Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Łazy

Polska / śląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:śląskie / kieleckie (before 1939)
County:zawierciański / zawierciański (before 1939)
Community:Łazy / Łazy (before 1939)
Other names:לאזי [j. hebrajski]; Lazy [j. niemiecki]
 
GPS:
50.4276° N / 19.3945° E
50°25'39" N / 19°23'40" E

Location

Gedeon

Miasto Łazy jest położone w powiecie zawierciańskim, w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską.

More

History

Adam Marczewski /

Łazy

 

The first mention of Jews in Łazy dates back to 1790. In these Times, Jewish workers resident in nearby Rokitno were employed in the local brewery. The first Jews began to settle in Łazy probably in the beginning of the XIX-th century.

In the interwar period, in 1921, Łazy was inhabited by 234 Jews. In this period, a branch of the Jewish community in Zawiercie was established in Łazy . A cemetery was never created here and the deceased were buried in the nearby Kromołów. The local house of prayer was destroyed Turing the nazi occupation.

On September 1st 1939 Germany invaded Poland, thus starting World War II. Already in the first days of the war Łazy was captured by the German troops. In the beginning of 1940, the nazi authorities of the III Reich, devised a plan concerning the conquered people of Poland. The plan was named “Generalplan Ost” (English: Master Plan East) and assumed a complete extermination of the Jewish population. The remaining Poles were to serve as slave labor force in the German industry and agriculture. The plan was first initiated in Greater Poland, Pommerania and Silesia. In Upper Silesia, initially there were plans to deport all the Jews to the General Government, however after the refusal of its authorities, a decision was made to establish the ghettos. In the beginning of 1940, the largest ghettos were established in Będzin and Sosnowiec. In reality however, they were “reserves of labor force”, transported to forced labor camps in whole Silesia.

Since October 1940, the forced labor of the Silesian Jews was organized by Albrecht Schmetl- the Special SS Reichsführer’s Representative and Chief of Police for the Employment of Foreign People’s in Upper Silesia. The worker contingents of Jewish workers were grouped and organized by the special Department of Forced Labor, which until the half of 1941 was headed by Majer Brzeski. The contingents of young Jews were next transported to forced labor camps in the Katowice and Opole regions (German: Regierungsbezirk Kattowitz, Regierungsbezirk Oppeln) .

In 1940 SS Reichsführer Heinrich Himmler established the Auschwitz-Birnekau concentration camp. It was to become the source of slave labor for the Upper Silesian Industrial Region and Zaglembie (Dąbrowskie Basin).

In 1940, the Germans

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Dawniej wieś folwarczna, przekształcona w 2. poł. XIX w. w ośrodek przem.; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); od 1845 połączenie kol.; w czasie okupacji niem., 1941–44 obóz pracy przymusowej dla Żydów; prawa miejskie 1967. Rozwinięty przemysł mineralny (ceramiczny i cementowy); węzeł dróg lokalnych przy linii kol. Warszawa–Katowice; ośrodek obsługi ruchu turyst. w pobliżu szlaków Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd; wiele imprez kult. i sport. o zasięgu ogólnopol.; współpraca partnerska z gminami z Węgier, Słowacji i Czech. Zwarta zabudowa miejska skupia się gł. po wschodniej stronie linii kol., w otoczeniu rozproszone budownictwo jednorodzinne; na północy i południu wypełnione wodą wyrobiska po wydobyciu gliny; nad rzeką kąpielisko. Około 1,6 km na zachód od Ł. cementownia Wysoka, uruchomiona 1884.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

Demography

Adam Marczewski

 

Year Total population Jewish population Percentage of the total population
1921 1,581 234 14.8%
1 X 1940   333  
1945 1,020    
2008 7,166    

 

More