Print | A A A | Report a bug | 42 128 468 chars | 95771 photos | 879 video | 118 audio | 1888 towns

Krupski Młyn

Polska / śląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:śląskie / inne (before 1939)
County:tarnogórski / Groß Strehlitz (before 1939)
Community:Krupski Młyn / (before 1939)
Other names:Kruppamühle [j. niemiecki]
 
GPS:
50.5730° N / 18.6228° E
50°34'22" N / 18°37'21" E

Location

Adam Marczewski

Herb gminy Krupski Młyn | Krzysztof Blachnicki

Wieś Krupski Młyn leży w powiecie tarnogórskim, w zachodniej części województwa śląskiego.

More

History

Adam Marczewski

1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając w ten sposób II wojnę światową. Już w pierwszych dniach wojny Tarnowskie Góry zajęły wojska niemieckie. Jeszcze we wrześniu hitlerowcy spalili synagogę, której ruiny rozebrano w 1943 r.
Władze nazistowskie III Rzeszy na początku 1940 r. opracowały w stosunku do podbitej Polski plan "Generalplan Ost", który przewidywał stopniowo całkowitą eksterminację ludności żydowskiej i cygańskiej, a następnie wysiedlenie na wschód znacznej części Polaków. Pozostali Polacy mieli być niewolniczą siłą roboczą w niemieckim przemyśle i rolnictwie. Realizację tego planu najwcześniej rozpoczęto w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku. Na Górnym Śląsku początkowo planowano wysiedlenie wszystkich Żydów do Generalnej Gubernii, jednak po odmowie tamtejszych władz, zdecydowano się na utworzenie gett. Na początku 1940 r. największe getta utworzono w Będzinie i Sosnowcu. W rzeczywistości były to "rezerwaty siły roboczej", dostarczanej do obozów pracy przymusowej na terenie całego Śląska.
Od października 1940 r. przymusową pracę śląskich Żydów organizował Specjalny Pełnomocnik Reichsfuhrera SS i Szef Niemieckiej Policji d/s Zatrudniania Obcych Narodowości na Górnym Śląsku, Albrecht Schmelt. Do organizowania i grupowania kontygentów robotników żydowskich zorganizowano specjalny Wydział Pracy Przymusowej, na czele którego do połowy 1941 r. stał Majer Brzeski. Kontygenty młodych Żydów były następnie kierowane transportami do obozów pracy przymusowej w rejencji katowickiej i opolskiej.
Na czele sztabu Szchmelta stanął SS-Sturmbahnfuhrer Linder, który zajął się tworzeniem sieci obozów pracy na Górnym i Dolnym Śląsku.

W 1940 r. Niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej w Krupskim Młynie. Od jesieni 1940 r. do obozu zaczęto masowo przywozić grupy robotników żydowskich pochodzących z gett w Będzinie, Sosnowcu i Czeladzi. Więźniowie pracowali przy produkcji nitrogliceryny i dynamitu w zakładach materiałów wybuchowych Lignose-Sprengstoffwerke. Zakład należał do Lignose Werke GmbH.

Likwidacja obozu nastąpiła w styczniu 1945 r., kiedy to wszystkich więźniów popędzono w "Marszu Śmierci" na zachód.

More

Local history

Adam Marczewski

Pierwsze wzmianki o Krupskim Młyn pochodzą z 1687 r., kiedy to w tej okolicy istniała kuźnia żelaza. W miejscu obecnej wioski istniał młyn oraz gospodarstwo rolne. W 1874 r. na miejscu młyna powstał zakład prudkujący materiały wybuchowe Lignose Werke GmbH. Pracowników sprowadzono z zachodniej części Prus. Początkowo fabryka produkowała czarny proch na potrzeby górnictwa, a później dynamit dla wojska. Podczas I wojny światowej w 1918 r. zakłady zostały zniszczone.

Wybuch powstań śląskich opóźnił odbudowę zakładów w Krupskim Młynie. Produkcję wznowiono w 1923 r. Podczas II wojny światowej przy fabryce istniał obóz pracy przymusowej dla Żydów, który zlikwidowano w styczniu 1945 r. Po zajęciu wioski przez wojska sowieckie, osada została przyłączona do Polski.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

People who like this city: