Print | A A A | Report a bug | 47 681 484 chars | 89286 photos | 870 video | 118 audio | 1926 towns

Warszawa – Archiwum Fundacji Shalom, sygn. IV/2000/136, Aleksandra Geller, "Żydzi w Warszawie?"

This article is not available in selected language.

  • 00-104 Warszawa, Pl. Grzybowski 12/16
     

Archiwum Fundacji Shalom, sygn.IV/2000/136, Aleksandra Geller, "Żydzi w Warszawie?".

Praca opisuje dzieje Żydów w Warszawie. Autorka przedstawia sposób postrzegania społeczności żydowskiej w Warszawie przez współobywateli polskich na przykładzie tekstów z przewodników turystycznych po stolicy (z XIX-XX wieku).

Praca pochodzi z archiwum ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - "Historia i Kultura Żydów Polskich", organizowanego od 1993 roku przez Fundację Shalom. Wszystkie prace dostępne są w siedzibie fundacji.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl