Print | A A A | Report a bug | 45 823 448 chars | 92979 photos | 882 video | 118 audio | 1971 towns

Kęty

Polska / małopolskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:małopolskie / krakowskie (before 1939)
County:oświęcimski / bielski (before 1939)
Community:Kęty / Kęty (before 1939)
Other names:Kenti [j. jidysz]; קאנטי [j. hebrajski]; Kenty [j. niemiecki]
 
GPS:
49.8806° N / 19.2226° E
49°52'50" N / 19°13'21" E

Location

Anna Kępińska

Herb miasta Kęty | Poznaniak

Kęty – miasto położone w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. Odległe 18 km na południe od Oświęcimia, 85 km na południowy zachód od Krakowa, 329 km na południowy zachód od Warszawy. Leży w dolinie rzeki Soły.

More

History

izrael.badacz.org

Żydowskie stargany na rynku w Kętach | nieznany

First mention of Jews living in Kęty dates back to 1863. Sixty-six Jews lived in the town in 1871.

In the interwar period, in 1921, 329 Jews inhabited Kęty.
 

More

Local history

Anna Kępińska

Kęty, 1912 | Verlag Bernhard Loinger, Biala

Osada Kęty została założona ok. 1200 roku. Pierwsze historyczne wzmianki pochodzą z 1238 r. – jest to potwierdzenie nadania wsi Kanthi klasztorowi benedyktyńskiemu w Staniątkach. W 1260 r. klasztor przekazał wieś Kęty wraz z Czeladzią księciu Władysławowi Opolskiemu. W 1277 r. Kęty otrzymały prawa miejskie na prawie lwóweckim. Równocześnie książę Władysław nadał szereg przywilejów wójtowi i mieszczanom. Gdy w 1281 r. zmarł Władysław Opolski, jego włości podzielili między siebie jego trzej synowie. Kęty wraz z ziemią oświęcimską znalazły się pod rządami Mieszka I, księcia cieszyńskiego. W 1317 r. powstało niezależne księstwo oświęcimskie rządzone przez księcia Władysława. Dziesięć lat później kolejny książę oświęcimski, Jan Scholastyk, złożył hołd lenny królowi czeskiemu, Janowi Luksemburskiemu.

W 1340 r. Kęty były już miastem liczącym trzystu mieszkańców. W 1368 r. Kazimierz Wielki nadał kupcom kęckim tzw. statuty solne, czyli prawo dostarczania soli w cetnarach. W 1391 r. miasto otrzymało bardziej korzystne prawa miejskie magdeburskie. Oznaczało to lokowanie miasta na większym obszarze, wytyczenie rynku i ulic na planie charakterystycznej szachownicy. Mieszczan zwolniono z myta od przewożonych towarów. Założono komorę celną.

Z 1446 r. pochodzi pierwsza wzmianka o szkole, natomiast kilka lat później miasto nawiedziła zaraza, powodując częściowe wyludnienie i zubożenie mieszkańców. W 1457 r. książę oświęcimski Janusz sprzedał Kęty wraz z Oświęcimiem królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Cena wyniosła 50 tysięcy grzywien praskich. Tym samym Kęty stały się miastem królewskim.

W pierwszej dekadzie XVI w. doszło do zaostrzenia konfliktu z odwiecznym konkurentem Kęt, Oświęcimiem, na tle handlu solą. Skłócone miasta odwołały się do króla Zygmunta Starego, który wydał wyrok na korzyść Kęt. W 1519 r. ten sam monarcha ustanowił w mieście trzeci jarmark. Miał on przypadać na św. Katarzynę, 25 listopada. Poprzednie starsze, przy okazji potwierdzone, przypadały 13 lipca – w św. Małgorzaty oraz 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża. Zatwierdził prawo do cotygodniowego targu i zwolnił przyjeżdżających do miasta z cła mostowego oraz innych opłat. Ustanowił także urząd burmistrza, powoływanego na sześć lat. W 1529 r. Kęty posiadały ratusz przy rynku, liczyły około 1 tys. mieszkańców, a w mieście stało 68

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: