by Jakub Goldberg, Simon Ornstein and Wolf Lichtman. The owners of timber yards were M. Bruhl, M. Fisher, E. Kühnreich, the Posner brothers, M. Weiss and Arnold Groner, the owner

More

Local history

Anna Rutkowski

Maków Podhalański. Panorama miasta. | nieznany

Początki osadnictwa na terenie Makowa Podhalańskiego sięgają XIII w., jednak pierwsze historyczne wzmianki o miejscowości pochodzą z przełomu XIV i XV wieku. W tym czasie okolicę pokrywały gęste lasy, a pierwsi osadnicy trudnili się wyrębem drzew, myślistwem, łowieniem ryb w okolicznych potokach oraz pasterstwem. Robotnicy leśni z Makowa mieli obowiązek dostarczania wyrobów drewnianych i bednarskich do żup solnych w Bochni i Wieliczce.

W 1378 r. Hanko z Zakliczyna miał odstąpić do wyrębu jedną rolę w dobrach makowskich Janowi Erstosowi, natomiast w 1443 r. król Władysław Jagiełło przekazał dobra lanckorońskie razem z makowskimi bogatemu małopolskiemu rodowi – panom z Brzezia, za ich zasługi w wojnie z Zakonem Krzyżackim. Akt lokacyjny osady nie zachował się, przypuszczalnie jednak wieś lokowano na prawie magdeburskim. W 1453 r. na terenie Makowa istniała parafia, do której przynależały okoliczne przysiółki.

Wiek XVI to okres dalszej intensywnej akcji osadniczej prowadzonej przez starostów lanckorońskich. Wśród osadników pojawili się także Wołosi, którzy przynieśli ze sobą rozwinięte formy gospodarki pastersko-hodowlanej. Zaczęły powstawać pierwsze folwarki, jednak ze względu na niesprzyjające warunki terenowe i klimatyczne nie doszło do uformowania się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na większą skalę. Ludność Makowa zajmowała się głównie wypasem owiec na pobliskich polanach. Oprócz rolnictwa na terenie dóbr makowskich rozwijało się w tym okresie rzemiosło, a zwłaszcza wyrób gontów, garncarstwo, bednarstwo i kowalstwo. W 1569 r. powstał we wsi kościół. W 1590 r. umieszczono w nim obraz Matki Boskiej Makowskiej, który zasłynął cudami i przyciągał licznych pielgrzymów. Drewniana budowla z oddzielną dzwonnicą została rozebrana na początku XVIII wieku. Kolejna świątynia, częściowo murowana, konsekrowana została w 1705 r., a jej budowa przypadła na lata 1697–1701.

Okres rozwoju miejscowości zahamowany został w czasie tzw. potopu szwedzkiego podczas II wojny północnej (1655–1660). Miejscowa ludność, często pod przymusem wcielana do różnych formacji obronnych, wzięła czynny udział w walkach. W 1655 r. starosta lanckoroński Jan Zarzecki poprowadził oddziały chłopów z Makowa i okolicznych wsi na zajęty przez najeźdźców zamek w Lanckoronie. Zawierucha wojenna przyczyniła się do upadku ekonomicznego wsi. W c

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: