Print | A A A | Report a bug | 42 128 468 chars | 95749 photos | 879 video | 118 audio | 1888 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province: / (before 1939)
County: / (before 1939)
Community: / (before 1939)
Other names:
 
GPS:
0.0000° S / 0.0000° W
0°00'00" S / 0°00'00" W

Local history

Adam Marczewski

Pierwotnie w miejscu tym znajdowała się kuźnica należąca do parafii miejskiej w Koziegłowach. W 1519 r. kuźnica stała się własnością kapituły krakowskiej. W połowie XVIII w. wokół kuźnicy istniała już niewielka wieś o nazwie Kamienica. W 1793 r. wieś znalazła się w pruskim zaborze. W 1818 r. wieś zakupili koloniści przybywający na te ziemie z północnych Czech i Śląska. Grupę 56 osadników reprezentowali Joseph Jekell, Franz Folkmir, Joseph Leder i Anton Weichdinger. Tożsamość osób wymienionych w kontrakcie zaświadczyli dwaj kupcy z Częstochowy: Saul Landau oraz Jakub Landau. Do połowy XIX w. Kamienica była ośrodkiem produkcji tkackiej. Później jednak, większość majstrów i czeladników wyjechała do przemysłowej Łodzi. W 1836 r. we wsi rozpoczęto eksploatację rudy żelaza.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. wieś Kamienicę zajęły wojska niemieckie, a następnie w styczniu 1945 r. wojska sowieckie.

More

Demography

Adam Marczewski

 

Year Total population Jewish population Percentage of total population
1827 590    
1847 1.553    
2008 1.456    

 

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

People who like this city: