Print | A A A | Report a bug | 47 711 297 chars | 89358 photos | 871 video | 118 audio | 1933 towns

Drobin

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / warszawskie (before 1939)
County:płocki / płocki (before 1939)
Community:Drobin / Drobin (before 1939)
Other names:דרובין [j. hebrajski]; Дробин [j. rosyjski]
 
GPS:
52.7373° N / 19.9910° E
52°44'14" N / 19°59'27" E

Location

Tomasz Kawski

The town of Drobin is situated in Płock County, Mazovian Voivodeship. It has a population of 2.900 inhabitants (as of 2008). It is located on the Płońsk Upland.

Distances: Lodz 126 km, Plock 31 km, Sieprc 30 km, Warsaw 95 km.

More

History

Tomasz Kawski

Żydzi zaczęli osiedlać się w Drobinie w drugiej połowie XVII wieku. W 1757 r. istniała tam już gmina żydowska. W opisie parafii drobińskiej z lat 1775–1781 miejscowych Żydów określono jako przedstawicieli „niesfornego ludu, z gruntu psującego katolików, nieposłusznego prawom kościelnym i zaszłym dyspozycjom zwierzchności duchownej [...] nic wcale nie przynoszą dobrego kościołowi, chociaż place i mieszkania katolickie osiadają [...] ośm osób nie spowiadali się dla niedostępnej służby Żydom drobińskim [...] Pijaństwo najwięcej panuje z okazji Żydów“.

Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem i wyszynkiem. W 1858 r. gmina liczyła 842 osoby, w tym samym roku wybudowano synagogę. Gmina zatrudniała także podrabina, który otrzymywał pensję w wysokości 12 rubli. W czasie powstania 1863–1864 do jednego z oddziałów partyzanckich zaciągnęli się Fiszel Dramino i Hersz Szmerlak, obaj z Drobina. W początkach XX w. działalność podjęli zwolennicy Bundu i Poalej Syjon; w synagodze, po obchodach święta Simchat Tora, została nawet zorganizowana dyskusja pomiędzy nimi.

W 1921 r. żyło tu 1096 Żydów na ogólną liczbę 2439 mieszkańców – stanowili 44,9% łącznej liczby ludności. W okresie międzywojennym prężną działalność prowadziła Aguda. Jej oddział powstał 13 czerwca 1930 r., liczył 84 członków. Kierował Luzer Finkelstein, a w zarządzie zasiadali: Mojżesz Kryszek, Majlech Buki, Cudyk Prag. Urząd honorowego prezesa piastował rabin Juda Lejb Zemelman. W międzywojniu działały także organizacje syjonistyczne: Stowarzyszenie Syjonistyczno-Ortodoksyjne „Mizrachi” (kierowali nim: Ch. E. Gutsztand, Józef Helerman oraz Moszek Kohn), Stowarzyszenie Syjonistyczne „Hatykwah” (Sz. J. Kohn, B. Asanie, B. Pfeifer) oraz Stowarzyszenie Syjonistyczne (Majer Libfeld, Wolf Kiper). Ponadpartyjny charakter miały założony w 1926 r. Bank Ludowy (w 1927 r. zrzeszał 184 członków) oraz Towarzystwo Udzielania Bezprocentowych Pożyczek Biednym Kupcom i Rzemieślnikom w Drobinie (Izrael Taub, Szmaja Szwarc, Chaim Eli Gutstadt).

W zarządzie gminy w 1933 r. zasiadali m.in. Luzer Finkelsztajn, Icek Goldwaser, J. M. Goldman, M. Szwarc, Josek Szwarc, Szmul Sitko. W październiku 1932 r. doszło do ostrego zatargu między przedstawicielami różnorodnych organizacji i środowisk religijnych o sposób korzystania z domu gminnego. Urzędowały w nim m.in. szkoły Jesodej

More

Local history

Tomasz Kawski

Drobin jest wzmiankowany w źródłach z 1172 roku. Pierwsza wzmianka o Drobinie jako mieście pochodzi z 1487 roku. Według innych danych prawa miejskie uzyskał Drobin w 1511 roku. Był miastem prywatnym, należącym między XV a XVIII w. do rodziny Kryskich. W kolejnych dziesięcioleciach właściciele zmieniali się wielokrotnie.

W latach 1912-1945 ostatnim właścicielem dóbr był Jan Karczewski. Okres świetności miasto przeżywało w XVI w., następnie podupadło. Od początków XIX w. władze miasta czyniły starania o zmianę statusu i przekształcenie w wieś. Ostatecznie w 1869 r. Drobin utracił prawa miejskie. Odzyskał je dopiero w 1994 roku. W 1860 r. liczył zaledwie 87 domów. Podniesienie poziomu kultury gospodarki wiejskiej w końcu XIX w. przyczyniło się do stopniowego rozwoju osady.

W 1881 r. było już 38 sklepów, kilka jatek, 7 szynków, karczma. Sześć razy do roku odbywały się jarmarki, raz w tygodniu targ. Działały 4 wiatraki i farbiarnia. Drobin liczył wówczas 145 domów. Po I wojnie światowej miasto objęła stagnacja gospodarcza. Głównym jej powodem było przeprowadzenie w 1924 r. linii kolejowej Nasielsk-Sierpc, która ominęła Drobin.

Położenie geograficzne i administracyjne:

Do XVIII – Królestwo Polskie, Księstwo Mazowieckie, województwo płockie

1793-1807 Prusy

1807-1815 Księstwo Warszawskie (powiat wyszogrodzki)

1815-1918 Rosja (Królestwo Polskie), województwo płockie (od 1837 gubernia płocka), powiat płocki

1918-1939 Polska, województwo warszawskie, powiat płocki

1939-1945 Niemcy (III Rzesza), Prowincja Prusy Wschodnie, rejencja ciechanowska, powiat płocki

1945-1975 województwo warszawskie

1975-1998 województwo płockie

Od 1999 województwo mazowieckie, powiat płocki

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

Video

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: