Print | A A A | Report a bug | 39 577 059 chars | 94051 photos | 879 video | 118 audio | 1910 towns

Kołbiel

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / warszawskie (before 1939)
County:otwocki / miński (before 1939)
Community:Kołbiel / Kołbiel (before 1939)
Other names:
 
GPS:
52.0645° N / 21.4836° E
52°03'52" N / 21°29'01" E

History

MartaD.

Pierwsze informacje o Żydach w Kobieli pochodzą z XVIII wieku. Niezależna gmina żydowska powstała w 1853 roku.

Społeczność żydowska Kołbieli rozwijała się dynamicznie. W 1921 roku stanowiła ok. 65% ogółu mieszkańców. W miejscowości znajdowała się drewniana synagoga i cmentarz.

W utworzonym w 1941 roku getcie zamieszkiwało ok. 1000 osób. Likwidacja getta miała miejsce we wrześniu 1942 roku – mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Treblince.

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wieś szlachecka Kołybiel lub Kołubiel wzmiankowana na pocz. XV w.; prawa miejskie 1532, potwierdzone 1624; własność m.in.: Jasieńczyków Kołybielskich i od 1806 Zamoyskich; ok. poł. XVI w. duży ośrodek rzem.; od 1795 w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); 1870 utrata praw miejskich; od 1877 połączenie kolejowe; duże skupisko Żydów. W czasie okupacji niemieckiej, XI 1941–27 IX 1942 getto (ok. 1 tys. osób — wywiezione do obozu zagłady w Treblince); rejon działalności partyzanckiej AK i BCh; 28–29 VII 1944 ciężkie walki sowieckich wojsk pancernych z wojskami niemieckimi. 15 V 1958 prawie połowę budynków zniszczył huragan. Neogotycki kościół parafialny Św. Trójcy (1896–99, J.P. Dziekoński). W pobliskiej Starej Wsi — pałac J. Zamoyskiego (1866–78, L. Marconi).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

Video

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: