Print | A A A | Report a bug | 43 213 877 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

  • Światowy Związek Żydów Częstochowian i Ich Potomków

Powstał z inicjatywy biznesmena Zygmunta Rolata jako efekt wystawy Żydzi Częstochowianie. Współistnienie, Holocaust, Pamięć, zorganizowanej w 2004 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie i pokazywanej później w Stanach Zjednoczonych. Związek pełni funkcje informacyjno-edukacyjne: wspiera badania naukowe nad historią Żydów częstochowskich oraz pomaga rodzinom częstochowian odnaleźć informacje na temat ich przodków. Jego zadaniem jest również pomoc osobom pragnącym nawiązać kontakt z byłymi mieszkańcami Częstochowy. Prezesem Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków jest Zygmunt Rolat.

Kontakt:

401 Broadway, Suite 1200, New York, NY 10013.
Tel: +212 226 2900, Fax: +212 925 4324
http://www.czestochowajews.org/eng_world_society.htm
e-mail: oxonian18@aol.com

  • The Chenstochover Aid Society, Toronto

Towarzystwo zostało założone w Toronto w 1914 r. przez grupę emigrantów z Częstochowy. Pierwotnie miało ono zapewniać pomoc materialną potrzebującym członkom. Po II wojnie światowej do Towarzystwa dołączyli ocaleni z Zagłady, dla których stało się ono ważnym miejscem spotkań z innymi częstochowianami. Z czasem działalność organizacji stała się bardziej ukierunkowana na pomaganie potrzebującym ze społeczności żydowskiej w Toronto i wspieraniem państwa Izrael. Jednak głównym jej celem wciąż pozostaje upamiętnianie tych, którzy zginęli w czasie Zagłady.

Kontakt:

Chenstochover Aid Society
c/o George Keri
1054 Centre Street, Suite 415
Thornhill, Ontario L4J 8E5
e-mail: contact@chenstochovertoronto.com
http://www.chenstochovertoronto.com/contact/index.htm

Księgi pamięci poświęcone społeczności żydowskiej w Częstochowie:

  • Czenstochower Jidn, red. R. Mahler, New York 1947.  

Księga została wydana przez stowarzyszenie United Czenstochower Relief Committee and Ladies Auxiliary. Wersję oryginalną udostępnia The New York Public Library Czenstochower Jidn. Tłumaczenie na jęz. angielski dostępne jest na stronie The Jews of Czenstochowa.

  • Czenstochow. Naje cugob-material cum buch Czenstochower Jidnred. S. D. Singer, Nju Jork 1958.

Księga została wydana przez Farajnikter Czenstochower Relif-Komitet in Nju Jork (ang. United Czenstochover Relief Committee in New York). Wersję oryginalną udostępnia na swojej stronie The New York Public Library: Czenstochow. Naje cugob-material cum buch "Czenstochower Jidn". Tłumaczenie fragmentów na jęz. angielski dostępne jest na stronie Czenstochov. A new Supplement to the Book “Czenstochover Yidn” .

  • Waga Sz., Churbn Czenstochow, Buenos Aires 1948.

Księga została wydana przez Central Farband fun Pojlisze Jidn in Argentine oraz Czenstochower Lands-Lajt in Argentine. Oryginalna wersja w jidysz jest dostępna na stronie The New York Public Library Churbn Czenstochow. Tłumaczenie na jęz. angielski dostępne jest na stronie The Destruction of Czenstokov.

  • Czenstochower Landsmanszaft in Montreal, red. B. Orensztajn, Montreal 1966.

Wersja oryginalna książki wydanej przez Czenstochower Landsmanszaft (ang. The Czenstochover Society of Montreal) i Lejdis Oksileri in Montreal jest dostępna na stronie The New York Public Library Czenstochower Landsmanszaft.

  • Sefer Czenstochow, Jeruszalajim 1967-1968.

Księga wydana przez The Encyclopedia of the Jewish Diaspora jest dostępna w oryginalnej wersji w The New York Public Library Sefer Czenstochow.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl