Print | A A A | Report a bug | 42 396 334 chars | 94750 photos | 879 video | 118 audio | 1949 towns

This article is not available in selected language.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r., władze austriackie postanowiły utworzyć w rejonie Krakowa nowy ośrodek administracyjny i gospodarczy. Powstał on na wiejskich terenach położonych naprzeciw Kazimierza u stóp góry Lasoty. Stąd wzięła się nazwa nowej osady - Podgórze. Była ona korzystnie położona przy drogach wyjazdowych z Krakowa do Wieliczki i Skawiny. W 1781 r. zaczęli osiedlać się tutaj rzemieślnicy i kupcy, którym patent cesarski zapewniał liczne przywileje (zwolnienie ze służby wojskowej, wolność wyznania, bezpłatny przydział gruntów, zwolnienia z podatków i inne). Podgórze szybko się rozwijało i w 1787 r. miało już 108 domów. Tutejsi kupcy bardzo szycko stali się konkurencją dla Krakowa.

W 1784 r. cesarz Józef II nadał Podgórzu prawa wolnego miasta królewskiego.

W wyniku III rozbioru Polski w 1795 r., w obręb austriackiego zaboru weszło miasto Kraków. Wpłynęło to niekorzystnie na dalszy rozwój Podgórza, które na początku XIX w. przekształciło się w miasto handlowo-przemysłowe. W 1809 r. Podgórze wraz z Krakowem weszły do Księstwa Warszawskiego. W 1810 r. przeprowadzono reformę administracyjną, przyłączając Podgórze do Krakowa. Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. Podgórze zostało odłączone od Rzeczypospolitej Krakowskiej i przyłączone do Austrii. Po powstaniu krakowskim w 1846 r. Austriacy rozpoczęli budowę systemu fortyfikacji w obrębie Podgórza. Podczas I wojny światowej, w 1915 r. Rada Miasta Podgórze ogłosiła połączenie z Krakowem.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy utworzyli w Podgórzu getto żydowskie, a następnie niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Płaszów. Ocenia się, że obozie zginęło około 80 tys. ludzi[1.1].

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rze_%28Krak%C3%B3w%29 [stan na 30.05.2011].

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Gallery