Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Obóz pracy przymusowej „Synagoga” w Kraśniku

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

Obóz pracy przymusowej Arbeitslager „Synagoga” utworzono na terenie getta i umieszczony w bożnicach przy ul. Szkolnej i Bóźnicznej. Po likwidacji getta i wywiezieniu ludności żydowskiej do niemieckich nazistowskich obozów zagłady pozostałych przy życiu żydowskich rzemieślników, krawców, szewców oraz stolarzy Niemcy zatrudnili do pracy w obozie. Mieli oni wyremontować kilka budynków dla Niemców oraz wykończyć kamienicę przy ul. Piłsudskiego[1.1].

W marcu 1941 r. w obozie przebywało ok. 200 Żydów. Komendantem był Alois Gröger, a strażnikami: Bartetzko Franz, Klein, Koplok, A. Nazaruk oraz W. Zdończuk. Na czele 12-osobowej policji żydowskiej stał P. Kawa.

Praca w obozie trwała kilkanaście godzin dziennie. Członkowie załogi utworzyli w synagodze teatr i prezentowali utwory poetów żydowskich. Występy, które oglądał nawet komendant  Gröger, dawali tu m.in. artyści z teatrów wileńskich (Rzykowski), warszawskich (Kohn) oraz Nuchim Rozenel ze swoim bratem. 

Na początku 1944 r. powstała grupa konspiracja w obozie. Żydzi nawiązali kontakt z partyzantami w Rzeczycy. Łącznikiem był żydowski wartownik o nazwisku Kasjan. Celem grupy konspiracyjnej było przygotowanie ucieczki na dużą skalę. W przygotowywaniu akcji brał udział komendant policji żydowskiej P. Kawa. W wyniku wykrycia spisku przez Niemców kilkudziesięciu Żydów zostało rozstrzelanych.

Likwidacja obozu została przeprowadzona przez Franza Bartetzko. Żydów w nim pracujących skierowano w stronę Annopola. Ich stacją końcową miał być obóz w Płaszowie. Według relacji świadków podczas marszu przez tereny leśne więźniowie zostali odbici przez partyzantów[1.2].

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] Bartosiewicz J., Pociągi pełne niebezpieczeństwa, „Regionalista” 2000, s. 76.

[1.2] Szymanek W., Z dziejów Kraśnika i okolic w okresie okupacji niemieckiej w latach 19391944, Kraśnik 1989, ss. 45–46, 80; Kraśnik –​ sztetł, [w:] Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Leksykon Lublin [online] http://teatrnn.pl/leksykon/node/3440/kra%C5%9Bnik_sztet%C5%82 [dostęp: 12.06.2015].

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Location

Zoom map

GPS:
50.9208° N / 22.2210° E
50°55'14" N / 22°13'15" E
Lokalizacja dokładna