Print | A A A | Report a bug | 43 213 877 chars | 84155 photos | 734 video | 116 audio | 1920 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / lwowskie (before 1939)
County:rejon przemyslański / bóbrecki (before 1939)
Community:Bóbrka / Bóbrka (before 1939)
Other names:Бібрка [j. ukr.]
בוברקא[j.hebrajski]
 
GPS:
49.6344° N / 24.2900° E
49°38'03" N / 24°17'24" E

Location

Martyna Sypniewska

Bóbrka – miasto na zachodniej Ukrainie, rejon Przemyślany, obwód lwowski. Odległe 27 km na zachód od Przemyślan, 33 km na południowy wschód od Lwowa, 537 km na zachód od Kijowa. Leży nad Boberką.

More

History

Adam Marczewski

In August 1942 the Nazis sent the Jews of Bóbrka to the extermination camp in Bełżec.

More

Local history

Adam Dylewski

Pierwsza informacja o Bóbrce pochodzi z 1211 r., z Kroniki Halicko-Wołyńskiej. Niektórzy badacze uważają jednak, że nie dotyczy miejscowości, a rzeki, nad którą leży obecne miasto. Według lokalnej tradycji w XIII w. w miejscu Bóbrki istniał żeński klasztor prawosławny, ale nie ma na to dowodów historycznych. W XIV w. miejscowość stanowiła własność królewską. Na przełomie XIV i XV w. istniał w niej kościół, stanowiący ośrodek parafii katolickiej, jednej z najstarszych w okolicy. W latach 1412 i 1417 gościł tu król Władysław Jagiełło.

Od XV w. Bóbrka nazywana była miasteczkiem. W 1469 r. na mocy przywileju Kazimierza IV Jagiellończyka otrzymała magdeburskie prawa miejskie. Stanowiła odtąd miasto królewskie, należące do starostwa lwowskiego oraz siedzibę wójtostwa. Przywilej lokacyjny zezwalał na prowadzenie handlu raz w tygodniu (wtorki) oraz organizację jarmarków dwa razy do roku. W 1474 r. wielki pożar strawił niemal całe miasto. Z powodu ogromnych strat Bóbrkę zwolniono na 10 lat z płacenia podatków. W latach 1502 i 1518 miasto najechały wojska tatarsko-tureckie. Zniszczenia wojenne były tak dotkliwe, że okres upadku potrwał przez następne dziesięciolecia. W 1548 r. arcybiskup lwowski Piotr Starzechowski odnowił erekcję parafii. W 1569 r. król Zygmunt II August potwierdził dotychczasowe przywileje oraz zezwolił na prowadzenie handlu dodatkowo w soboty i organizację trzeciego dorocznego jarmarku. Mieszczanom wolno było również warzyć piwo na własne potrzeby. Najazdy tatarskie w 1621 r. oraz w drugiej połowie XVII w. ponownie wyniszczyły miasto, dlatego w 1638 r. sejm zwolnił mieszkańców z powinności podatkowych na 4 lata.

Wojna polsko-szwedzka (1655–1660) doprowadziła miasto do ostatecznego upadku. W 1661 r. odnotowano w Bóbrce jedynie 26 domów (przed wojną było ich 150). Odbudowa trwała aż do II połowy XVIII w. W 1765 r. w Bóbrce znajdowało się już 300 domów, jednak znaczna część mieszkańców nie posiadała własnych gospodarstw.

Po rozbiorach Bóbrka stała się własnością austriackiego skarbu państwa, który w 1790 r. sprzedał dobra rodzinie Skarbków. W latach 90. XVIII wieku otwarto pierwsze szkoły: dwuletnią (powszechną) i trzyletnią. Od I połowy XIX w. do wybuchu pierwszej wojny światowej Bóbrka należała do Czaykowskich. W latach 40. XIX wieku liczyła 3 tys. mieszkańców. Działała manufaktura tekstylna. W 1867 r. miasto stało

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: