Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

Hirszberg Ludwik

Jewish community before 1989 – People, lists of names, genealogy
Polska / łódzkie

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

Hirszberg Ludwik (1858 – 31.10.1938 Łódź) – kupiec, działacz społeczny

Ludwik Hirszberg był przed I wojną światową jednym z ważniejszych kupców w Łodzi. Należał do niego dom handlowy oraz skład bawełny przy ul. Mikołajewskiej (obecnie ul. H. Sienkiewicza). Angażował się w rozwój szkolnictwa zawodowego w Łodzi. Należał do Rady Szkolnej Okręgowej i Rady Opiekuńczej Wyższej Szkoły Realnej Zgromadzenia Kupców m. Łodzi.

Zasiadał też w Radzie Miejskiej i był prezesem zarządu synagogi. Prowadził działalność charytatywną. Wspierał m.in. Żydowskie Towarzystwo Niesienia Pomocy Głuchoniemym „Ezrat Ilmim”.

Po I wojnie światowej z powodu problemów zdrowotnych wycofał się z pracy zawodowej. Pozostał aktywnym działaczem zarządu Gminy Żydowskiej i był jej przedstawicielem w Łódzkim Komitecie Centralnym Podziału Funduszu Amerykańskiego. Zmarł w 1938 r. w Łodzi.

Źródło:

  • Hirszberg Ludwik, [w:] Kempa A., Szukalak M., Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny, t. 1, Łódź 2001, s. 73.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Jewish Records Indexing