Print | A A A | Report a bug | 46 774 995 chars | 91266 photos | 882 video | 118 audio | 1969 towns

VERIFIED ARTICLE

Translator name :Alicja Cessak

REFERENCES

Author: Marta Kubiszyn

 • Bałaban M., Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historji Żydów w Polsce, vol. 3, Lwiv – Warsaw – Krakow 1925, p. 181.
 • Bałaban M., Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Bieda T., Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 1939–1944, ”Prace Historyczno-Archiwalne”, vol. I, Rzeszów 1993, pp. 151–161.
 • Bonusiak W., Stosunki ludnościowe [in:] Dzieje Rzeszowa, vol. III, F. Kiryk (ed.), Rzeszów 2001. Chrzanowski T., Rzeszów - Warszawa 1967.
 • Kehilat Raysha sefer zikaron (Rzeszow Community Memorial Book), ed. by Moshe Yari-Wold (ed.), Tel Aviv 1967 [online] .
 • Kotula F., Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.
 • Kotula F., Z dziejów Rzeszowa 1939–1944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.
 • Krakowski S., Rzeszów: Holocaust Period [in:] Encyclopaedia Judaica, vol. 12, F. Skolnik, M. Berenbaum (eds.), Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, p. 604.
 • Kubiak A, Zabytkowa architektura żydowska w Polsce (stan po wojnie), „Biuletyn ŻIH”, no. 2–3 (6–7), 1953, pp. 122–170.
 • Maayan K., Rzeszów [in:] Encyclopaedia Judaica, vol. 12, F. Skolnik, M. Berenbaum (eds.), Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, pp. 603–604.
 • Malczewski J., Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985.
 • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Motylewicz J., Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe [in:] Dzieje Rzeszowa,  vol. I, F. Kiryko (ed.), Rzeszów 1994.
 • Opas T., Stan posiadania i własność nieruchomości Żydów w Rzeszowie w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (do 1848 r.), „Prace Historyczno-Archiwalne”, vol. I, Rzeszów 1993, pp. 109–130.
 • Pęckowski J., Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913.
 • Piechotka M., Piechotka Kazimierz, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004. Rzeszów [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, vol. II, S. Spector, G. Wigoder (eds.), New York 2001, pp. 1111–1113.
 • Szulc Z., Struktura zawodowa ludności żydowskiej w Rzeszowie w XVIII wieku (na podstawie regestów podatkowych), „Prace Historyczno-Archiwalne”, vol. I, Rzeszów 1993, pp. 91-107.
 • Węgrzynek H., Rzeszów [in:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska (eds.), Warszawa 2000, pp. 291–292.
 • Wierzbieniec W., Cmentarze żydowskie w Rzeszowie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, 1990, pp. 119–125.
 • Wierzbieniec W., Rzeszowska izraelicka gmina wyznaniowa na początku XX wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, vol. II, Rzeszów 1994, pp. 29–53.
 • Wierzbieniec W., Rzeszowska izraelska gmina wyznaniowa na początku XX wieku, „Prace Historyczno–Archiwalne”, vol. II, Rzeszów 1994.
 • Wierzbieniec W., Stosunki wyznaniowe [in:] Dzieje Rzeszowa,  vol. III, F. Kiryk (ed.), Rzeszów 2001.
 • Wierzbieniec W., Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej [in:] Z przeszłości Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995.
 • Wierzbieniec W., Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej [in:] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, pp. 191–204.
 • Wierzbieniec W., Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie, „Prace Historyczno-Archiwalne”, vol. III, Rzeszów 1995, pp. 79–89.
 • Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
 • Witalec R., Historia Żydów Rzeszowskich od XVI wieku do 1944 roku (krótki zarys dziejów), „Prace Historyczno-Archiwalne”,  vol. I, Rzeszów 1993, pp. 65–73.
 • Wizimirska B., Chrześcijanie i Żydzi w Rzeszowie w XVII i XVIII wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, vol. I,  Rzeszów 1993, pp. 75–90.
 • Wizimirska B., Sytuacja prawna Żydów w Rzeszowie XVII i XVIII, [in:] „Prace Historyczno-Archiwalne”,  vol. VIII, Rzeszów 1999, pp. 3–18.
 • Wójcik Z. K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, F. Kiryk (ed.), Przemyśl 1991.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl