Print | A A A | Report a bug | 39 575 169 chars | 94049 photos | 879 video | 118 audio | 1908 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:Волинська область [obwód wołyński]/Луцький pайон [rejon łucki] / łucki (before 1939)
Community:Луцьк / Łuck (before 1939)
Other names:Луцьк [j. ukraiński]
Луцк [j. rosyjski]
לוצק[jidysz]
Luzk [j. niemiecki]
Luceoria [łacina]
 
GPS:
50.7505° N / 25.3451° E
50°45'01" N / 25°20'42" E

Location

Eugeniusz Riadczenko

Łuck leży w zachodniej części Ukrainiy, jest centrum administracyjnym obwodu wołyńskiego. Leży nad rzeką Styr (dopływ Prypeci). Liczba ludności wynosi 209 800 mieszkańców. Jest to jedno ze starszych miast Ukrainy.

More

History

Eugeniusz Riadczenko

Widok ogólny miasteczka | Nieznany

The Jewish community in Łuck is one of the oldest in Volyn. The first reference to the community is made in the privileges granted in 1388 by the lieutenant of Lithuania, Witold, who then became the Grand Duke.

In 1432 Władysław Jagiełło granted the Magdebur Rights to Łuck, expelling, however, the rights of Jews and Armenians. 
In 1495 Jews were expelled from Łuck, as well as of from the entire territory of Lithuania, but in 1504 the community was re-established. In 1507 local Jews were given a privilege by king Zygmunt I which secured their rights.

The community was in a bad economic condition and frequently asked the Grand Duke for tax reliefs. In 1556, Zygmunt II August, afraid that Jews would leave the town because of their economic situation, equated their rights with the rights of Catholics. Around the year 1569, Jews from Łuck were imprisoned for evading taxes imposed on the Jewish community. Their synagogue and houses were sealed.

The political and economic importance of Łuck increased after the establishment of the Polish–Lithuanian Commonwealth (1569). The change in the town's position increased the prosperity of Jews, who played an important role in trade and craft of Łuck. They leased state customs, owned breweries and potash factories, they traded in wood and agricultural products and took an active part in town fairs that took place in various towns of the Polish Kingdom. They organized craft guilds (e.g. tailors). Because of competition, conflicts between Jewish and non-Jewish craftsmen were quite frequent. The conflicts also concerned taxes imposed on the Jews.

After including Łuck into Poland in 1569, the rights, earlier conferred upon Jews by the Grand Duke of Lithuania, were confirmed. In 1580, Stefan Batory equated Jews with Christians on the issue of paying municipal taxes; he also forbade the imposition of new taxes without their consent. Jews were also granted the right to control financial reporting, concerning the taxes levied on them.

In 1600, King Zygmunt III granted the community in Łuck the right to self-government of the Jewish district. He also assigned part of the old fortress to the Jews to rebuild it into a synagogue. A defensive synagogue was built, armed

More

Local history

Eugeniusz Riadczenko

Łuck 1862-1876 | Napoleon Orda

Łuck jest starodawnym ruskim miastem, położonym na obu brzegach rzeki Styr i nad jej dopływem – rzeką Giżycą. Czas powstania miasta, określanego przez kronikarzy jako „Łuczysko Wielkie nad Styrem” nie jest dokładnie znany. Według jednych źródeł założyli go Dulebowie i Łuczanie w VII w., według innych uczynił  to wielki książę Rusi, Włodzimierz Światosławowicz około roku 1000. Na początku mieszkańcami Łucka byli Dulebowie, Łuczanie, Jaćwięgowie i Krywicze. Łuck wchodził w skład Rusi Kijowskiej. Po raz pierwszy został wspomniany w "Latopisie Ipatiewskim" pod rokiem 1085, gdy był już umocniony i wytrzymał oblężenie przez polskiego króla Bolesława Śmiałego. W 1097 r. wielki książę kijowski Świętopełk Iziasławowicz oddał Łuck księciu czernihowskiemu Dawidowi Światosławowiczowi, którego wkrótce wygnał stad książę wołyński Dawid Igoriewicz. Od tego czasu do połowy XII w. Łuck należał do Księstwa Wołyńskiego, pomimo roszczeń książąt kijowskich, po czym wszedł w skład Księstwa Halicko-Wołyńskiego. W 1240 roku z. zburzony przez Tatarów, ale wkrótce potem odbudowany staraniem książąt Daniela i Wasylka Romanowiczów. Przez następne niemal 100 lat miasto stanowiło stolicę Księstwa Łuckiego, po czym zostało zdobyte przez wojska wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Po czterech latach Łuck przypadł księciu Lubartowi Giedyminowiczowi. Pod koniec XIV w. Łuck stał się znaczniejszym miastem niż Włodzimierz Wołyński. Wkrótce pojawiły się tutaj całe dzielnice zasiedlone przez Niemców, Polaków i Litwinów. W 1429 r. w Łucku odbył się zjazd książąt, którego celem było utworzenie sojuszu przeciwko Turkom. Uczestniczył w nim król Polski Władysław Jagiełło, niemiecki cesarz Zygmunt Luksemburski, wielki książę moskiewski Wasyl II Wasylewicz Ciemny z wieloma udzielnymi książętami i metropolitą Fotijem, król duński, legat papieski, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, wojewoda wołoski, chan krymski i poseł bizantyjski. W 1432 r. miastu udało się otrzymać prawo magdeburskie. Od 1440 r. Łuckiem władał wielki książę litewski Świdrygiełło, a po jego śmierci (1452) miasto utraciło pozycję stolicy samodzielnego księstwa dzielnicowego. Pod koniec XV w. miasto uważano za jedno z lepszych w kraju, ale w połowie następnego stulecia popadło w kryzys. Po unii lubelskiej w 1569 r. zostało przyłączone do Polski i ustanowione stolicą województwa wołyńskiego. W 1795 r.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: