Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Celestynów

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / warszawskie (before 1939)
County:otwocki / otwocki (before 1939)
Community:Celestynów / Otwock (before 1939)
Other names:
 
GPS:
52.0592° N / 21.3925° E
52°03'33" N / 21°23'33" E

Location

Miłosz Gudra

Celestynów – wieś gminna w środkowej Polsce, w powiecie otwockim, województwo mazowieckie. Odległa 12 km na południowy wschód od Otwocka, 43 km na południowy wschód od Warszawy.

More

Local history

Miłosz Gudra

Początki historii wsi Celestynów są datowane na okres po upadku Powstania Listopadowego. Wówczas to, dnia 17.12.1833 r., Leopold Radziński nabył tutaj ziemie i nazwał je majątkiem Radzyń. W latach siedemdziesiątych majątek ten połączony został z majątkiem Celestyna, którego nazwa wywodzi się od Celestyny Radzyńskiej. Nazwa wsi Celestynów nawiązuje właśnie do Celestyny Radzyńskiej]. W tamtym okresie we wsi funkcjonowała cegielnia. Dużą rolę w rozwoju wsi odegrała budowa Kolei Nadwiślańskiej, którą otwarto w 1877 roku. Przez następne lata stacja w Celestynowie była wykorzystywana przez Zamoyskich, którzy dowozili swoje towary ze wsi Kołbiel. Około 1900 r. wokół stacji powstały pierwsze zabudowania pracowników kolei. 

W 1918 r. wieś powróciła w granice niepodległej Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym wieś Celestynów rozwijała się pod względem wypoczynkowym i letniskowym, na co miało wpływa istnienie w okolicy lasów sosnowych. W 1929 r. powstała we wsi parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Po wybuchu II wojny światowej, dnia 1.09.1939 r. około godziny 17, miał miejsce nalot hitlerowskiej Luftwaffe na infrastrukturę kolejową, w wyniku którego zginęło 10 osób. Ciężko ranna nauczycielka tutejszej szkoły zmarła w szpitalu siedem dni później. Pomnik upamiętniający stoi obok budynku stacji. W nocy z 19 na 20.05.1943 r. na stacji kolejowej w Celestynowie miała miejsce zbrojna akcja Armii Krajowej, mająca na celu uwolnienia więźniów przewożonych transportem kolejowym z Zamku w Lublinie do obozu koncentracyjne Auschwitz. Przeprowadzenie akcji powierzono oddziałowi dyspozycyjnemu Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej "Motor 30". Na dowódcę wyznaczono kpt. Mieczysława Kurkowskiego ps. "Mietka", zaś jego zastępcą był znany z powieści Kamienie na szaniec Tadeusz Zawadzki ps. "Zośka". Opanowano wówczas stację kolejową, odcięto łączność telefoniczną, dzięki czemu w tym samym czasie inny patrol opanował parowóz i sterroryzował jego obsługę. Główna grupa harcerzy z Grup Szturmowych zaatakowała gestapowców ochraniających dołączoną do pociągu więźniarkę. Efektem tych działań było uwolnienie 49 więźniów, których bezpiecznie ewakuowano. Zginęło także pilnujących ich 4 gestapowców. Pomimo, że w wyniku akcji śmiertelnie zostali ranni: por. Stanisław Kotorowicz ps

More

People who like this city: