Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Przewodnik „Cmentarz żydowski w Częstochowie” (W. Paszkowski, J. Sętowski)

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

W dniu 05.12.2012 r. w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego w Częstochowie odbyła się oficjalna prezentacja przewodnika pt. Cmentarz żydowski w Częstochowie. Autorami książki są Wiesław Paszkowski – historyk z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, badacz dziejów społeczności żydowskiej oraz historyk – Juliusz Sętowski. Książkę wydało Muzeum Częstochowskie dzięki pomocy Zygmunta Rolata, częstochowskiego Żyda mieszkającego w Nowym Jorku, honorowego Obywatela Częstochowy, zasłużonego w promowaniu miasta.

W przewodniku zgromadzono dużo materiału biograficznego zaczerpniętego z aktów zagonów, urodzeń i małżeństw oraz innych dokumentów. Zawiera on spis rozpoznanych nagrobków, krótkie notki o zmarłych i obszerniejsze biogramy znaczniejszych osób pochowanych na nekropolii. Szczególnie wyeksponowane są groby wojenne. Znajdują się w nim także informacje o grobach dziś już nieistniejących lub zniszczonych. Przewodnik jest pierwszym tego typu opracowaniem. Jego autorzy dokonali kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Zebrali dane z czasopism polskich i żydowskich oraz opracowań w języku polskim, niemieckim i jidysz. Skorzystali też z polskiej inwentaryzacji z lat 1970–1975. Wówczas każdy grób kamienny lub murowany otrzymał swój numer, jednak spisano tylko inskrypcje w języku polskim. W 1997 r. kierowana przez Beniamina Yaariego grupa młodzieży izraelskiej oraz Martyna Strachel, Ada Holzman, Uri Ben Zion i Michał Chen zinwentaryzowali ponad 2000 pomników. Niestety, prac tych nie ukończono, popełniono też wiele błędów, zniekształcając nazwiska i daty. Autorzy przewodnika dokonali zestawienia wyników obu inwentaryzacji[1.1].

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] Ksiądz Frukacz M., Ukazał się pierwszy przewodnik częstochowskiego kirkutu, [w:] Niedziela. Tygodnik Katolicki [online] http://www.niedziela.pl/artykul/3472/Ukazal-sie-pierwszy-przewodnik [dostęp: 02.11.2013].

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl