Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

  • Doroszewski Jerzy, |http://www.tnn.pl/tekst.php?idt=984]]<br />
  • Geresz Józef, Międzyrzec Podlaski: dzieje miasta i okolic, Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski: Ośrodek Wschodni „Civitas Christiana” 1995.
  • Głowacka-Maksymiuk Urszula, PPS i Bund w latach rewolucji 1905-1907 na terenie Guberni Siedleckiej (w świetle akt zarządów żandarmerii), "Rocznik Mazowiecki", t. VI, 1976.
  • Kornacki Ryszard, Międzyrzec w życiorysy wpisany, Międzyrzec Podlaski 2003.
  • Pleszczyński Adolf, Opis historyczno-statystyczny parafii Międzyrzeckiej, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Warszawa 1911.
  • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Warszawa–Lublin 1990.

 

Bachelor and Master theses:

  • Sobota Jerzy, Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Andrzeja Trzcińskiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Artystyczny), Lublin 1997 r. mps.

 

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl