Print | A A A | Report a bug | 42 428 407 chars | 94768 photos | 886 video | 118 audio | 1951 towns

Archiwum Fundacji Shalom, sygn. VIII/2008/139, Agata Grzelachowska, "Synagoga w Lesznie"

This article is not available in selected language.

  • 00-104 Warszawa, Pl. Grzybowski 12/16

Archiwum Fundacji Shalom, sygn. VIII/2008/139, Agata Grzelachowska, "Synagoga w Lesznie".

Praca ukazuje charakterystykę synagog, głównie synagogi w Lesznie: jej historię, sylwetki rabinów w Lesznie. Do pracy dołączono skany zdjęć, projektów i pocztówek ukazujących synagogę w Lesznie przed wojną, po wojnie oraz współcześnie.

Praca pochodzi z archiwum ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - "Historia i Kultura Żydów Polskich", organizowanego od 1993 roku przez Fundację Shalom. Wszystkie prace dostępne są w siedzibie fundacji.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl