Print | A A A | Report a bug | 42 194 464 chars | 95837 photos | 879 video | 118 audio | 1889 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:Волинська область [obwód wołyński]/Луцький pайон [rejon łucki] / łucki (before 1939)
Community:Луцьк / Łuck (before 1939)
Other names:Луцьк [j. ukraiński]
Луцк [j. rosyjski]
לוצק[jidysz]
Luzk [j. niemiecki]
Luceoria [łacina]
 
GPS:
50.7505° N / 25.3451° E
50°45'01" N / 25°20'42" E

Location

Eugeniusz Riadczenko

Łuck leży w zachodniej części Ukrainiy, jest centrum administracyjnym obwodu wołyńskiego. Leży nad rzeką Styr (dopływ Prypeci). Liczba ludności wynosi 209 800 mieszkańców. Jest to jedno ze starszych miast Ukrainy.

More

History

Eugeniusz Riadczenko

Łuck, the center of the Volyn Oblast in Ukraine. The Jewish community in Łuck is one of the oldest in the region of Volyn. At the beginning the Jews settled down in the near village Zhydyachin. In 1392 the family of Karaimowie settled in Łuck. The first notice about the Jewish community is made in the privileges granted to the Jews of Łuck by the lieutenant of Lithuania Witold, who in 1388 became the Grand Duke.
In 1432 Polish King of Poland as Władysław II Jagiełło announced some regions of Lithuania as a part of his estate. He granted the Magdebur Rights to the inhabitants of Łuck but because of the pressure of catholic clergy he denied to grant the same rights to the Jews and Armenians. Moreover he imposed the restrictions as it took place in Poland in that time.
In 1495 the Jews of Łuck, as well as of whole Lithuania, were ejected but in 1504 the community was re-established. The government of the Grand Duke was often forced to grant tax credits to the Jews of Łuck because of their extremely bad economic situation. In 1507 the local Jews were given a privilege by the king Zygmunt I which secured their rights. In 1556 Grand Duke Zygmunt II August being afraid that the Jews of Łuck would leave the city because of their economic situation, equalized their rights with the rights that Catholics had. About 1569 the Jews of Łuck were put in jail as a result of not paying taxes imposed on the Jewish community. Authorities put seals on their synagogue and houses.
Political-economic importance of Łuck increased after The Polish–Lithuanian Commonwealth was formed (1569). Thanks to that increased a prosperity of Jews, who played important leading in trade and craft of Łuck. The Jews took lease of state customs, owned breweries and potash works. They traded wood and agricultural products as well as participated in markets that took place in many regions of Polish Kingdom. They organized craft guilds for tailors and other professions.
Because of the competition the government was often asked to arbitrate the conflict between Jewish and non-Jewish craftsmen, that frequently occurred. The conflicts also occurred between the Jewish community in Łuck and the non-Jewish inhabitants of the city. They concerned the height of taxes imposed on the Jews.
After the Lithuania became a part of territory of Kingdom of Poland the rights gran

More

Local history

Eugeniusz Riadczenko

Łuck 1862-1876 | Napoleon Orda

Łuck jest starodawnym ruskim miastem, położonym na obu brzegach rzeki Styr i nad jej dopływem – rzeką Giżycą. Czas powstania miasta, określanego przez kronikarzy jako „Łuczysko Wielkie nad Styrem” nie jest dokładnie znany. Według jednych źródeł założyli go Dulebowie i Łuczanie w VII w., według innych uczynił  to wielki książę Rusi, Włodzimierz Światosławowicz około roku 1000. Na początku mieszkańcami Łucka byli Dulebowie, Łuczanie, Jaćwięgowie i Krywicze. Łuck wchodził w skład Rusi Kijowskiej. Po raz pierwszy został wspomniany w "Latopisie Ipatiewskim" pod rokiem 1085, gdy był już umocniony i wytrzymał oblężenie przez polskiego króla Bolesława Śmiałego. W 1097 r. wielki książę kijowski Świętopełk Iziasławowicz oddał Łuck księciu czernihowskiemu Dawidowi Światosławowiczowi, którego wkrótce wygnał stad książę wołyński Dawid Igoriewicz. Od tego czasu do połowy XII w. Łuck należał do Księstwa Wołyńskiego, pomimo roszczeń książąt kijowskich, po czym wszedł w skład Księstwa Halicko-Wołyńskiego. W 1240 roku z. zburzony przez Tatarów, ale wkrótce potem odbudowany staraniem książąt Daniela i Wasylka Romanowiczów. Przez następne niemal 100 lat miasto stanowiło stolicę Księstwa Łuckiego, po czym zostało zdobyte przez wojska wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Po czterech latach Łuck przypadł księciu Lubartowi Giedyminowiczowi. Pod koniec XIV w. Łuck stał się znaczniejszym miastem niż Włodzimierz Wołyński. Wkrótce pojawiły się tutaj całe dzielnice zasiedlone przez Niemców, Polaków i Litwinów. W 1429 r. w Łucku odbył się zjazd książąt, którego celem było utworzenie sojuszu przeciwko Turkom. Uczestniczył w nim król Polski Władysław Jagiełło, niemiecki cesarz Zygmunt Luksemburski, wielki książę moskiewski Wasyl II Wasylewicz Ciemny z wieloma udzielnymi książętami i metropolitą Fotijem, król duński, legat papieski, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, wojewoda wołoski, chan krymski i poseł bizantyjski. W 1432 r. miastu udało się otrzymać prawo magdeburskie. Od 1440 r. Łuckiem władał wielki książę litewski Świdrygiełło, a po jego śmierci (1452) miasto utraciło pozycję stolicy samodzielnego księstwa dzielnicowego. Pod koniec XV w. miasto uważano za jedno z lepszych w kraju, ale w połowie następnego stulecia popadło w kryzys. Po unii lubelskiej w 1569 r. zostało przyłączone do Polski i ustanowione stolicą województwa wołyńskiego. W 1795 r.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: