Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

 • Adamczyk M., Pogrom kielecki (4 lipiec 1946 r.) – antysemityzm kielczan? Czy prowokacja? (tezy i hipotetyczne komentarze, [in] Kontrowersje historyczne. Fakty dokumenty, szkice, pt. 3, ed. M. Adamczyk, Kielce 1991.
 • Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały, vol. 2, ed. S. Meducki, Kielce 1994.
 • Daniel J., Żyd w zielonym kapeluszu. Rzecz o kieleckim pogromie, Kielce 1996.
 • Dombrowska D., Kielce, [in] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. XII, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, pp. 146–147.
 • Dzikowski W., Kopertowska D., Toponimia Kielc, Warsaw – Kraków 1976.
 • Guldon Z., Marcinkowski S., Wirska E., Kielce, materiały źródłowe do połowy XIX wieku, Kielce 1971.
 • Jerzmanowski J., W starych Kielcach, Łódź 1984.
 • Kąkolewski K., “Umarły Cmentarz,” Tygodnik Solidarność of 16.12.1994, no. 51.
 • Kersten K., “O stanie badań nad pogromem w Kielcach,” Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1996, no. 3, p. 6.
 • Kielce, [in] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, eds. S. Spector, G. Wigoder, vol. II, New York 2001, pp. 621–622.
 • Kielce, [in] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, eds. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Warsaw 2000, pp. 155–156.
 • Kielce wojewódzkie: opis historyczno-statystyczny miasta z 1829 roku, ed. L. Stępkowski, Kielce 1999.
 • Kula M., “A Leftist Intellectual on the Kielce Pogrom,” Gal-Ed 2002, no. 18, pp. 101–117.
 • Maciągowski M., Przewodnik po żydowskich Kielcach, Kielce 2008.
 • Massalski A., Meducki S., Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 19391945, Kielce 2007.
 • Meducki S., Wrona Z., Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały, vol. 1, Kielce 1992.
 • Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku: studium osadnicze, Kielce 1998.
 • Myśliński K., Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego, Kielce 2014.
 • Pawlina-Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego (19181939), Kielce 1993.
 • Pazdur J., Dzieje Kielc 18641939, Wrocław 1971.
 • Penkalla A., Szczepański J., “Synagoga w Kielcach,” Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1981, no. 4 (120).
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Renz R., Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
 • Sefer Kelc. Toldot Kehilat Kelc mi-Yom Hivasda Ve-Ad Churbanah, ed. P. Tsitron, Tel Aviv 1957, also available in English, trans. J. Montel [online], jewishgen [Accessed: 30.04.2015].
 • Strasz-Cirlić D., Siudowski J., Kielce, Warsaw 1970.
 • Szaynok B., Pogrom Żydów w Kielcach, 4 lipca 1946, Warsaw 1992.
 • Szaynok B., Wrona Z., “Pogrom kielecki w dokumentach,” Dzieje Najnowsze 1991, no. 3. 
 • Śledzianowski J., Pytania nad pogromem kieleckim, Kielce 1998.
 • Urbański J., Żydzi w Kielcach. Jews in Kielce. Die Jude in Kielce, Kielce 2007.
 • Urbański K., Blumenfeld R., Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995.
 • Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003.
 • Urbański K., Kielce w okresie powstania styczniowego, Kielce 1996.
 • Urbański K., Kieleccy Żydzi, Kielce 1993.
 • Urbański K., Społeczność żydowska w Kielcach, Kielce 1989.
 • Urbański K., Zagłada ludności żydowskiej Kielc: 19391945, Kielce 1994.
 • Wiącek T., Kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946, Kraków 1992.
 • Wokół pogromu kieleckiego, vol. 1, eds. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warsaw 2006.
 • Wokół pogromu kieleckiego, vol. 2, eds. L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Warsaw 2008.
 • Żydzi na Kielecczyźnie. Katalog Wystawy, Kielce 1996.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl