Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Dokumenty w Archiwum Państwowym w Siedlcach

Sources – Archives
Polska / mazowieckie

This article is not available in selected language.

Archiwum Państwowe w Siedlcach.
W siedleckim archiwum zainteresowani mogą odnaleźć informacje niezbędne do badań genealogicznych.
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Seroczynie zawierają następujące dane:

  • Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1841, 1845-1852, 1854, 1855,1858,1859
  • Alegaty do aktów małżeństw 1834,1838,1844-1848, 1850-1853,1855-1858,1860
  • Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1843,1844,1853,1856,1857,1860-1865
  • Alegaty do aktów małżeństw 1843,1859,1861,1862,1864
  • Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1867-1877,1879
  • Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1881,1883-1888, 1890-1894, 1896
  • Akta urodzeń i zgonów 1883-1885,1887,1888,
  • Alegaty do aktów małżeństw 1883-1885, 1887, 1888, 1891-1894, 1899, 1881

Warto zwrócić uwagę, że do roku 1825 akta Stanu Cywilnego dla okręgu seroczyńskiego są wspólne dla obrządku chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego.

Archiwalia w zależności od roku w języku polskim lub rosyjskim[1.1].
 

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] http://archiwa.gov.pl/

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl