Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

Szebnie - obóz pracy przymusowej i miejsce egzekucji

This article is not available in selected language.

Wiosną 1943 r. w byłym obozie jeńców sowieckich hitlerowcy urządzili obóz pracy dla Cyganów, Polaków i Żydów. W marcu 1943 r. po likwidacji gett w Generalnym Gubernatorstwie przewieziono tu pierwszych Żydów. Do jesieni liczba wszystkich więźniów wzrosła do ok. 5 tys. Funkcje obozowe przeznaczone dla więźniów powierzano tylko Żydom, którzy tym samym nadzorowali Polaków i Cyganów. Nadzorcy z wyjątkowym okrucieństwem znęcali się nad współwięźniami.

W obozie działały warsztaty rzemieślnicze. Ponadto więźniowie pracowali przy rozbudowie obozu, w żwirowni na Jasiołce, w gospodarstwie rolnym, przy naprawach dróg, przeładunkach na stacji kolejowej w Moderówce i w rafinerii ropy naftowej w Niegłowicach.

Jesienią 1943 r. przewieziono do obozu ok. 700 Żydów z getta w Tarnowie. Z tej grupy do pracy przeznaczono ok. 300 osób. Resztę, do której dołączono 300 Żydów z obozu, rozstrzelano 22 września w lesie w Dobrucowej. Ciała ofiar spalono. 3 IX 1943 r. trafiła tu także grupa Żydów z Rzeszowa. W tym samym czasie przywieziono tu 1600 Żydów z getta w Bochni. 5 XI 1943 r. 4237 więźniów, wśród których było ok. 2800 Żydów z tego obozu, ze stacji kolejowej w Moderówce wywieziono do obozu śmierci w Oświęcimiu. Po przybyciu na miejsce, 2889 więźniów od razu trafiło do komór gazowych.

6 XI 1943 r. ok. 500 Żydów rozstrzelano w lesie w Dobrucowej i spalono ich ciała. W lutym 1944 r. pozostałych w obozie nie więcej niż 80 Żydów wywieziono do obozu w Pła-szowie. Więźniów rozstrzeliwano także na terenie obozu przez cały czas jego trwania. Ciała ich grzebano w tzw. Dołach Bierowskich, ok. 0,5 km od obozu. Jesienią 1943 r. z obozu w Szebniach uciekło 7 Żydów.

Po wyzwoleniu ufundowano kilka pomników ku czci ofiar obozu: przy szkole wybudowanej na terenach dawnego obozu, na miejscu egzekucji w Dobrucowej oraz na cmentarzu w Szebniach.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Location

Zoom map

GPS:
49.7625° N / 21.5895° E
49°45'44" N / 21°35'22" E
Lokalizacja dokładna