Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

 • Czenstochowa, [in] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, vol. 1, eds. S. Spector, G. Widoger,  New York 2001, pp. 285-288.
 • Częstochowa, [in] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 1, eds. F. Sulimierski, W. Walewski, Warsaw 1880, pp. 853-861.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa, vol. 6: Miasto Częstochowa, cz. 1: Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i przedmieścia, eds. Z. Rozanow and E. Smulikowska, Warsaw 1995.
 • Klein H., Czenstochov: our legacy, Montreal 1993.
 • Mahler R., The Jews of Czestochowa, New York 1947. 
 • Mizgalski J., Życie codzienne Żydów w Częstochowie w II Rzeczypospolitej, [in] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX w., eds. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999.
 • Orenstein B., Czenstochover landsmanschaft in Montreal, The Czenstochover Society in Montreal, Montreal 1966.
 • Orenstein B., The destruction of Czenstokov-Khurbn Tshenstokhov, West Germany 1948.
 • Paszkowski W. , Cmentarz żydowski w Częstochowie, Częstochowa 2011.
 • Schutzman M. (ed.), Memorial book of Czestochowa, Jerusalem 1967–1968.
 • Singer S.D. , Czenstochov; a new supplement to the book Czenstochover Yidn, New York 1958.
 • Z dziejów Żydów w Częstochowie, ed. Z. Jakubowski, Częstochowa 2002.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl