Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

This article is not available in selected language.

 • Barczyński Włodzimierz, Małopolski szlak Bożogrobowców. Materiały na konferencję historyczną z cyklu „Od Jaksy do Jana Pawła II” realizowanej w ramach I Miechowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Miechów 2008, (http://www.miechow.eu/~gmina/www/2008/FUP%20wrzuta/1_szlak_bozogrobcow.pdf ).
 • Bożogrobcy w Polsce, praca zbiorowa, Miechowskie Towarzystwo 1163 roku-Instytut Wydawniczy PAX, Miechów-Warszawa 1999.
 • Grzywa J. Pół wieku dla młodzieży, Miechów 1966, s. 8.
 • Guzik J. Działacze i partyzanci ziemi miechowskiej 1939-1945, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację-Koło Gminne, Wawrzeńczyce 1983, s. 92.
 • Jaskłowski W., Miechów i jego pradzieje, historia i stan obecny, „ Kalendarz Ilustrowany Miechowianin”, 1914, s. 55.
 • Kiryk Feliks, Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, 2000.
 • Kiryk Feliks, Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, Przemyśl 1991.
 • Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu rzemiosła i rolnictwa, Warszawa 1930.
 • Kulczykowski Mariusz, Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji 1867-1918, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 • Markowski Mieczysław Bolesław, Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, Kielce 1998, s.174.
 • Penkalla Adam, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s.59.
 • Pycia Jacek, Nad Cichą, Kielce 1936.
 • Staszel J., Bitwa miechowska 17 II 1863 w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera, Rocznik bibl. PAN w Krakowie.
 • Szymański Józef, Miechów i Pińczów wraz z regionem, wstępem i komentarzem opatrzyła Barbara Trelińska, Kielce 1983, Seria: Corpus inscriptionum Poloniae, t. 1. Województwo kieleckie, pod red. Józefa Szymańskiego, z. 4.
 • Urbański Krzysztof, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Muzeum Narodowe, Kielce 2006, s. 214.
 • Tanay Emanuel, Powstanie w Getcie Warszawskim - mit i rzeczywistość, "Psychoterapia", 2 (141), 2007, s. 79 - 93.
 • Tanay Emanuel, Passport To Life: Autobiographical Reflections On The Holocaust, Philadelphia 2004.
 • Kocham Miechów: przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych, red. Wawryszczuk, A. i W. Barczyński, Stanisław Piwowarski, w serii "Dziennik Polski" Prezentuje, Kraków 2004.
 • Wiech Stanisław, Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914, Kielce 1995, s.110.
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. 10, Kraków, br. r. wyd., s.189.
 • Wroński Stanisław, Zwolakowa Maria, Polacy, Żydzi, 1939-1945, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.

 

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Miechów
 • http://www.pwsos.pl/prace/pluszczynskik/art44.html
 • http://www.kirkuty.xip.pl/miechow.htm
 • Stanisław Wroński i Maria Zwolakowa, Polacy, Żydzi, 1939-1945, Książka i Wiedza, Warszawa 1971 (http://www.yehudim.eu/wiki/index.php?title=POLES_AND_JEWS_1939_-_1945)
 • http://wiara.informacje.int.pl/czytaj-363.html
 • http://www1.yadvashem.org/heb_site/righteous/pdf/virtual_wall_of_honor/POLAND.pdf
 • http://www.savingjews.org/righteous/gv.htm
 • http://www.geocities.com/Athens/Stage/9921/pl/m_kielce.htm
 • http://pl.auschwitz.org.pl/m/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=52
 • http://miechow.net.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26
 • http://holocaust.umd.umich.edu/tanay/section001.html

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl