Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

Broczyno

Polska / zachodniopomorskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:zachodniopomorskie / inne (before 1939)
County:drawski / Kreis Deutsch Krone (before 1939)
Community:Czaplinek / Brotzen (before 1939)
Other names:Brotzen [j. niemiecki]
 
GPS:
53.5233° N / 16.3105° E
53°31'24" N / 16°18'37" E

Location

Miłosz Gudra

Broczyno (niem. Brotzen) – wieś znajdująca się w województwie zachodniopomorskim, wchodząca w skład powiatu drawskiego, w gminie Czaplinek.

W 2007 r. wieś liczyła 471 mieszkańców.

More

History

LIDEX

Around 1770, a little village of Broczyno was populated by as many as 19 Jewish families – altogether 71 residents who presumably had been living there since 1750. Living conditions were rather poor and the main source of income was small trade. At the end of the 18th century Jewish community was expelled from Broczyno due to an order of the king of Prussia. The majority of them moved to nearby Pomerania, to which Broczyno did not belong. In the 20th century one could still find the descendants of people coming from Broczyno among the Jewish community of Pomerania, who adopted the German name of the village – Brotzen, also spelled Brootzen – as their family name. It is known that there was a Jewish cemetery in Broczyno located by the northern side of Lake Broczyno, at Plagower Weg (a road to Pławno). However, there is no information regarding neither a synagouge nor any Jews living in Broczyno in the 20th century.

More

Local history

Miłosz Gudra

Ok. XI w. i XII w. tereny, na których leży dzisiejsze Broczyno, były zamieszkane przez plemię Pomorzan. W 1249 r. we wsi osiedlili się rycerze z zakonu Templariuszy. Rok później na tym terenie pojawili się pierwsi osadnicy. W 1286 r. odnotowano po raz pierwszy w dokumentach nazwę Brotzener Mösse. Po koniec XIII w. Templariusze założyli siedzibę i miasto Tempelburg o takiej samej nazwie (Czaplinek), tym samym weszli w posiadanie wsi Broczyno. W 1303 r., po likwidacji zakonu Templariuszy, brandenburscy margrabiowie opanowali ten teren. W 1307 r. założyli miasto Arneacrone (niem. Korona). W tym okresie rozpoczął się okres niemieckiej kolonizacji tych ziem.

W 1361 r. Broczyno przeszło w ręce rodziny von der Goltz. Pozostało własnością rodu aż do 1817 r. W 1386 r. Brandenburski margrabia Otto der Faule odstąpił ziemie polskiemu królowi Kazimierzowi III Wielkiemu, w wyniku czego nastąpił napływ licznej drobnej szlachty z ziem polskich: zarządców, urzędników itp. Pomimo tego obszar zachował swój niemiecki charakter. Polscy starości osiedlili chłopów z Pomorza i Środy Śląskiej. W 1506 r. osadnicy, przybyli z dolnośląskiego Miłkowa założyli na północ od starej wsi (Kurie II) nową wioskę. Został tam urządzony dworek. W 1540 r. powstał ewangelicki kościół.

W XVII w. Broczyno zostało poważnie zniszczone. Powodem tego stanu rzeczy były trwające wojny – w latach 1618-1648 – wojna trzydziestoletnia,  w latach 1655-1660 – wojna szwedzko-polska oraz w latach 1700-1721 – wielka wojna północna. W tym samym czasie doszło do licznych grabieży Broczyna, spowodowanych przez przemieszczające się wojska. W 1750 r. ze względów ekonomicznych w Broczynie osiedlili się Żydzi. W 1772 r. na skutek I rozbioru Polski, wieś Broczyno dostał się pod panowanie pruskie. W 1900 r. wieś liczyła 704 mieszkańców i 137 gospodarstw. W 1939 r. odnotowano 923 mieszkańców i 227 gospodarstw.

3.03.1945 r. gmina Czaplinek została włączona do Polski. W marcu 1945 r. na terenie wsi osiedliło się 12 rodzin, byli to w większości kombatanci, którzy walczyli o te ziemie. W tym czasie wieś zamieszkiwały jeszcze nieliczne rodziny niemieckie, przeważnie ludzie starsi. W sierpniu 1945 r. przyjechał kolejny transport repatriantów z centralnej Polski. W 1947 r. przyjechało do Broczyna kolejnych 14 rodzin, byli to repatrianci z akcji "Wisła". Ostatni Niemcy wyjechali w

More

Bibliographies

Małgorzata Grzenda

  • Gerhard Salinger, Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns, New York 2006,
  • eds. Mieczysław Jaroszewicz and Włodzimierz Stępiński, Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, Warszawa 2007,
  • Selma Stern, Der Preußische Staat und die Juden, 1962-1975.

More

People who like this city: