Print | A A A | Report a bug | 43 213 877 chars | 84155 photos | 734 video | 116 audio | 1920 towns

Getto w Iwacewiczach

Heritage Sites – Sites of martyrdom
Białoruś / Брэсцкая вобласць (obwód brzeski)

This article is not available in selected language.

W 1941 r. Niemcy utworzyli w Iwacewiczach getto, zlokalizowane po północnej stronie linii kolejowej, na północny wschód od dworca. Zamknięto w nim około 600 osób pochodzenia żydowskiego. Żydzi zostali obarczeni obowiązkiem świadczenia katorżniczych prac przymusowych na rzecz okupanta. Podobnie jak w innych gettach, także w Iwacewiczach ogromnym problemem był brak żywności. Dzienny przydział stanowiło zaledwie 200 gram chleba. W getcie dochodziło do egzekucji.

14 marca 1942 r. Niemcy wydali rozkaz przesiedlenia mieszkańców getta do Słonimia. Żydzi z Iwacewicz zostali sformowani w kolumnę i pod silną strażą wyprowadzeni z miasta. Po drodze, w wyniku wyziębienia, wyczerpania i szykan ze strony strażników, zmarło lub zostało zabitych 21 osób. Ostatecznie Żydzi z Iwacewicz trafili do getta w Słonimie. W ciągu kilku kolejnych miesięcy większość z nich została zgładzona w zbiorowych egzekucjach[1.1].

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] I. A. Altman, Holokost na teritorii SSSR, Moskwa 2009, s. 341

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Location

Zoom map

GPS:
52.7108° N / 25.3462° E
52°42'38" N / 25°20'46" E
Lokalizacja dokładna