Print | A A A | Report a bug | 41 841 066 chars | 94807 photos | 879 video | 118 audio | 1914 towns

Łącko

Polska / małopolskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:małopolskie / krakowskie (before 1939)
County:nowosądecki / nowosądecki (before 1939)
Community:Łącko / Łącko (before 1939)
Other names:
 
GPS:
49.5571° N / 20.4364° E
49°33'25" N / 20°26'10" E

Location

Anna Rutkowski

Łącko to wieś o charakterze miasteczka położona w południowo-zachodniej części ziemi sądeckiej, 73 km na południowy-wschód od Krakowa, 23 km na południowy –zachód od Nowego Sącza i 15 km od Starego Sącza, na drodze wojewódzkiej nr 969 łączącej Nowy Sącz z Nowym Targiem.

Miejscowość jest siedzibą gminy Łącko w skład której wchodzi 16 sołectw. W latach 1975 – 1998 gmina znajdowała się w województwie nowosądeckim.

Wieś ta leży na pograniczu trzech krain geograficznych: Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Gorców, przy ujściu Czarnej Wody do Dunajca. Łącko wraz z okolicznymi wsiami położonymi w Kotlinie Łąckiej określa się jako Krainę Kwitnącej Jabłoni, ze względu na dużą liczbę sadów, głównie jabłoni i śliwy.
 

More

History

Adam Marczewski

Lidia Kleinman i jej ojciec Dr. Mendel Kleinman | nieznany

In September 1942 r. Nazis deported Jews of Łącko to the concentration camp in Belzec.

More

Local history

Anna Rutkowski

Łącko jest jedną z najstarszych osad na ziemi sądeckiej. Swą nazwę wzięło do dużej ilości łąk w okolicy. Najwcześniejsze wzmianki o wsi pochodzą z XII w. W świetle zachowanych dokumentów w 1227 r. właścicielem Łącka miał być owiany legendami kasztelan sądecki Piotr Wydżga herbu Janina, pan na zamkach w Czorsztynie i Rytrze. W 1251 r. sprzedał on wieś wraz z okolicznymi włościami klasztorowi bożogrobów w Miechowie za sumę 300 grzywien. Nie wiadomo, jak dobra te znalazły się w posiadaniu księcia Bolesława Wstydliwego, który w 1257 r. na sejmie w Korczynie nadał je w posiadanie swej żonie Kindze. Księżna zyskała prawo do jurysdykcji, korzystania z danin i posług publicznych oraz do pobierania cła, łowienia ryb, zakładania karczem i młynów. Funkcje gospodarczo-administracyjne sprawowali urzędnicy Kingi a funkcje sądowe w zakresie większych spraw, jej sędziowie. Sprawy mniejszej wagi sądzili sołtysi poszczególnych wsi. W 1280 r. księżna przekazała 28 wsi ziemi sądeckiej w raz z Łąckiem zakonowi klarysek z pobliskiego Starego Sącza. Dobra te były w ich posiadaniu aż do końca XVIII, kiedy to zakon został zlikwidowany przez Austriaków.

W XV w. Łącko było już dużą wsią, z 12 łanami kmiecymi. Znajdował się w niej kościół parafialny i karczma. W XVI w. powstały we wsi dwa folwarki. Ludność zajmowała się głównie uprawą roli i pasterstwem, ale także pszczelarstwem, rybołówstwem, rzemiosłem i warzeniem piwa. Klaryski bardzo chętnie dzierżawiły klucz łącki rozmaitym szlachcicom. XVI w. do I rozbioru Polski właścicielami Łącka byli m.in. Prokop Pieniążek – rotmistrz Stefana Batorego zasłużony w walkach o włączenie Pomorza Gdańskiego do Korony, Sebastian Lubomirski – hrabia na Wiśniczu, kasztelan wojnicki, starosta spiski i dobczycki, zarządca krakowskich żup solnych, oraz Stanisław Lubomirski – syn Sebastiana, starosta sądecki, sandomierski i spiski, późniejszy bohater spod Chocimia 1621.

Okres zaborów to czas rozwoju ekonomicznego Łącka i okolic. W 1835 r. wieś nabył od władz austriackich hrabia Seweryn Drohojewski, który finansował poszukiwanie złóż złota w pobliżu miejscowości. Niestety prace po kilku latach wstrzymano ze względu na brak oczekiwanych rezultatów. Kolejnym właścicielem ziemi łąckiej został w 1875 r. wielki przemysłowiec pochodzenia żydowskiego Michał Ader. Jego zasługą było stworzenie zalążka przemysłu drzewno-meblarskieg

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

People who like this city: