Print | A A A | Report a bug | 44 929 079 chars | 84124 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

 • Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały, vol. 2, ed.by Stanisław Meducki, Kielce 1994.
 • Daniel Jerzy, Żyd w zielonym kapeluszu. Rzecz o kieleckim pogromie, Kielce 1996.
 • Dombrowska Danuta, Kielce [entry] [in:] Encyclopaedia Judaica, ed. by F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. XII, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, p. 146–147.
 • Dzikowski Władysław, Kopertowska Danuta, Toponimia Kielc, Warszawa-Kraków 1976.
 • Guldon Zenon, Marcinkowski Stanisław, Wirska Elżbieta, Kielce, materiały źródłowe do połowy XIX wieku, Kielce 1971.
 • Jerzmanowski Jerzy, W starych Kielcach, Łódź 1984.
 • Kąkolewski Krzysztof, Umarły Cmentarz, „Tygodnik Solidarność” 1994, no 51 (from16.12.1994).
 • Kersten Krystyna, O stanie badań nad pogromem w Kielcach, „Biuletyn ŻIH” 1996, no 3, p. 6.
 • Kielce [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. by S. Spector, G. Wigoder, vol. II, New York 2001, p. 621–622.
 • Kielce [in:] Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska (ed.), Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, p. 155–156.
 • Kielce wojewódzkie: opis historyczno-statystyczny miasta z 1829 roku, compiled by Lech Stępkowski, Kielce 1999.
 • Maciągowski Marek, Przewodnik po żydowskich Kielcach, Kielce 2008.
 • Massalski Adam, Meducki Stanisław, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kielce 2007.
 • Meducki Stanisław, Wrona Zenon, Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały, vol. 1, Kielce 1992.
 • Muszyńska Jadwiga, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku: studium osadnicze, Kielce 1998.
 • Pawlina-Meducka Marta, Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918-1939), Kielce 1993.
 • Pazdur Jan, Dzieje Kielc 1864-1939, Wrocław 1971.
 • Penkalla Adam, Szczepański Jan Synagoga w Kielcach, „Biuletyn ŻIH”, Warszawa 1981, no 4 (120), p. 51.
 • Penkalla Adam, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Renz Regina, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
 • Sefer Kielce. Toldot Kehilat Kielce. Miyom Hivsuduh V'ad Churbanah (Sefer Kielce. The history of the community of Kielce from its foundation to its destruction), ed. Pinchas Cytron, Tel Aviv 1957,
 • Strasz-Cirlić Danuta, Siudowski Jan, Kielce, Warszawa 1970.
 • Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880.
 • Szaynok Bożena, Pogrom Żydów w Kielcach, 4 lipca 1946, Warszawa 1992.
 • Śledzianowski Jan, Pytania nad pogromem kieleckim, Kielce 1998.
 • Urbański Jerzy, Żydzi w Kielcach. Jews in Kielce. Die Jude in Kielce, Kielce 2007.
 • Urbański Krzysztof, Blumenfeld Rafał, Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995.
 • Urbański Krzysztof, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003.
 • Urbański Krzysztof, Kielce w okresie powstania styczniowego, Kielce 1996.
 • Urbański Krzysztof, Kieleccy Żydzi, Kielce 1993.
 • Urbański Krzysztof, Społeczność żydowska w Kielcach, Kielce 1989.
 • Urbański, Krzysztof, Zagłada ludności żydowskiej Kielc: 1939-1945, Kielce 1994.
 • Wiącek Tadeusz, Kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946, Kraków 1992.
 • Żydzi na Kielecczyźnie. Katalog Wystawy, Kielce 1996.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl