Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Archiwum Pańtwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 2831, k. 22, 24

This article is not available in selected language.

Pismo z dn. 20.11.1934 roku Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lubinie z prośbą o zgodę na częściową odbudowę łaźni. W załączniku - projekt odbudowy, zawierający rzut poziomy, plan sytuacyjny i orientacyjny.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl