Print | A A A | Report a bug | 43 213 877 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Kańczuga

Polska / podkarpackie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:podkarpackie / lwowskie (before 1939)
County:przeworski / przeworski (before 1939)
Community:Kańczuga / Kańczuga (before 1939)
Other names:קנצ'וגה [j. hebrajski]; Kańczuga [j. niemiecki]
 
GPS:
49.9824° N / 22.4114° E
49°58'56" N / 22°24'41" E

Location

Gedeon

Kańczuga – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim. Odległe 11 km na południowy zachód od Przeworska, 34 km na południowy wschód od Rzeszowa, 331 km na południowy wschód od Warszawy. Leży nad rzeką Mleczką.

More

History

Rita Śliwa

Żydzi zaczęli się w Kańczudze osiedlać pod koniec XVI wieku. W 1638 r. pewnien krakowski Żyd Jeleń przywiózł tu transport książek żydowskich. W tym samym roku potwierdzona została dekretem królewskim przynależność Żydów kańczuckich do kahału przemyskiego. W praktyce oznaczało to m.in. że mieli prawo korzystać z przemyskiego kirkuta. W 1707 r. mieszkało w miasteczku 12 rodzin żydowskich. Pod koniec pierwszej połowy XVIII w. społeczność żydowska w Kańczudze miała już bożnicę. Być może funkcjonował już wówczas odrębny kahał. W 1785 r. mieszkało w Kańczudze 199 Żydów. Należało do nich wówczas 8 domów w mieście. Od 1772 do 1918 r. Kańczuga znajdowała się pod panowaniem austriackim.

W XIX w. liczba ludności żydowskiej stopniowo wzrastała. Wiadomo, że na terenie kańczuckiej rzymskokatolickiej parafii w 1835 r. mieszkało 335 Żydów. Natomiast w 1870 r. miejscowa gmina żydowska liczyła już 726 osób. Miała wówczas swój i rabina. W latach 80. XIX w. miejscowy Żyd Józef Kellerman, właściciel dóbr kańczuckich, był marszałkiem powiatu łańcuckiego, a w 1880 r. Rada Miasta Łańcuta nadała mu honorowe obywatelstwo. W 1900 r. do kańczuckiej gminy wyznaniowej należało 1532 Żydów, natomiast w 10 lat później w samym mieście żyło ich 1160, tj. 47,4% ogółu mieszkańców.

I wojna światowa spowodowała znaczny spadek liczby ludności, bowiem w 1921 r. mieszkało tu 967 Żydów, stanowiących 40,3% ogółu mieszkańców. Należało do nich ponad 80% placówek handlowych w mieście. Posiadali także Spółdzielczy Bank Kupiecki oraz Bank Ludowy, skupiający w 1932 r. 112 udziałowców. Od 1921 r. rabinem był Chiel Mechel Spira, a po nim ostatnim rabinem kańczuckim – Benzion Westreich. W okresie międzywojennym w mieście były 4 bóżnice i rozpoczęto budowę nowej, murowanej. Najbogatszym Żydem był zapewne Pinkas Schiffamn, właściciel folwarku w Niżatycach.

W 1939 r. w Kańczudze żyło 964 Żydów, stanowiących 41% ogółu mieszkańców. Część z nich z chwilą wybuchu wojny uciekła na wschód, do sowieckiej strefy okupacyjnej. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej miejscowy Żyd Szmelke Westreich był członkiem komitetu Żydowskiej Pomocy Społecznej na starostwo łańcuckie i jarosławskie. W utworzonym zgromadzono Żydów także z okolicznych wsi, ogółem 810 osób. W dniu 08.08.1942 r. Niemcy zamknęli kilkuset Żydów w murach niedokończonej bóżnicy i po dokonaniu selekcji wy

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: