Print | A A A | Report a bug | 43 341 886 chars | 94857 photos | 882 video | 118 audio | 1963 towns

Lubań (woj. dolnośląskie)

Polska / dolnośląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:dolnośląskie / inne (before 1939)
County:lubański / lubański (before 1939)
Community:Lubań / Lubań (before 1939)
Other names:Lauban [j.niemiecki]
 
GPS:
51.0966° N / 15.2985° E
51°05'47" N / 15°17'54" E

Location

Miłosz Gudra

Lubań – miasto powiatowe położone na południowym zachodzie Polski, województwo dolnośląskie. Odległe 159 km na zachód od Wrocławia, 513 km na południowy zachód od Warszawy. Leży nad Kwisą.

More

History

Małgorzata Grzenda /

Lubań lies around 20km South of Bolesławiec (Bunzlau). After 1850 there was a small Jewish community of only 50 members. In 1930s the community became to small to function on its own and was thus resolved. From then on, all the remaining Jewish families from the town were subordinate to the Community in Zgorzelec (Görlitz) .

More

Local history

Miłosz Gudra

Lubań Śląski to jedno z najstarszych miast regionu. Początkowo przynależał do Milska, które w owym czasie przeszło drogą posagu pod władzę margrabiów brandenburskich. Prawa miejskie magdeburskie otrzymał w XIII wieku (1220 r.?). Dzięki dobremu położeniu był często odwiedzany przez kupców z całej Europy. Głównymi gałęziami gospodarki były produkcja sukna, bawełny i ceramiki przemysłowej oraz eksploatacja rud metali, złota, węgla i bazaltu.

Miasto wielokrotnie zmieniało swoją przynależność państwową. Od 1319 r. wchodziło w skład piastowskiego księstwa jaworskiego. W 1337 r. Lubań, podobnie jak cały Śląsk wszedł w skład Królestwa Czech. W 1346 r. wstąpił do kontrolowanego przez Czechy Związku Sześciu Miast; struktura ta przetrwała aż do kongresu wiedeńskiego. W 1815 r., po klęsce Napoleona, miasto miasto stało się częścią pruskiej prowincji Śląsk.

W XIX w. dzięki budowie kolei nastąpił rozwój Lubania. Powstał węzeł kolejowy, dający połączenia ze Zgorzelcem i Węglińcem (1865), Jelenią Górą (1866) oraz Leśną (1896). Szczególną rangę miało położenie miasta na linii Śląskiej Kolei Górskiej, która ulokowała tu swoje warsztaty główne. Magistrala została zelektryfikowana jako jedna z pierwszych, już w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.

W lutym i marcu 1945 r. na skutek ciężkich walk niemiecko-radzieckich miasto ucierpiało w 60%. Po wojnie Lubań wszedł w skład Polski. Cały czas zachowywał bardzo ważną pozycję w transporcie kolejowym; tutejsze Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego funkcjonowały aż do 2000 roku. Od 1999 r. stanowi stolicę powiatu w województwie dolnośląskim.

Nota bibliograficzna

  • Heimatbuch des Kreises Lauban in Schlesien, Seyboldsdorf-Vilsbiburg 1966.
  • Skowroński J., Tajemnice Lubania: Łużyce nieznane, Warszawa 2010.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

People who like this city: