Print | A A A | Report a bug | 45 823 448 chars | 92979 photos | 882 video | 118 audio | 1971 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:Волинська область [obwód wołyński]/Луцький pайон [rejon łucki] / łucki (before 1939)
Community:Луцьк / Łuck (before 1939)
Other names:לוצק [j. jidysz]; לוצק [j. hebrajski]; Луцьк [j. ukraiński]; Луцк [j. rosyjski]
 
GPS:
50.7505° N / 25.3451° E
50°45'01" N / 25°20'42" E

Location

Eugeniusz Riadczenko

Łuck – miasto w zachodniej części Ukrainy, jest centrum administracyjnym obwodu wołyńskiego. Leży nad rzeką Styr (dopływ Prypeci). 

More

History

Eugeniusz Riadczenko

Widok ogólny miasteczka | Nieznany

The Jewish community of Łuck is one of the oldest in Vohlynia. The first reference to Jews residing in Łuck comes from the privileges granted in 1388 by the Lieutenant of Lithuania, Witold, who later became the Grand Duke.

In 1432 Władysław Jagiełło granted Łuck town rights according to the Magdeburg Laws, at the same time abolishing the rights of Jews and Armenians. 


In 1495 Jews were expelled from Łuck, as well as of from the entire territory of Lithuania, but in 1504 the community was re-established. In 1507 local Jews were granted privilege by king Zygmunt I Stary which secured their rights.

The community was very impoverished and frequently applied to the Grand Duke for tax reliefs. In 1556, Zygmunt II August, afraid that Jews would leave the town because of their economic situation, equated their rights with the rights of Catholics. Around the year 1569, Jews from Łuck were imprisoned for evading taxes imposed on the community. Their synagogue and houses were sealed.

The political and economic importance of Łuck increased after the establishment of the Polish–Lithuanian Commonwealth (1569). The change in the town's position increased the prosperity of Jews, who played an important role in trade and craft of Łuck. They leased state customs, owned breweries and potash factories, they traded in wood and agricultural products and took an active part in town fairs that took place in various towns of the Polish Kingdom. They organized craft guilds (e.g. tailors' guild). Due to competition, conflicts between Jewish and non-Jewish craftsmen were quite frequent. The conflicts also concerned taxes imposed on the Jews.

After including Łuck into Poland in 1569, the rights, earlier conferred upon Jews by the Grand Duke of Lithuania, were confirmed. In 1580, king Stefan Batory equated Jews with Christians on the issue of paying municipal taxes; he also forbade imposition of new taxes without their consent. Jews were also granted the right to control financial reporting, concerning the taxes levied on them.

In 1600, King Zygmunt III granted the community in Łuck the right to self-government of the Jewish district. He also assign

More

Local history

Eugeniusz Riadczenko

Łuck 1862-1876 | Napoleon Orda

Łuck jest starodawnym ruskim miastem, położonym na obu brzegach rzeki Styr i nad jej dopływem – rzeką Giżycą. Czas powstania miasta, określanego przez kronikarzy jako „Łuczysko Wielkie nad Styrem” nie jest dokładnie znany. Według jednych źródeł założyli go Dulebowie i Łuczanie w VII wieku. Według innych uczynił to wielki książę Rusi, Włodzimierz Światosławowicz, około roku 1000.

Na początku mieszkańcami Łucka byli Dulebowie, Łuczanie, Jaćwięgowie i Krywicze. Łuck wchodził w skład Rusi Kijowskiej. Po raz pierwszy został wspomniany w Latopisie Ipatiewskim pod rokiem 1085, gdy był już umocniony i wytrzymał oblężenie przez polskiego króla Bolesława Śmiałego. W 1097 r. wielki książę kijowski Świętopełk Iziasławowicz oddał Łuck księciu czernihowskiemu Dawidowi Światosławowiczowi, którego wkrótce wygnał stąd książę wołyński Dawid Igoriewicz. Od tego czasu do połowy XII w. Łuck należał do Księstwa Wołyńskiego, pomimo roszczeń książąt kijowskich, po czym wszedł w skład Księstwa Halicko-Wołyńskiego. W 1240 r. został zburzony przez Tatarów, ale wkrótce potem odbudowany staraniem książąt Daniela i Wasylka Romanowiczów. Przez następne niemal 100 lat miasto stanowiło stolicę Księstwa Łuckiego, po czym zostało zdobyte przez wojska wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Po czterech latach Łuck przypadł księciu Lubartowi Giedyminowiczowi.

Pod koniec XIV w. Łuck stał się znaczniejszym miastem niż Włodzimierz Wołyński. Wkrótce pojawiły się tutaj całe dzielnice zasiedlone przez Niemców, Polaków i Litwinów. W 1429 r. w Łucku odbył się zjazd książąt, którego celem było utworzenie sojuszu przeciwko Turkom. Uczestniczył w nim król Polski Władysław Jagiełło, niemiecki cesarz Zygmunt Luksemburski, wielki książę moskiewski Wasyl II Wasylewicz Ciemny z wieloma udzielnymi książętami i metropolitą Fotijem, król duński, legat papieski, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, wojewoda wołoski, chan krymski i poseł bizantyjski.

W 1432 r. miastu udało się otrzymać prawo magdeburskie. Od 1440 r. Łuckiem władał wielki książę litewski Świdrygiełło, a po jego śmierci (1452) miasto utraciło pozycję stolicy samodzielnego księstwa dzielnicowego. Pod koniec XV w. miasto uważano za jedno z lepszych w kraju, ale w połowie następnego stulecia popadło w kryzys. Po unii lubelskiej w 1569 r. zostało przyłączone do Polski i ustanowione stolicą województwa wołyńsk

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: