Print | A A A | Report a bug | 39 383 503 chars | 94876 photos | 877 video | 118 audio | 1885 towns

Jedlińsk

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / kieleckie (before 1939)
County:radomski / Radom (before 1939)
Community:Jedlińsk / Jedlińsk (before 1939)
Other names:
 
GPS:
51.5140° N / 21.1159° E
51°30'50" N / 21°06'57" E

History

MartaD.

W Jedlińsku najprawdopodobniej nie została utworzona osobna gmina żydowska, a mieszkańcy miejscowości podlegali kahałowi radomskiemu.

Jak podają źródła archiwalne przy ul. Warszawskiej 6 znajdowała się synagoga. Cmentarz żydowski nie został założony. Według spisu z 1921 roku społeczność żydowska stanowiła połowę wszystkich mieszkańców Jedlińska.

Podczas okupacji hitlerowskiej w Jedlińsku najprawdopodobniej założono getto. Uwięzionych zostało tam ok. 1000 Żydów (także mieszkańców Przytyka). Getto zostało zlikwidowane w sierpniu 1942 roku, a jego mieszkańców przesiedlono do Białobrzegów, a następnie do obozu zagłady w Treblince.

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Miasto zał. 1530 na gruntach w. Jedlonka przez M. Jedleńskiego, później własność: Witowskich, Załuskich i Danglów; 1560–1630 ośrodek arian (szkoła, zamieniona przez S. Witowskiego na liceum katol. pod patronatem Akad. Krak.); ośrodek rzem. (m.in. szewstwo, kowalstwo) i handl. (J. słynął z dostaw raków do Warszawy); od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., 11 VI 1809 bitwa wojsk pol. z wojskami austr., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 1870 utrata praw miejskich.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: