Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

Drobin

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / warszawskie (before 1939)
County:płocki / płocki (before 1939)
Community:Drobin / Drobin (before 1939)
Other names:דרובין [j. hebrajski]; Дробин [j. rosyjski]
 
GPS:
52.7373° N / 19.9910° E
52°44'14" N / 19°59'27" E

Location

Tomasz Kawski

The town of Drobin is situated in Płock County, Mazovian Voivodeship. It has a population of 2.900 inhabitants (as of 2008). It is located on the Płońsk Upland.

Distances: Lodz 126 km, Plock 31 km, Sieprc 30 km, Warsaw 95 km.

More

History

Tomasz Kawski

Żydzi zaczęli osiedlać się w Drobinie w drugiej połowie XVII wieku. W 1757 r. istniała tam już gmina żydowska. W opisie parafii drobińskiej z lat 1775–1781 miejscowych Żydów określono jako przedstawicieli „niesfornego ludu, z gruntu psującego katolików, nieposłusznego prawom kościelnym i zaszłym dyspozycjom zwierzchności duchownej [...] nic wcale nie przynoszą dobrego kościołowi, chociaż place i mieszkania katolickie osiadają [...] ośm osób nie spowiadali się dla niedostępnej służby Żydom drobińskim [...] Pijaństwo najwięcej panuje z okazji Żydów“.

Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem i wyszynkiem. W 1858 r. gmina liczyła 842 osoby, w tym samym roku wybudowano synagogę. Gmina zatrudniała także podrabina, który otrzymywał pensję w wysokości 12 rubli. W czasie powstania 1863–1864 do jednego z oddziałów partyzanckich zaciągnęli się Fiszel Dramino i Hersz Szmerlak, obaj z Drobina. W początkach XX w. działalność podjęli zwolennicy Bundu i Poalej Syjon; w synagodze, po obchodach święta Simchat Tora, została nawet zorganizowana dyskusja pomiędzy nimi.

W 1921 r. żyło tu 1096 Żydów na ogólną liczbę 2439 mieszkańców – stanowili 44,9% łącznej liczby ludności. W okresie międzywojennym prężną działalność prowadziła Aguda. Jej oddział powstał 13 czerwca 1930 r., liczył 84 członków. Kierował Luzer Finkelstein, a w zarządzie zasiadali: Mojżesz Kryszek, Majlech Buki, Cudyk Prag. Urząd honorowego prezesa piastował rabin Juda Lejb Zemelman. W międzywojniu działały także organizacje syjonistyczne: Stowarzyszenie Syjonistyczno-Ortodoksyjne „Mizrachi” (kierowali nim: Ch. E. Gutsztand, Józef Helerman oraz Moszek Kohn), Stowarzyszenie Syjonistyczne „Hatykwah” (Sz. J. Kohn, B. Asanie, B. Pfeifer) oraz Stowarzyszenie Syjonistyczne (Majer Libfeld, Wolf Kiper). Ponadpartyjny charakter miały założony w 1926 r. Bank Ludowy (w 1927 r. zrzeszał 184 członków) oraz Towarzystwo Udzielania Bezprocentowych Pożyczek Biednym Kupcom i Rzemieślnikom w Drobinie (Izrael Taub, Szmaja Szwarc, Chaim Eli Gutstadt).

W zarządzie gminy w 1933 r. zasiadali m.in. Luzer Finkelsztajn, Icek Goldwaser, J. M. Goldman, M. Szwarc, Josek Szwarc, Szmul Sitko. W październiku 1932 r. doszło do ostrego zatargu między przedstawicielami różnorodnych organizacji i środowisk religijnych o sposób korzystania z domu gminnego. Urzędowały w nim m.in. szkoły Jesodej

More

Local history

Tomasz Kawski

Drobin jest wzmiankowany w źródłach z 1172 roku. Pierwsza wzmianka o Drobinie jako mieście pochodzi z 1487 roku. Według innych danych prawa miejskie uzyskał Drobin w 1511 roku. Był miastem prywatnym, należącym między XV a XVIII w. do rodziny Kryskich. W kolejnych dziesięcioleciach właściciele zmieniali się wielokrotnie.

W latach 1912-1945 ostatnim właścicielem dóbr był Jan Karczewski. Okres świetności miasto przeżywało w XVI w., następnie podupadło. Od początków XIX w. władze miasta czyniły starania o zmianę statusu i przekształcenie w wieś. Ostatecznie w 1869 r. Drobin utracił prawa miejskie. Odzyskał je dopiero w 1994 roku. W 1860 r. liczył zaledwie 87 domów. Podniesienie poziomu kultury gospodarki wiejskiej w końcu XIX w. przyczyniło się do stopniowego rozwoju osady.

W 1881 r. było już 38 sklepów, kilka jatek, 7 szynków, karczma. Sześć razy do roku odbywały się jarmarki, raz w tygodniu targ. Działały 4 wiatraki i farbiarnia. Drobin liczył wówczas 145 domów. Po I wojnie światowej miasto objęła stagnacja gospodarcza. Głównym jej powodem było przeprowadzenie w 1924 r. linii kolejowej Nasielsk-Sierpc, która ominęła Drobin.

Położenie geograficzne i administracyjne:

Do XVIII – Królestwo Polskie, Księstwo Mazowieckie, województwo płockie

1793-1807 Prusy

1807-1815 Księstwo Warszawskie (powiat wyszogrodzki)

1815-1918 Rosja (Królestwo Polskie), województwo płockie (od 1837 gubernia płocka), powiat płocki

1918-1939 Polska, województwo warszawskie, powiat płocki

1939-1945 Niemcy (III Rzesza), Prowincja Prusy Wschodnie, rejencja ciechanowska, powiat płocki

1945-1975 województwo warszawskie

1975-1998 województwo płockie

Od 1999 województwo mazowieckie, powiat płocki

More

Gallery

Video

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: