Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Kluby sportowe

Jewish community before 1989 – Organizations and associations
Polska / lubelskie

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

W latach 1918–1939 w Międzyrzecu działało kilka żydowskich klubów sportowych. Najważniejszymi były Żydowski Klub Sportowy „Ha-Koach” (hebr. Siła) oraz Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Makabi”.

Ponadto w mieście działały też kluby sportowe „Morgensztern” (jid. Jutrzenka), „Ha-Poel” (hebr. Robotnik) oraz Jidiszer Sportklub (JSK; jid. Żydowski Klub Sportowy), który skupiał w swoich szeregach osoby ze wszystkich żydowskich organizacji młodzieżowych istniejących wówczas w Międzyrzecu. Popularnymi dyscyplinami sportowymi były koszykówka i siatkówka, ale najbardziej lubiano futbol. Modę tę zainicjowano w żydowskim gimnazjum, gdzie powstała pierwsza drużyna piłkarska o nazwie „Samson”. Wkrótce potem żydowska młodzież robotnicza zaczęła organizować kolejne takie grupy, m.in. bardzo popularną później drużynę o nazwie „Venus”.  

Źródło:

  • Blusztajn A., Jidisze sport-tetigkajt in Mezricz, [w:] Sefer Mezricz. Le-zecher kedosze irenu, red. I. Ronkin, B. Heller, Tel Awiw 1978, ss 560-568; [wersja ang. online] http://www.jewishgen.org/yizkor/Miedzyrzec_Podlaski/mie560.html [dostęp: 17.07.2015].
  • Demidowicz T., Z dziejów miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Studium o ustroju i układzie przestrzennym, „Rocznik Międzyrzecki” 1993, t. 25, s. 31.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl