Print | A A A | Report a bug | 41 419 230 chars | 95461 photos | 878 video | 118 audio | 1886 towns

Autor: Marta Kubiszyn

 • Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historji Żydów w Polsce, vol. 3, Lwów – Warszawa – Kraków 1925, p. 181
 • Bałaban Majer, Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.
 • Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Bieda Tadeusz, Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 1939–1944, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. I: 1993, p. 151–161.
 • Bonusiak Włodzimierz, Stosunki ludnościowe [in:] Dzieje Rzeszowa, ed. Feliks Kiryk, vol. III, Rzeszów 2001. Chrzanowski Tadeusz, Rzeszów, Warszawa 1967.
 • Kehilat Raysha sefer zikaron (Rzeszow Community Memorial Book), ed. by Moshe Yari-Wold, Tel Aviv 1967,
 • Kotula Franciszek, Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.
 • Kotula Franciszek, Z dziejów Rzeszowa 1939–1944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.
 • Krakowski Stefan, Rzeszów: Holocaust Period [in:] Encyclopaedia Judaica, ed .by F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, p. 604.
 • Kubiak Anna, Zabytkowa architektura żydowska w Polsce (stan po wojnie), „Biuletyn ŻIH” 1953, no 2–3 (6–7), p. 122–170.
 • Maayan Klara, Rzeszów [in:] Encyclopaedia Judaica, ed. by F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, p. 603–604.
 • Malczewski Jan, Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985.
 • Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Motylewicz Jerzy, Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe [in:] Dzieje Rzeszowa, ed. by Feliks Kiryko, vol. I, Rzeszów 1994.
 • Opas Tomasz, Stan posiadania i własność nieruchomości Żydów w Rzeszowie w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (do 1848 r.), „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. I: 1993, p. 109–130.
 • Pęckowski Jan, Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913.
 • Piechotka Maria, Piechotka Kazimierz, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 • Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004. Rzeszów [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. by S. Spector, G. Wigoder, vol. II, New York 2001, p. 1111–1113.
 • Szulc Zofia, Struktura zawodowa ludności żydowskiej w Rzeszowie w XVIII wieku (na podstawie regestów podatkowych), „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. I: 1993, p. 91-107.
 • Węgrzynek Hanna, Rzeszów [in:] Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska (ed.), Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, p. 291–292.
 • Wierzbieniec Wacław, Cmentarze żydowskie w Rzeszowie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, 1990, p. 119–125.
 • Wierzbieniec Wacław, Rzeszowska izraelicka gmina wyznaniowa na początku XX wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. II: 1994, p. 29–53.
 • Wierzbieniec Wacław, Rzeszowska izraelska gmina wyznaniowa na początku XX wieku, „Prace Historyczno–Archiwalne”, vol. II, Rzeszów 1994.
 • Wierzbieniec Wacław, Stosunki wyznaniowe [in:] Dzieje Rzeszowa, ed. Feliks Kiryk, vol. III, Rzeszów 2001.
 • Wierzbieniec Wacław, Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej [in:] Z przeszłości Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995.
 • Wierzbieniec Wacław, Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej [in:] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, p. 191–204.
 • Wierzbieniec Wacław, Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. III: 1995, p. 79–89.
 • Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
 • Witalec Robert, Historia Żydów Rzeszowskich od XVI wieku do 1944 roku (krótki zarys dziejów), „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. I: 1993, p. 65–73.
 • Wizimirska Barbara, Chrześcijanie i Żydzi w Rzeszowie w XVII i XVIII wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. I: 1993, p. 75–90.
 • Wizimirska Barbara, Sytuacja prawna Żydów w Rzeszowie XVII i XVIII w., „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), vol. VIII: 1999, p. 3–18.
 • Wójcik Zbigniew K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, ed. by Feliks Kiryk, Przemyśl 1991.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@jewishmuseum.org.pl