Print | A A A | Report a bug | 42 128 468 chars | 95771 photos | 879 video | 118 audio | 1888 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province: / (before 1939)
County: / (before 1939)
Community: / (before 1939)
Other names:
 
GPS:
0.0000° S / 0.0000° W
0°00'00" S / 0°00'00" W

History

K. Bielawski

Podczas drugiej wojny światowej siostry zakonne prowadzące Zakład dla Ociemniałych w Laskach ukrywały żydowskie dzieci, przywożone tu między innymi z getta w Warszawie. Przebywały tu również siostry zakonne pochodzenia żydowskiego: s. Katarzyna (Steinberg), s. Teresa (Landy), s. Bonifacja (Goldman) i s. Miriam (Wajngold).

W 1981 roku s. Klara Jaroszyńska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Laskach została odznaczona przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

People who like this city: