Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:Рівненська область [obwód równieński], Корецький район [rejon korzecki] / wołyński (before 1939)
Community:Корець / Korzec (before 1939)
Other names:Корець [j.ukraiński]
Корец [j.rosyjski]
קאָרע‏ץ [j.jidysz]
 
GPS:
50.6791° N / 27.1008° E
50°40'44" N / 27°06'02" E

History

Adam Dylewski

Korzec był miasteczkiem położonym na zachodnim brzegu rzeki Korczyk (stąd też wywodzi się nazwa miejscowości). Wołyń został przyłączony do Polski dopiero w 1569 r., a ziemie rozdzielono między tamtejszą szlachtę. Już wtedy istniała zorganizowana społeczność żydowska z ośmioma bóżnicami oraz Bikur Holim (bractwo pomagające chorym).

Podczas powstań kozackich w 1648 r. miejscowość została prawie całkowicie zniszczona. Jednak dzięki dobremu położeniu geograficznemu odrodziła się szybko. Rozwinął się handel lokalny, wzrósł obrót handlowy z Rosją i Zachodem. Na początku XVIII w. Żydzi koreccy, a właściwie wołyńscy, znacznie ucierpieli na skutek ataków armii polskiej, Kozaków i Szwedów.

Pod panowaniem księcia Józefa [Klemensa] Czartoryskiego, właściciela ziem koreckich, Korzec rozwinął się w [dobrze] zorganizowane miasto. Książę zbudował drogi i fabryki, w tym fabrykę sukienną zatrudniającą sześćdziesięciu Żydów, manufakturę produktów rolniczych, browary, młyny, a nawet drukarnię.

Po rozbiorach Polski w XVIII w. Wołyń wraz z Korcem został włączony do Rosji, a stosunki gospodarcze z Zachodem zostały zerwane. W XIX w. liczba mieszkańców żydowskich wzrosła do 4 tys., co stanowiło 70–80% całej populacji. Powstały nowe fabryki, garbarnie i cukrownia. Większość zakładów należała do Żydów. Rozwinął się [zwłaszcza] handel drzewem, w którym przodował Żyd Jakub Józef Horenstein, właściciel lasów, który zatrudniał u siebie wielu Żydów. Horenstein przyczynił się do powstania wielu instytucji publicznych, między innymi talmud-tory, szpitala, biblioteki i dwóch banków.

Po pierwszej wojnie światowej Korzec znalazł się w granicach Polski, co przyniosło kres wsparcia dla rolnictwa. Zmiana ta miała katastrofalne skutki dla sytuacji Żydów na tych terenach. Wiele przedsiębiorstw upadło lub zmniejszyło się ich zapotrzebowanie na siłę roboczą. Cukrownia przestała zatrudniać robotników żydowskich. Jedynie handel owocami i warzywami pozostał w rękach Żydów.

W latach 30. XX w. Korzec stanowił ośrodek handlowy okolicy, w której poza samym miasteczkiem nie było już Żydów. Mieszkało w nim 5 tys. Żydów, w większości ortodoksyjnych. Sytuacja ekonomiczna była bardzo ciężka. Członkowie gminy byli w przeważającym stopniu rzemieślnikami i właścicielami sklepów, ale bezrobocie było  wysokie.

Życie żydowskie było natomia

More

Local history

Michał Czajka

Korzec, ul. Kościuszki | Gold, Korzec

Pierwsza wzmianka o mieście Korzec pochodzi z 1150 roku. Przez długi czas należało do Koreckich, potem przeszło w ręce Leszczyńskich, a po nich Czartoryskich. Książę Józef Klemens Czartoryski założył tu wytwórnię pasów kontuszowych oraz fabrykę porcelany, która spłonęła w 1797 roku.

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: