Print | A A A | Report a bug | 41 378 737 chars | 95329 photos | 878 video | 118 audio | 1886 towns

Duszniki Zdrój

Polska / dolnośląskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:dolnośląskie / inne (before 1939)
County:Kłodzki / Glatz (before 1939)
Community:Duszniki-Zdrój / Bad Reinerz (before 1939)
Other names:Bad Reinerz [j. niemiecki]; Dušníky [j.czeski]
 
GPS:
50.4043° N / 16.3904° E
50°24'15" N / 16°23'25" E

Location

Miłosz Gudra

Duszniki-Zdrój – miasto położone na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, powiat kłodzki. Odległe 22 km na zachód od Kłodzka, 111 km na południowy zachód od Wrocławia, 459 km na południowy zachód od Warszawy.

 

More

Local history

Miłosz Gudra

Na przełomie X i XI w. w rejonie dzisiejszych Dusznik-Zdroju wzniesiono drewnianą warownię, siedzibę właścicieli okolicznych dóbr, rodu Panowiców. Później drewnianą budowlę zastąpiono murowanym zamkiem z wysoką wieżą.

Pierwsze wzmianki o samym mieście pochodzą z 1324 roku. W 1346 r. otrzymało ono prawa miejskie w wyniku lokacji na prawie niemieckim. Zyski czerpało głównie z handlu i prawa składu towarów przewożonych szlakiem z Czech na Śląsk. Z XV w. pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu źródła leczniczego „Zimny Zdrój”.

W okresie wojen religijnych zamek został zajęty i utrzymany przez husytów. Opuszczony w 1560 r. – popadł w ruinę. Do dziś pozostały po nim resztki murów i fragment wieży. W połowie XIV w. w Dusznikach rozwinęło się hutnictwo żelaza. Złoża rud wyczerpały się jednak dość szybko. Pod koniec XVI w. gwałtownie rozwijał się dusznicki handel oraz przemysł tkacki i papierniczy, wzniesiono murowany kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. W 1584 r. został wzniesiony ratusz a w 1605 r.  wybudowano budynek działającego do dzisiaj młyna papierniczego.

Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) wstrzymała rozwój miasta. Jego odrodzenie nastąpiło w 2. połowie XVII wieku. Wtedy to stało się ono ważnym ośrodkiem tkactwa, produkcji papieru i handlu suknem, a także uzdrowiskiem.

17 sierpnia 1669 r., po abdykacji, w Dusznikach zatrzymał się w drodze do Francji były król Polski Jan Kazimierz.

W 1748 r. przeprowadzono pierwsze badania źródeł mineralnych. W 1769 r. Duszniki oficjalnie stały się uzdrowiskiem poprzez wpisanie „Zimnego Zdroju” na listę źródeł leczniczych ówczesnych Prus.

W 1797 r.  w prowizorycznie wzniesionej szopie w 6 wannach rozpoczęto leczenie kuracyjne w podgrzanej wodzie z „Zimnego Zdroju”. W tym samym roku odkryto „Letni Zdrój”, znany obecnie pod nazwą „Pieniawa Chopina”. Wkrótce za miastem wybudowano (w 1802 r.) pawilony, pierwsze urządzenia kąpielowe, „dom towarzyski” i pierwsze zajazdy.

Na początku XIX w. Duszniki stały się jednym z najznaczniejszych uzdrowisk w regionie. W 1817 r. odkryto kolejne źródło: „Źródło Ulryki”, obecnie znane jako „Jan Kazimierz”. W sierpniu 1826 r. na kurację wraz z matką i siostrami przybył 16-letni Fryderyk Chopin, który dał dwa koncerty. Dochód z nich przeznaczono na utrzymanie sierot. Koncerty te uważa się za pierwsze zagraniczne występy Frydery

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

People who like this city: