Print | A A A | Report a bug | 45 324 084 chars | 93835 photos | 882 video | 118 audio | 1970 towns

Ul. Czartkowa - miejsce egzekucji i zbiorowa mogiła ofiar Zagłady

This article is not available in selected language.

Podczas drugiej wojny światowej na uroczysku Żwirownia naziści dokonali zbiorowej egzekucji żydowskich mieszkańców Iwacewicz. Niemcy pod silną strażą wyprowadzili iwacewickich Żydów na skraj miasta. Następnie oddzielano niewielkie grupy ludzi, których prowadzono nad uprzednio wykopane doły. Po rozebraniu się, ofiary zabijano z broni palnej.

Po wyzwoleniu teren ten służył jako kopalnia piasku. Podczas jego wybierania często natrafiano na kości. W latach sześćdziesiątych na masowej mogile przy ul. Czartkowa ustawiono głaz z napisem o treści: "W tym miejscu w latach 1941-1944 r. zostało rozstrzelanych przez faszystów ponad tysiąc niewinnych mieszkańców Rejonu Iwacewickiego i jeńców wojennych".

Obecnie zbiorowym grobem opiekują się uczniowie Liceum Technicznego w Iwacewiczach.
 

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Location

Zoom map

GPS:
52.7182° N / 25.3276° E
52°43'05" N / 25°19'39" E
Lokalizacja dokładna

Gallery