Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Łącko

Polska / małopolskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:małopolskie / krakowskie (before 1939)
County:nowosądecki / nowosądecki (before 1939)
Community:Łącko / Łącko (before 1939)
Other names:Wiesendorf [j. niemiecki]
 
GPS:
49.5571° N / 20.4364° E
49°33'25" N / 20°26'10" E

Location

Anna Rutkowski

Łącko to wieś o charakterze miasteczka położona w południowo-zachodniej części ziemi sądeckiej, 73 km na południowy-wschód od Krakowa, 23 km na południowy –zachód od Nowego Sącza i 15 km od Starego Sącza, na drodze wojewódzkiej nr 969 łączącej Nowy Sącz z Nowym Targiem.

Miejscowość jest siedzibą gminy Łącko w skład której wchodzi 16 sołectw. W latach 1975 – 1998 gmina znajdowała się w województwie nowosądeckim.

Wieś ta leży na pograniczu trzech krain geograficznych: Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Gorców, przy ujściu Czarnej Wody do Dunajca. Łącko wraz z okolicznymi wsiami położonymi w Kotlinie Łąckiej określa się jako Krainę Kwitnącej Jabłoni, ze względu na dużą liczbę sadów, głównie jabłoni i śliwy.
 

More

History

Adam Marczewski

Dom Piksy w Łącku. | Nieznany

In September 1942 r. Nazis deported Jews of Łącko to the concentration camp in Belzec.

More

Local history

Anna Rutkowski

Pocztówka z widokiem na Łącko w latach trzydziestych. | Nieznany

Łącko to jedna z najstarszych osad na ziemi sądeckiej. Najwcześniejsze wzmianki pochodzą z XII wieku. W 1227 r. właścicielem Łącka był kasztelan sądecki Piotr Wydżga herbu Janina, pan na zamkach w Czorsztynie i Rytrze. W 1251 r. sprzedał on wieś wraz z okolicznymi włościami klasztorowi bożogrobców w Miechowie za sumę 300 grzywien. Nie wiadomo, w jaki sposób dobra te znalazły się w posiadaniu księcia Bolesława Wstydliwego, który w 1257 r. na sejmie w Korczynie nadał je w posiadanie swej żonie Kindze. Księżna zyskała prawo do jurysdykcji, korzystania z danin i posług publicznych oraz do pobierania cła, łowienia ryb, zakładania karczem i młynów. Funkcje gospodarczo-administracyjne sprawowali urzędnicy Kingi, a funkcje sądowe w zakresie większych spraw – jej sędziowie. Sprawy mniejszej wagi sądzili sołtysi poszczególnych wsi. W 1280 r. księżna przekazała 28 wsi ziemi sądeckiej wraz z Łąckiem zakonowi klarysek z pobliskiego Starego Sącza. Dobra te były w ich posiadaniu aż do końca XVIII w., kiedy to zakon został skasowany przez Austriaków.

W XV w. Łącko było już dużą wsią, z 12 łanami kmiecymi. Znajdował się w niej kościół parafialny i karczma. W XVI w. powstały dwa folwarki. Ludność zajmowała się głównie uprawą roli i pasterstwem, ale także pszczelarstwem, rybołówstwem, rzemiosłem i warzeniem piwa. Klaryski bardzo chętnie dzierżawiły klucz łącki. Od XVI w. do pierwszego rozbioru Polski posiadaczami Łącka byli m. in. Prokop Pieniążek – rotmistrz Stefana Batorego, zasłużony w walkach o włączenie Pomorza Gdańskiego do Korony; Sebastian Lubomirski – hrabia na Wiśniczu, kasztelan wojnicki, starosta spiski i dobczycki, zarządca krakowskich żup solnych; oraz Stanisław Lubomirski – syn Sebastiana, starosta sądecki, sandomierski i spiski, późniejszy bohater spod Chocimia w 1621 roku.

W 1772 r. Łącko znalazło się w zaborze austriackim. Okres zaborów stanowił czas rozwoju ekonomicznego dla tych okolic. W 1835 r. wieś nabył od władz austriackich hrabia Seweryn Drohojewski, który sfinansował poszukiwanie złota w pobliżu miejscowości. Prace po kilku latach wstrzymano ze względu na brak rezultatów.

Kolejnym właścicielem ziemi łąckiej został w 1875 r. wielki przemysłowiec pochodzenia żydowskiego Michał Ader. Jego zasługą było stworzenie podwalin przemysłu drzewno-meblarskiego oraz przetwórstwa owoców

More

Gallery

More

People who like this city: