Print | A A A | Report a bug | 43 244 485 chars | 94696 photos | 886 video | 118 audio | 1963 towns

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. granica polsko-austriacka znalazła się na Wiśle pod Krakowem. Władze austriackie postanowiły utworzyć wówczas w rejonie Krakowa nowy ośrodek administracyjny i gospodarczy. Powstał on na wiejskich terenach położonych naprzeciw Kazimierza, u stóp Góry Lasoty. Stąd wzięła się nazwa nowej osady – Podgórze. Była ona korzystnie położona przy drogach wyjazdowych z Krakowa do Wieliczki i Skawiny. W 1781 r. zaczęli osiedlać się tutaj rzemieślnicy i kupcy, którym patent cesarski zapewniał liczne przywileje (zwolnienie ze służby wojskowej, wolność wyznania, bezpłatny przydział gruntów, zwolnienia z podatków i inne). Podgórze szybko się rozwijało. W 1784 r. otrzymało prawa miejskie do cesarza Józefa II; miało status „wolnego miasta królewskiego”. W 1787 r. liczyło już 108 domów, a miejscowi kupcy konkurowali z Krakowem.

W wyniku III rozbioru Polski w 1795 r. pod zaborem austriackim znalazł się także sam Kraków. Wpłynęło to niekorzystnie na rozwój ośrodka, który przybrał już charakter handlowo-przemysłowy. W 1809 r. Podgórze i Kraków znalazły się w Księstwie Warszawskim. W 1810 r. po raz pierwszy połączono je w jeden organizm administracyjny.

Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. Podgórze jednak nie znalazło się w Rzeczypospolitej Krakowskiej. Spowodowało to jego ponowne odłączenie od sąsiada, a także zaliczenie do innego organizmu państwowego – Austrii. Sytuacja geopolityczna zmieniła się raz jeszcze po likwidacji Rzeczypospolitej Krakowskiej w 1846 roku. Austriacy pozostawili wówczas Podgórze jako samodzielne miasto, a następnie rozpoczęli budowę systemu fortyfikacji. Do definitywnego połączenia Podgórza z Krakowem doszło dopiero po wybuchu pierwszej wojny światowej, 22 sierpnia 1914 roku. Faktycznie proces inkorporacyjny, toczący się przy pewnym oporze Podgórza, zajął lata 1913–1915.

Nota bibliograficzna

  • Dwa miasta, dwa brzegi: w 100. rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa (1915–2015), Kraków 2015.
  • Historia i zabytki Podgórza: II sesja popularno-naukowa, Kraków, 28 września 2001 r., [Kraków 2001].
  • Kiełkowski R., Historie spod Kopca Krakusa, Kraków 1972.
  • Krawczuk A., O ojczyźnie mniejszej, Kraków 2002.
  • Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa: materiały sesji naukowej odbytej 17 kwietnia 1999 roku, Kraków 2000.
  • W 90. rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa: materiały VI Sesji Podgórskiej, Kraków 2005.
  • X Sesja Podgórska: w 225-lecie lokacji miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa, Kraków 2009.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Gallery