Print | A A A | Report a bug | 43 079 901 chars | 94672 photos | 886 video | 118 audio | 1958 towns

Kluby sportowe

Jewish community before 1989 – Organizations and associations
Polska / lubelskie

This article is not available in selected language.

W okresie międzywojennym (lata 1918-1939) w Międzyrzecu działało kilka żydowskich klubów sportowych. Najważniejszymi były Żydowski Klub Sportowy „Ha-Koach” (hebr. siła) oraz Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Makabi”[1.1].

Ponadto w mieście działał też klub sportowy „Morgensztern” (z jid. Jutrzenka) oraz  Jidisze Sport Klub (JSK; z jid. Żydowski Klub Sportowy), który skupiajął w swoich szeregach osoby ze wszystkich żydowskich organizacji młodzieżowych istniejących wówczas w Międzyrzecu. Popularnymi dyscyplinami sportowymi były koszykówka i siatkówka, ale najbardziej lubiano futbol. Modę tę zainicjowano w żydowskim gimnazjum, gdzie powstała pierwsza drużyna piłkarska o nazwie „Samson”. Wkrótce potem żydowska młodzież robotnicza zaczęła organizować kolejne takie grupy, m.in. bardzo popularną później drużynę o nazwie „Venus”[1.2].

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] T. Demidowicz, Z dziejów miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Studium o ustroju i układzie przestrzennym, „Rocznik Międzyrzecki” 1993, t. 25, s. 31.

[1.2] Szerzej patrz: A. Blusztajn, Jewish Sporting Activity in Mezritsh, [w:] Mezritsh Book, in Memory of the Martyrs of Our City, Tel Awiw 1978; [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/Miedzyrzec_Podlaski/mie560.html [dostęp: 13.11.2012].

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl